Studiedag Hoop Verlenen. Herstel & Kwartiermaken
dinsdag 16 mei 2017, Gent

Is het een goed beeld: Kwartiermaken? Wie zal het zeggen?
Het is een militaire term voor het klaarmaken van een bivakplaats van het leger op het einde van de dag. Kwartiermakers gaan voorop en zoeken een veilige plek, waar voedsel en warmte beschikbaar is.
Het was Doortje Kal die het begrip een draai gaf: creëer een veilige, warme plek voor deze psychisch kwetsbare persoon die een goed leven wil leiden tussen andere mensen, en die kan kiezen zoals anderen kunnen kiezen: een buurt, een woning, werk, plezier maken. Sommigen spreken wel eens van vermaatschappelijking. Wel ja, waarom niet?
Peter Dierinck, kwartiermaker avant la lettre, stuwt de werkgroep kwartiermaken van het Vlaams Herstel-platform in haar reisvergaderingen doorheen Vlaanderen. Zijn luisterend oor leidde zijn pen. Het werd een boek. Ergens schrijft hij: ik zou graag hoopverlener zijn. Want hoop – een van de kernelementen van herstel – is wat mensen kracht geeft.
Dat was het thema van deze dag: hoe kunnen we hoop-verlenen aan mensen die het moeilijk hebben?
We maakten een kort beeldverslag.

Programma: 
  9u30 onthaal – koffie
  10u00 Verwelkoming | Jan Van Speybroeckdirecteur VVGG
  10u10 De directeur spreekt | Roel De Cuyper directeur PCGS
  10u20 De burgemeester spreekt | Joeri De Maertelaere burgemeester Evergem
  10u30 Het gebeurt in de wijk: waar burgers willen slagen | Philippe Delespaul, professor Universiteit Maastricht
  11u15 Hoop verlenen, herstel en kwartiermaken, een morele plicht? | Peter Dierinck, stafmedewerker maatschappelijk herstel, PCGS
  12u00 broodjeslunch
  13u00 Kwartiermaken is een vorm van grenswandelen |  Harry Gras, teammanager Forensisch ACT-team Altrecht, Utrecht
  13u45 Hope in stations-project | Filip Strobbe, sociaal referent voor personen op de dool, NMBS
  14u05 Van op de hoek van de straat | Joost Bonte, straathoekwerk Oost- en West-Vlaanderen
  14u25 Over herstel en kwartiermaken | Sarah Van Laer, ervaringsdeskundige afdeling actieve rehab, PCGS 
  Sabine Beaussaert, buurtbewoonster, ex-patiënte, bewoonster beschut    wonen, werknemer
  14u45 Eerbetoon aan het boek Hoop verlenen | Doortje Kal, geestelijke moeder van het kwartiermaken, Amsterdam
  15u05 overhandiging boek
  15u15 napraten met koffie
Kwamen getuigen:
Philippe Delespaul, die overtuigd is dat de wijk de maat is van goede ggz.
Harry Gras, die schetst hoe een leefbaar evenwicht een voortdurende oefening blijft.
Doortje Kal, die met verwondering ziet hoe Vlaanderen Kwartiermaken tracht op de kaart te zetten.
De burgemeester van Evergem, een Oostendse straathoekwerker, ervaringswerkers die van wanten weten

Contact:
info@vvgg.be - tel. 09 221 44 34

  Samenwerking van Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge en de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid