The long and winding road: 20 jaar op weg met plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag


Studiedag, donderdag  31 januari 2019, Brussel


Op 7 maart 2013 liepen we al eens langs de long en winding road die I.T.E.R. en de hele sector hadden afgelegd in het denken en handelen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Op 31 januari 2019 doen we dat opnieuw. I.T.E.R., ambulant centrum voor preventie, behandeling en begeleiding van seksueel grensoverschrijdend gedrag, bestaat intussen 20 jaar. De weg blijft lang en kronkelend, en we verkennen steeds nieuwe inzichten en praktijken.
Als prominent gastspreker verwelkomen we Peter Adriaenssens (prof. KU Leuven). Hij zal het hebben over de moeilijke oefening: hoe de eigen traumatische ervaringen van plegers in therapie een plek geven en hen tegelijk op hun verantwoordelijkheid voor hun daden blijven aanspreken.
Nog twaalf andere sprekers zullen vanuit hun expertise getuigen over de praktijk: wat  gebeurt op de werkvloer - wat kun je doen - wat maken ze mee.
 

Programma

  9u15    Onthaal met koffie/thee

  9u45    Verwelkoming, inleiding - Kris Vanhoeck, psycholoog, coördinator ITER, Brussel | The long and winding (wicked/wild) road

10u15    Peter Adriaenssens, kinder- en jeugdpsychiater, professor, KU Leuven | Werken met trauma in dadertherapie

11u00    Pauze

11u30    Mieke Thijssens, substituut-procureur des Konings, parket Halle-Vilvoorde | De muur van de hulpverlening
12u00    Simonne Boonen, ervaringsdeskundige aan het woord

12u30    Panelgesprek: de sprekers van de voormiddag in dialoog met de zaal

13u00    lunch + infotafels

14u00    parallel workshops

symposium A
Dirk Michielsen,
dr. prof. Urologie, UZ Brussel | Controle rondom het vijgenblad
Sanneke Wilson
, kinder- en jeugdpsychiater, jongerenwerking ITER, Brussel | Seksueel grensoverschrijdend gedrag: ontwikkelingsstoornissen bij jongeren. Een sociale of seksuele problematiek? - PDF

Ninke Duquet, psycholoog, jongerenwerking ITER, Brussel | Seksueel grensoverschrijdend gedrag gepleegd door meisjes: onbekend terrein?


symposium B
Soetkin Hugo,
ondersteunend begeleider/therapeut, ITER, Brussel | Seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen VAPH-sector; aan de slag met begeleiding!

Charlotte De Pourcq, psycholoog, volwassenenwerking ITER, Brussel | Stop-it-Now-ervaringen
Kristel Buntinx, bemiddelingsdienst Vlaams-Brabant | Dialoog tussen burgers betrokken in een zedenzaak … in en buiten het vizier van justitie - PDF


symposium C

Greta Bolle, klinisch seksuoloog, Brussel | I.T.E.R.-cliënten - PDF - PDF
Els Van Daele, seksuoloog, systeemtherapeut, volwassenwerking, ITER, Brussel | Attachment Based Family Therapy bij adolescenten met een problematiek van seksueel grensoverschrijdend gedrag
Ellen Gunst, klinisch psycholoog, forensisch therapeut, FIDES, Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus Beernem | Empathie in de forensische zorg anno 2019: een aspiratie voor therapeuten én cliënten? - PDF16u00    einde
 

Doelpubliek
De studiedag richt zich naar medewerkers en beleidmakers in de geestelijke gezondheidszorg.

Praktisch

Plaats: Herman Teirlinckgebouw, Thurn & Taxis, 1000 Brussel | bereikbaarheid

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Congressecretariaat

Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid - Tenderstraat 14, 9000 Gent | info@vvgg.be | 09 221 44 34

 
 
   
 

Deze studiedag is een samenwerking van I.T.E.R. en de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid

Annuleringsvoorwaarden:
- tot 14 dagen voor de studiedag/congres betalen we uw inschrijvingsgeld terug, min € 20,00 administratiekosten.
- Vanaf 13 dagen voor de studiedag/congres is de totale deelnameprijs verschuldigd.
Annuleren enkel via mail: info@vvgg.be