Voormiddag
Plenaire lezing
Deep Democracy: a process for dialogue for challenging issues in the community
Jabu Mashinini
directeur Phaphama Initiatives, conflict-preventietrainer vanuit Phaphama Initiatives, eigenaar van Buja Consulting,
gecertificeerd Kundalini Yogaleraar

Inability to constructively engage with diversity of cultures, sexual orientation and gender, religion, race, class, education etc. is at the heart of conflicts which often escalate to inhumane violence and hatred. Deep democracy (Arnold Mindell) seeks to use the wisdom of the group (system) in conflict in attempting to resolve conflicts caused by differences and finding the best way forward for all. This methodology places inner work of all those who engage with groups or communities at the centre of their practice. While as a facilitator you may be entrusted with creating a safe space for the group’s deep conversation, a facilitator is not solely responsible for what happens in the group’s engagement. Everyone in the system is responsible. Every single individual within that system or group is the voice of that particular system, and as a result carries part of the wisdom needed by the system. In order to honour all voices of the system (unlike in our popular democratic ideology) – the ‘NO voice’ is given equal space and listening, to hear what wisdom it has to offer the system. The question arises then, what would be possible in our countries, communities and organisations if we were to engage in the manner that held these principles as a form of dealing with our differences our fears and/or longings to understand each other and continue to transform our relationships from what we see in the world around us today? The Deep Democracy process is a real exploration of this possibility through deep conversation with those who are looking for another way …

Wil je ook graag weten hoe het proces van Deep democracy vorm krijgt in de praktijk dan kan je deelnemen aan de Masterclass van Jabu Mashinini op vrijdag 4 december 2015, tussen 9u30 en 12u30 in Theater NONA te Mechelen.
Inschrijven via www.The7thC.be, en geef als zoekterm Masterclass in.

Lezingen
1.1    Een persoonlijke getuigenis    
Bleri Lleshi


1.2    Toegankelijker zorg voor kinderen en hun gezinnen
Geertrui Serneels
juriste en klinisch psychologe, traumatherapeute, gespecialiseerd in etnopsychiatrie, coördinatrice van vzw Solentra (PAika, UZ VUB). Solentra biedt diagnostische en therapeutische ondersteuning aan migranten- en vluchtelingenkinderen en hun families.

De weg naar hulpverlening is niet altijd gemakkelijk te bewandelen, zowel voor het migrantengezin als de hulpverlener. De culturele drempel en moeilijkheden, zoals taalbarrières en socio-economische problemen, zorgen er voor dat weinig migrantengezinnen psychiatrische hulp zoeken waardoor er ook kansen ontnomen worden aan deze kinderen. Om de psychische hulpverlening toegankelijker en efficiënter te maken voor migranten en vluchtelingen, werd een specifieke methode ontwikkeld: PACCT® (Psychiatry Assisting the Cultural diverse Community in creating healing Ties).
Met praktijkvoorbeelden wordt een theoretisch kader geschetst waarom een andere aanpak nodig is in kinderpsychiatrie - en ook daarbuiten - en wordt de methodiek kort uit de doeken gedaan.

Namiddag
Lezingen
Superdiversiteit als nieuw paradigma
2.1 Superdiversiteit als uitdaging voor hulpverlening en samenleving

Dirk Geldof
lector en onderzoeker Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee), lector Diversiteit, armoede & stad Karel de Grote-Hogeschool, docent Faculteit Ontwerpwetenschappen Universiteit Antwerpen. Auteur Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert.

Superdiversiteit is het nieuwe paradigma om de groeiende diversiteit in onze diversiteit te begrijpen. Onze grote steden worden majority-minority-cities, waar de meerderheid van de bewoners wortels heeft in migratie. Maar ook in alle andere gemeenten neemt de diversiteit toe. Superdiversiteit helpt ons deze verandering te herkennen en er mee om te gaan, voorbij het wij-en-zij-denken en voorbij culturele stereotypering. Interculturele competenties worden dan ook een basisvereiste voor therapeuten en zorgverleners.
Vanuit het boek ‘Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert’ schetsen we helder het kader van superdiversiteit, de verandering in onze samenleving en de uitdagingen voor professionals.

Psychotherapie aan getraumatiseerde vluchtelingen tijdens en na de asielprocedure
2.2. Stabiliserende psychotherapie en het project “Trauma en Exil”
Johan Op De Beeck
Klinisch psycholoog, systeempsychotherapeut, traumapsycholoog, lid van het comité Vluchtelingen van het Belgisch Instituut Psychotrauma en EMDR (BIPE), werkend als zelfstandige psycholoog in de groepspraktijken Agora en De Villegas te Antwerpen
Petrus Horemans
Coördinator voor het Trauma en Exil project van Dokters van de wereld

Psychotherapie aan vluchtelingen wordt kort gesitueerd binnen de cultuur sensitieve zorg en de evoluties gedurende de voorbije 25 jaar in deze zorg.Ik ga uitgebreid in op hoe we de invloed van psychotrauma op iemands leven kunnen begrijpen en dit via een visueel model. Dit model geeft meteen handvatten en richtlijnen voor traumabehandeling. De aangehaalde voorbeelden en illustraties betreffen ervaringen van vluchtelingen.Terwijl een ervaren therapeut zijn innerlijk kompas en het effect van zijn tussenkomsten op de cliënt gebruikt, heeft een beginnend psychotherapeut graag een kaart met duidelijke instructies. Ik stel mijn “ideale eerste psychotherapeutische sessie” met een vluchteling die last heeft van angsten voor. Hierbij is er ruimte tot dialoog met het publiek.Bij psychotherapie aan vluchtelingen gaat heel wat aandacht naar de invloed van uitsluiting, discriminatie en onrecht, ook uitsluiting hier in het “gast”land.Het verstrekken van dit psychotherapeutisch aanbod kent heel wat beperkingen en uitdagingen. Ik ga hier kort op in.Petrus Horemans zal ten slotte het “Trauma en Exil” project van Dokters van de wereld toelichten. Dit project engageert psychotherapeuten op vrijwillige basis tot het begeleiden van één vluchteling in een precaire verblijfssituatie. Dokters van de wereld geeft hierbij ondersteuning voor de psychotherapeuten (intervisie, matching, ev. tolk) en de cliënten (sociale en medische zorg).

Plenaire lezing
De Kracht van het Verschil
Marten Bos
coach, trainer, verbinder, auteur, (leer)supervisor, gestalttherapeut, dagvoorzitter

Mijn lezing gaat over hoe in het inclusief werken’ juist het verschil aanwezig is en aandacht, soms zelfs de nadruk, nodig heeft. Hoe we zonder aandacht voor het verschil, de diversiteit te kort doen en daarmee juist het risico lopen uit te sluiten, bijvoorbeeld vanuit (on)bewust dominante posities.
Met voorbeelden uit mijn praktijken zal ik mijn ervaringen en inzichten delen, over hoe dominantie / wit privilege/ gender - en seksuele dominantie / klasse dominantie, etc. een rol spelen in de samenleving, binnen en tussen sociale groepen en in persoonlijke relaties, en dus ook in de praktijk en de theorieontwikkeling van de begeleider/therapeut.
Hoe ervaren en stimuleren we de verbinding werkelijk? Wat is de betekenis van werkelijke inclusiviteit en hoe benutten we de rijkdom van Interconnectedness/Ubuntu? En hoe verhouden zich die tot de veldtheorie van de Gestalt? Kunnen we in de huidige neoliberale samenleving, waar het maakbare/succesvolle individu voorop staat, nog voldoende ruimte bieden en aandacht geven aan verbondenheid, solidariteit, wederzijdse afhankelijkheid? Hoe gaan we om met de vaak tegengestelde behoeftes van verbondenheid (er bij horen) en eigenheid (uniek individu willen zijn)? Stimuleren we cliënten zich aan te passen of leren we hen het verschil te dragen? Kunnen we het ongemak, de pijn, de woede van het verschil zelf aan als therapeut?
Dit alles wil ik illustreren met voorbeelden waarin het lukt om Inclusief/Interconnected te werken.