DEZE STUDIEDAG IS VOORBIJ

STERKTES VAN MENSENSterktes van mensen
Sterktegerichte strategieën voor het ondersteunen van mensen met een psychiatrische problematiek die strafbare feiten pleegden
Studiedag, De Centrale, Gent
dinsdag 23 februari 2016

Sterktegericht werken met mensen met een psychiatrische problematiek die strafbare feiten pleegden levert positieve resultaten op, zo blijkt uit onderzoek. Met deze studiedag willen we de beschikbare kennis presenteren, en handvatten aanreiken om deze aanpak in de praktijk toe te passen.
In de voormiddag lichten twee internationale experten, prof. Fergus McNeill (University of Glasgow, UK) en prof. Tony Ward (Victoria University of Wellington, New Zealand), het sterktegericht paradigma en de toepassing ervan toe. 
Minister van Justitie Koen Geens – beleidsverantwoordelijk voor dit domein – beantwoordt vragen van Freya Vander Laenen en van het publiek.
Vijf onderzoekers aan de Universiteit Gent (uit de faculteiten rechten, geneeskunde, psychologie en pedagogische wetenschappen) werken aan een interdisciplinaire studie (2014-2019). Doel: sterktegerichte, multidisciplinaire richtlijnen, aanbevelingen en bruikbare strategieën ontwikkelen voor het omgaan met mensen met een psychiatrische stoornis die strafbare feiten hebben gepleegd. De onderzoekers presenteren hun eerste bevindingen. 
We sluiten de dag af met verhalen uit de eerste hand: een ervaringsdeskundige, een familie-ervaringsdeskundige en hulpverlener Kris Vanhoeck (ITER) getuigen vanuit hun positie hoe ze sterktegericht werken beleven.

Programma
9u00 Onthaal met koffie
9u30 Verwelkoming en inleiding - Tom Vander Beken
9u45 Videogetuigenis van ervaringsdeskundige
9u55 The Rehabilitation of Offenders: Risk Management and Seeking Good Lives -Tony Ward (in het Engels) - pdf
10u40 pauze
11u00 Towards an interdisciplinary perspective on 'offender' rehabilitation - Fergus McNeill (in het Engels) - pdf
11u45 Vragen uit het publiek
12u00 middagpauze
13u00 Stijn Vandevelde leidt het UGent-onderzoeksproject in.
Onderzoekers lichten toe:
- De juridische aspecten van de rechtspositie van wetsovertreders met een psychische stoornis op internationaal niveau
Els Schipaanboord
- “Authority meets mentally ill”: de rol van procedurele rechtvaardigheid
Ciska Wittouck, Freya Vander Laenen & Kurt Audenaert
- Het desistanceproces van wetsovertreders met een psychiatrische problematiek gehypothekeerd door de internering
Sofie Van Roeyen, Sharon Van Audenhove, Wouter Vanderplasschen & Freya Vander Laenen
- De Schone en het Beest: persoonlijk herstel binnen een forensische context
Natalie Aga & Wouter Vanderplasschen
- Ervaringen van familieleden van delictplegers met een psychiatrische problematiek
Sara Rowaert & Stijn Vandevelde
14u45 pauze
15u15 minister Koen Geens reflecteert rond internering en de rol van justitie en beantwoordt vragen uit de zaal
15u45 Een ervaringsdeskundige en een familie-ervaringsdeskundige en hulpverlener Kris Vanhoeck over sterktegericht werken
16u45 einde

Verslagboek

Het verslagboek bevat naast de teksten van Tony Ward en Fergus McNeill, de bijdragen van de vijf onderzoekers.  Het boek is volledig in het Nederlands.

Praktisch

Plaats: De Centrale, Gent - Bereikbaarheid


De studiedag is een initiatief van Vakgroep Psychiatrie en Medische Psychologie; Vakgroep Orthopedagogiek; Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht) ism de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG)

Universiteit Gent  Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid 

Voorwaarden studiedag
1. Deelname


  • Inschrijven gebeurt via het online formulier. Groepen schrijven in via het daarvoor bestemde excel-formulier op de webpagina.
  • De kosten voor deelname zijn inclusief documentatie, koffie en lunch, tenzij anders aangegeven.
  • Na registratie ontvangt u per e-mail een bevestiging met uitnodiging tot betaling. Het deelnamebedrag dient voor aanvang van de studiedag betaald te zijn.
2. Annuleringsvoorwaarden
  • Bij annulering van inschrijving minder dan 7 dagen voor de aanvang van de studiedag is de totale deelnameprijs verschuldigd. Invulformulier voor annulatie
  • U kan zich laten vervangen door een collega. Plaatsvervanging dient uiterlijk 48 uur voor aanvang van de studiedag te gebeuren. (vervanging gebeurt onder dezelfde voorwaarde). Invulformulier voor vervanging