Kris Vanhoeck
The long and winding (wicked/wild) road


Mieke Thijssens
De muur van de hulpverlening
Bij het opsporen, vervolgen en opvolgen van seksuele delinquenten is de hulpverlening een van de belangrijkste partners. Soms lijkt het evenwel dat de hulpverlening en politie/justitie op een andere golflengte zitten. Als oorzaak voor deze communicatiestoornis wordt vaak verwezen naar het beroepsgeheim, maar klopt dit wel?

Peter Adriaenssens
Werken met trauma in dadertherapie


Dirk Michielsen
Controle rondom het vijgenblad

Het seksueel gebeuren kan opgedeeld worden in drie fasen: de "goesting", de erectie en de zaadlozing. Elke fase wordt op een andere manier gestuurd. De verschillende methoden om deze drie fasen te remmen of te stimuleren houden we onder de loupe.

Sanneke Wilson
Seksueel grensoverschrijdend gedrag: ontwikkelingsstoornissen bij jongeren. Een sociale of seksuele problematiek?

Dr. Wilson focust op het bestaan van ontwikkelingsproblematieken bij jongeren die ook seksueel grensoverschrijdend gedrag stellen. Ze brengt een overzicht van wat de wetenschappelijke literatuur daarover te melden heeft. Bovendien gaat ze kort in op mogelijke implicaties ervan voor de klinische praktijk.

Ninke Duquet
Seksueel grensoverschrijdend gedrag gepleegd door meisjes: onbekend terrein?

Vanuit de definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag door jongeren gaan we na hoe de genderbias hier mogelijk een rol speelt. We vervolgen met een overzicht van de meest recente wetenschappelijke bevindingen over vrouwelijke adolescente plegers en vergelijken ze met de klinische praktijk van I.T.E.R. Samen met het publiek gaan we in op de dilemma's en vragen waarmee hulpverleners geconfronteerd worden in het werken met deze populatie. Waarom is het werken met deze doelgroep vaak onbekend en onvertrouwd terrein, en waarin verschilt het werken met meisjes met het werken met jongens die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben gesteld, en welke valkuilen zijn er? Tot slot hebben we aandacht voor de complexiteit van de therapeutische relatie in het werken met deze doelgroep en voor de interne processen bij de hulpverlener.

Hugo Soetkin
Seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen VAPH-sector; aan de slag met begeleiding!

De laatste jaren krijgen we steeds meer vragen vanuit organisaties uit de VAPH-sector over herkennen van en omgaan met SGG bij hun cliënten. Hierdoor zijn we gestart met een coachingsaanbod, en we merkten dat heel veel vragen terugkeren. Op basis hiervan ontwikkelen we nu een "vormingspakket" seksueel grensoverschrijdend gedrag bij personen met een beperking.

Charlotte De Pourcq
Stop-it-Now-ervaringen
Stop it Now! biedt ondersteuning aan mensen die zich zorgen maken over hun eigen seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen, en hun naasten. Met de lancering van de hulplijn wordt een antwoord geboden op de vraag naar preventieve hulp voor deze gestigmatiseerde doelgroep. Vanuit de praktijkervaring die de Stop it Now!-medewerkers hebben opgebouwd, staan we in deze workshop stil bij de mogelijkheden en valkuilen die een anonieme hulplijn biedt, en welke drempels oproepers ervaren wanneer ze op zoek zijn naar gepaste hulp. Tevens hebben we aandacht voor specifieke vraagstukken voor hulpverlening.

Kristel Buntinx
Dialoog tussen burgers betrokken in een zedenzaak … in en buiten het vizier van justitie
Kan bemiddeling ook iets betekenen in buitengerechtelijke dossiers? Wat zijn hier de uitdagingen en de knelpunten? Hoe gaan wij hier concreet mee aan de slag?

Greta Bolle
I.T.E.R.-cliënten: anders dan anderen?

Hulpverleners aarzelen vaak om de ambulante begeleiding van voormalige I.T.E.R.-cliënten op te nemen. Ik zal kort mijn ervaringen met het werken met daders in een privé-praktijk delen. Wat roept deze doelgroep bij de hulpverlener op? Zijn er specifieke punten waar je als begeleider aandacht voor dient te hebben? Vergt het werken met deze mensen extra vaardigheden van de therapeut?

Els Van Daele
Attachment Based Family Therapy bij adolescenten met een problematiek van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Attachment Based Family Therapy (ABFT) is een evidence-based systeemtherapeutisch programma, ontwikkeld voor kortdurende behandeling van suïcidale en depressieve jongeren. Het veronderstelt dat jongeren depressief en suïcidaal worden omdat ze in belangrijke stresssituaties niet (meer) in staat zijn om hulp en steun te zoeken bij ouders of belangrijke zorgfiguren. Volgens ABFT komt dat omdat jongeren in het verleden breuken opgelopen hebben in het vertrouwen van de ouder als een beschikbare en sensibele gehechtheidsfiguur. Daarom wordt tegelijkertijd gewerkt met ouders en de jongere om via corrigerende gehechtheidservaringen adolescenten te leren ouders terug aan te spreken als een bron van steun tijdens stress, waardoor stress een minder grote impact kan hebben op hun emotioneel welbevinden. We bespreken hoe we met dit model werken in een forensische hulpverleningscontext en tonen video-materiaal van casuïstiek.

Ellen Gunst
Empathie in de forensische zorg anno 2019: een aspiratie voor therapeuten én cliënten?

Empathie in de forensische setting is inmiddels een beladen vlag die vele ladingen dekt. Het concept kan bekeken worden door een eerder diagnostische bril: beperkingen, grenzen en verstoringen; of door een therapeutische bril: groeikansen, veranderingspotentieel en uitdagingen. Beide invalshoeken zijn potentieel betekenisvol en relevant in de forensische kliniek.
En hoe zit het met de verstoring van empathie bij cliënten die delicten pleegden? Is het bevorderen van empathie bij deze cliënten belangrijk? Wat is het belang van empathie vanuit de therapeut in het therapeutisch proces? En welke plaats krijgt empathie voor het slachtoffer in heel dit gebeuren? Vanuit de praktijk toetsen we bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur af.