#TheSexChallenge: Fabels en feitenStudiedag the sex challenge
10 jaar werken met seksueel grensoverschrijdend gedrag van minderjarige plegers
Studiedag donderdag 1 december 2016, Brussel

I.T.E.R.-jongerenwerking bestaat 10 jaar. Een uitgelezen gelegenheid om stil te staan bij de recente evoluties in het werkveld. Er is steeds meer onderzoek naar adolescente plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Professor Nauta-Jansen licht de nieuwste ontwikkelingen toe.

Evoluties in het dagelijkse leven vinden hun weerslag in grensoverschrijdend gedrag. Zo spelen sociale media een steeds grotere rol in de leefwereld van jongeren, met eveneens gevolgen inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Ook de visie op daders en slachtoffers is gedurende de jaren onderhevig geweest aan veranderingen. Bij adolescenten is het soms zeer moeilijk is om een duidelijk onderscheid te maken tussen dader en slachtoffer. Herstellend werken wint steeds meer aan belang, voor alle betrokkenen.

Waar 10 jaar geleden de focus in het werkveld voornamelijk lag op risicobeheersing en -vermindering, bestaat er vandaag ook een belangrijke tendens in te zoomen op welzijnsbevorderend werken en het op zoek gaan naar welke factoren zorgen dat iemand niet langer grensoverschrijdend gedrag stelt. Beter gekend als desistentie.

Programma
09u15-09u45: onthaal met koffie
09u45-10u00: Inleiding - Kris Van Hoeck 
10u00-11u00: State of the art: seksueel grensoverschrijdend gedrag bij minderjarigen - prof. Lucres Nauta-Jansen - PDF
11u00-11u30: pauze
11u30-12u30: “Het blijft in de familie”, werken met intrafamiliaal misbruik - Johan Galle, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel
12u30-13u30: middagpauze met broodjes
13u30-14u30: Sociaal mediagebruik bij minderjarige daders - dr. Daniel Neves Ramos & Zohra Lkasbi - PDF
14u30-15u00: pauze
15u00-15u45: Wat we (niet) weten over jeugdige daders -prof. Jan Hendriks - PDF
15u45-16u00: Slotwoord - Ninke Duquet
16u00-17u00: receptie

Praktisch
Wanneer: donderdag 1 december 2016
Waar: Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) - zaal Top, Arduinkaai 7, 1000 Brussel | Bereikbaarheid
Info: T 09 221 44 34  - info@vvgg.be
Inbegrepen: koffie, broodjesmaaltijd en receptie
Inschrijven: afgesloten


Accreditering, rubriek ethiek en economie voor artsen is aangevraagd.


De studiedag is een samenwerking van I.T.E.R. en de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid
                                          I.T.E.R.               Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid


Voorwaarden congres/studiedag
1. Deelname
- Inschrijven gebeurt via het online formulier. Groepen schrijven in via het daarvoor bestemde excel-formulier te downloaden op de website.
- De kosten voor deelname zijn inclusief documentatie, koffie en lunch, tenzij anders aangegeven.
- Na registratie ontvangt u per e-mail een bevestiging met uitnodiging tot betaling. Het deelnamebedrag dient voor aanvang van het congres/studiedag betaald te zijn.
2. Annuleringsvoorwaarden
- Op schriftelijk verzoek (per email) betalen we uw inschrijvingsgeld terug, min € 20 administratiekosten. Na 25 november kunnen we niet meer ingaan op een vraag tot terugbetaling.
- U kan u zich laten vervangen door een collega. Vervanging dient uiterlijk 48 uur voor aanvang van de studiedag/congres te gebeuren (vervanging gebeurt onder dezelfde voorwaarden). Invulformulier voor vervanging