Geestelijke gezondheid bij het begin van de 21ste eeuw

De geestelijke gezondheidszorg heeft in Vlaanderen een lange evolutie achter de rug. De laatste decennia van de vorige eeuw ontstonden diverse federaties en verenigingen van vooral zorgverstrekkers. Een belangrijke mijlpaal in deze evolutie was de oprichting van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg in 1988, als erfgenaam van de Nationale Belgische Bond voor Geesteshygiëne (1923) en de Nationale Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg (1976).

Een mijlpaal in deze evolutie is dat sinds het begin van de jaren negentig via de VVGG verenigingen van patiënten en familieleden als volwaardige partners bij de geestelijke gezondheidszorg betrokken worden. Voor het eerst ontstond een gezamenlijk, daadwerkelijk engagement tussen alle voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg.

Deze tendens werd in 2001 nog doorgetrokken. Naast een (uitgebreide) vertegenwoordiging van zorgontvangers en een vertegenwoordiging van de zorgverstrekkers werd ook plaats voorzien voor personen actief binnen maatschappelijk relevante verenigingen, diensten of organisaties die begaan zijn met de geestelijke gezondheid in de ruime betekenis van het woord. Dit had als consequentie dat de naam van de vereniging voortaan "Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid" wordt.

De VVGG belichaamt de menselijke betrokkenheid en zorg, de nood aan rechtvaardigheid en de wetenschappelijke nieuwsgierigheid die voor deze sector van vitaal belang zijn. Als onafhankelijke koepelorganisatie heeft de vereniging bewezen dat zij op dit terrein een onmisbare rol speelt.

De VVGG heeft steeds de nadruk gelegd op openheid en respect voor ieders visie. Zij heeft zich altijd ingezet voor een juiste informatieverstrekking en een positieve beeldvorming over geestelijke gezondheid. En zij zal dit ook in de toekomst op overtuigende wijze blijven doen. De activiteiten en diensten waarover op deze site verslag wordt uitgebracht zijn slechts enkele van de vele middelen waarmee de VVGG op een dynamische wijze onze aandacht wil vestigen op een van de grootste rijkdommen van de mens, nu én in de toekomst: geestelijke gezondheid, spreek erover.