Super divers samen leven

Super divers samenleven. Studiedag Download affiche

Studiedag LAMOT Mechelen
3 december 2015

Hoe ontwikkelen we open, integere en gelijkwaardige relaties in een polariserende wereld?
We willen samen met mensen uit diverse sectoren en achtergronden onderzoeken hoe we conflicten kunnen erkennen en komen tot een verbindende dialoog.
Kortom: hoe faciliteren we elk in onze eigen ruimte de kracht van het verschil?
Met grote lezingen rond Verbindende communicatie en Deep democracy en De kracht van het verschil, een aantal minilezingen en workshops van mensen uit verschillende etnisch-culturele en professionele contexten, willen we mensen meer vertrouwen geven in het aangaan van dialoog met de ander als de ander vreemd lijkt, of als de persoon zichzelf vreemd voelt ten opzichte van de ander.Doelgroep
:

Mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn en zich geprikkeld voelen door dit thema. We denken aan mensen uit zeer verschillende achtergronden:     hulpverlening     justitie     politie     jeugdwerk     openbare besturen                                                                        onderwijs     gezondheidszorg     media     kunsten     welzijnswerk.
We willen de diversiteit zo groot mogelijk houden opdat er dan meer gezocht kan worden naar de gemeenschappelijke noemer van elk verhaal. Het zou fijn zijn als niet alleen werknemers uit deze verschillende sectoren maar ook hun cliënten samen met ons mee op zoek gaan naar wat er nodig is.
Doelstelling:
We willen mensen meer vertrouwd maken met onze superdiverse samenleving en de uitdagingen die daaraan verbonden zijn. Meer concreet willen we mensen tools aanreiken om de dialoog aan te gaan, ook als de ander ons vreemd is of wij ons vreemd voelen tegenover de ander. De basis van elke verbindende ontmoeting is immers de (h)erkenning van het diep menselijke in ieder van ons, wat ook onze achtergrond of context mag zijn.
Dagschema:
9u30: onthaal met koffie
10u00: plenaire lezing
 Deep Democracy: a process for dialogue for challenging issues in the community
Jabu Mashinini
(Zuid-Afrika) Lezing in het Engels - pdf
11u00: workshops en lezingen
workshops
1.1 Thema: Diversiteit en systemisch werk in het onderwijs
 Je plek krijgen en innemen in en rond de klas  -  Hamid Riffi & Joëlle Van de Peer
1.2 Thema: Kunst als spiegel en kracht om de samenleving te belichten
 De dekolonisatie van de Westerse geest als uitgangspunt van een eerlijk diversiteitsdebat: 'Niet-Westerse' kunst als leidraad. (lezing) - Judith Elseviers - panelgesprek met: Winny Ang, Jean Bofane, Ermiasso, Maiala Mbeka, Shamisa Debroey
1.3 Thema: Erkenning van het verschil tijdens bemiddeling
 Slachtoffer en dader samen rond de tafel  - Nancy Van Eynde & Ines Hofkens
1.4 Thema: Super divers samen werken
 De rijkdom van een team - Ria Verlinden & Arnold Roos
1.5 Thema: Cultuursensitieve zorg.
 Het 'dwelling' perspectief - Stefaan Plysier
1.6 Thema: Hoe onbevooroordeeld kunnen we de ander ontmoeten?
 De ander vanuit een joodse bril - Leonie Cramwinckel-Bloch
lezingen
1.1 Een persoonlijke getuigenis  - Bleri Lleshi
1.2 Hoe kan de hulpverlening gezinnen met een migratieachtergrond bereiken?
 Toegankelijker zorg voor kinderen en hun gezinnen - Geertrui Serneels
12u30: lunch
14u00: workshops en lezingen
workshops
2.1 Thema: Diversiteit en identiteit bij kinderen en jongeren
 Werken met een diversiteit van kinderen en jongeren: reflecties rond identiteit en ‘belonging’ -
  Winny Ang &  Shamisa Debroey (onder voorbehoud)
2.2 Thema: Armoede
 De missing link - Sara Hendrick & Ness Buggenhoudt - pdf
2.3 Thema: Heling van trauma
 Ubuntu: Trauma en vergeving. Het viervoudige pad van afgesplitstheid naar gedeelde menselijkheid  -
 Annette M. Mul

2.4 Thema: Onbevangen nieuwsgierigheid in de spreekkamer
 De trilling van de eenmaligheid (David Grossman) - Veronique Vermeir
2.5 Thema: Muziek als verbindende taal
 Een kind van Afrika én van Europa - Jean Bosco Safari
2.6 Diversiteit verborgen in een uniform - Carlo Van Den Berge
lezingen
2.1 Superdiversiteit als nieuw paradigma
 Superdiversiteit als uitdaging voor hulpverlening en samenleving - Dirk Geldof
2.2 Psychotherapie aan getraumatiseerde vluchtelingen tijdens en na de asielprocedure
 Stabiliserende psychotherapie en het project “Trauma en Exil”  - Johan Op De Beeck & Petrus Horemans
15u30: koffiepauze
16u00: plenaire lezing
De Kracht van het Verschil - Marten Bos (Nederland)
17u00: einde (met afterparty)


Jabu Mashinini - Abstract
Jabu ontwikkelt sinds 1991 onder meer als conflict-preventietrainer vanuit Phaphama Initiatives verbindende programma’s in townships te Johannesburg, Zuid-Afrika, één van de meest door rassenscheiding getekende landen ter wereld. Vandaag is hij directeur van Phaphama Initiatives en eigenaar van Buja Consulting. In eerste instantie werd hij opgeleid tot leerkracht, maar hij specialiseerde zich in conflicthantering en vredesstudies. Zijn professionele achtergrond is gekleurd door diversiteitstraining, community tourism, counseling, deep democracy, de methodologie van het Alternatives to Violence Project die hij mee ontrolde in Hong Kong, Angola, Ethiopië en Nederland (Diversity Joy). Jabu is tevens gecertificeerd Kundalini Yogaleraar.
Gevraagd naar zijn drijfveer zet hij: “I create a world of abundance and responsibility through creating bridges and opportunities for myself and others”. Voor dit engagement werd hij bekroond met de internationale World Peace Flame, een symbool geïnspireerd door de eeuwige vlam die brandt in het huis van Mahatma Ghandi.

Marten Bos- Abstract
"Elk mens is in haarzelf meer divers dan we waarnemen en elk mens is verbonden met/in een enorme veelheid aan externe diversiteiten. Deze interne en externe diversiteit maakt het verschil. Dit verschil vormt een enorme bron van kracht.”
Marten is trainer, coach, supervisor, verbinder en werkte vele jaren met een grote verscheidenheid aan doelgroepen: migranten(jongeren), CEO’s, vluchtelingen, rand- groepjongeren, mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking, leerkrachten, LHBT’s (Lesbo, Homo, Biseksueel, Transgender), imams, enzovoort.
Hij ontwikkelde, vanuit deze ervaring en geïnspireerd vanuit het gestalt-gedachtegoed, zienswijzen en methodieken voor het verbinden van groepen en identiteiten die ogenschijnlijk tegenover elkaar staan. Dialogen tussen vluchtelingen en Nederlandse vrijwilligers, moslims en Joden, LHBT’s en jeugdwerkers. Zowel professioneel als vrijwillig werkt hij vanuit zijn passie om te verbinden. Marten schreef het boek Coaching en Diversiteit (BSL 2010).


De studiedag is een initiatief van de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT) en de Vlaamse Beroepsvereniging voor Experiëntiële Gestalt Psychotherapie (VBEGP vzw), samen met de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG).
Deze studiedag werd mogelijk gemaakt door ex-INDOMO vzw, praktijk van therapeuten/counselors wier werkgebieden trauma en diversiteit waren.


Met steun van