Onderzoek naar het geestelijk welzijn van Vlamingen

Uit nationale en Vlaamse onderzoeken is gebleken dat er groteprovinciale verschillen bestaan in het geestelijk welzijn van deVlaming.

Aan de hand van een online vragenlijst wensen onderzoekers van devakgroep Psychiatrie en Medische Psychologie de redenen hiervoor teonderzoeken. Op die manier wordt getracht de verklarende factorenomtrent verschillen in psychisch welbevinden in kaart te brengen.

Met de resultaten van dit onderzoek willen de onderzoekers specifiekerichtlijnen opstellen voor elke Vlaamse provincie om zo hetpreventiebeleid te optimaliseren. De onderzoeker hopen dan ook op een zogroot mogelijk aantal deelnames.


Doe mee aan het onderzoek als je 16+ bent en 15 minuutjes tijd hebt.
Het onderzoek gaat uit van de Vakgroep Psychiatrie en Medische Psychologie, Universiteit Gent in samenwerking met Te Gek!? en deze vereniging vzw