De toekomst van het gesticht
Over psychiatrisch zorgerfgoed en architectuur

De tentoonstelling ‘Hier woont mijn huis’ in het Museum Dr. Guislain te Gent toont onder meer foto’s van de Amerikaanse fotograaf en architect Christopher Payne. Zijn indrukwekkende fotoreeks Asylum. Inside the Closed World of State Mental Hospitals toont de verlaten psychiatrische staatsinstellingen in de VS. De vraag dringt zich ook op bij ons: wat is de toekomst van deze gebouwen en hun omgeving? Zijn ze enkel goed voor sloop of zijn er andere manieren te bedenken om met dit erfgoed om te gaan? Hoe is de actuele situatie in de VS? Hoe verschillend is ze in vergelijking met ons land? Hoe is vernieuwend gebruik te bedenken en te realiseren? UR architects deden er onderzoek naar in Nederland en Vlaanderen en staan in voor het Vlaamse zij luik bij de tentoonstelling.
          Naar aanleiding hiervan organiseren het Museum Dr. Guislain, de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) en het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) een aantal activiteiten rond dit thema. Deze hebben de bedoeling om de aandacht te vestigen op de problematiek en de discussie erover aan te zwengelen. Niet alleen architecten en monumentenzorgers maar ook psychiaters en andere hulpverleners zijn betrokken bij deze ‘Toekomst van het gesticht’.
Meer info op de websites www.museumdrguislain.be, www.vvgg.be, www.vai.be en www.urarchitects.com