jaargang 29, nr 1 - maart 2017
Artikels
 • Openhartcirkels. Een krachtig liefdevol antwoord - Willy Vandamme
 • Kwartiermaken. Plaats voor verschil in de samenleving - Peter Dierinck
 • Safety First. De psyché in het overbeschermde lichaam - Joyce van der Heijden
 • De ongemakkelijke waarheden van de geestelijke gezondheidszorg. Kwaliteitskranten pakken uit met artikelenreeks psychiatrie - Dirk Blijweert

jaargang 28, nr 4 - december 2016
Artikels
 • Monster en ik. Een herstelverhaal - K.O.
 • Op-Stap met een psychische kwetsbaarheid. Op-Stap naar werk - Evelyne Willaert
 • 20 jaar na Dutroux: tijd voor echte preventie - Kris Vanhoeck
 • HART voor de geestelijke gezondheidszorg. Werken met passie en compassie in een nieuwe ggz - Remke van Staveren
 • Sport als middel voor re-integratie van kansengroepen. Een goede praktijk uit de verslavingszorg - Sander Van den Hende & Paul De Neve

jaargang 28, nr 3 - september 2016
Artikels
 • Crisiszorg voor kinderen en jongeren met psychische problemen. De Oost-Vlaamse aanpak - Rik Van Nuffel (transcriptie: Koen de Smedt en Lene Cooman)
 • Veertien jaar chatten. Ervaringen met chathulpverlening bij Tele-Onthaal - Kathelijne Lowel
Collegiale en dienstbare autonomie. Hoe verhouden psychologen zich tegenover artsen en cgg? - Bob Cools
 • Radio Begijnenstraat. Not live, but alive - Nelle Van Damme, Katrin Lohmann & Corinne Heyrman

jaargang 28, nr 2 - juni 2016
Artikels
 • Goede ggz is wijkggz. Gesprek met Philippe Delespaul - Rik Van Nuffel
 • Omgaan met psychose via dialoog. Over de open dialoogbenadering van Jaako Seikkula - Stijn Vanheule
 • Psy-zorg beter georganiseerd en betaald? Ontsluiting van de psychologische zorg - Bob Cools
 • Sterktegerichte strategieën voor mensen met een psychiatrische problematiek die strafbare feiten pleegden - Freya Vander Laenen, Tom Vander Beken, Eric Broekaert, Kurt Audenaert, Stijn Vandevelde & Wouter Vanderplasschen

jaargang 28, nr 1 - maart 2016
Artikels
 • Kinderrechten als referentiekader:de 5 P’s. Kinderrechten als medicijn voor het geestelijk gezondheidsbeleid? - Bruno Vanobbergen & Marjan Rom
 • Psychiatrische patiënten hoorden er niet bij. Psychogenocide als toegepaste eugenetica in nazi-Duitsland - Jan Schrans
 • Kunst als therapie. Geniet van doek, verf en penselen - Olivier Guiot

jaargang 27, nr 4 - december 2015
Artikels
 • Wolven in Schaapsvacht? Over de complexiteit van samenwerken binnen de hulpverlening - Luc Vanhelmont
 • Stigmatiseren we psychiatrische patiënten? Over de rol van de media in de beeldvorming over psychische problemen - Tom Naegels
 • De kracht van het levensverhaal. Narratieve zorg bij ouderen - Marie-Christine Adriaensen, Rosanne Voets & Mikis Dormaels
 • Mighties. Met apps jongeren anders leren kijken, denken en doen - Christophe Kino

jaargang 27, nr 3 - september 2015

Artikels
 • Van assistent in de psychologie tot psychologisch consulent. De wording van een zorgberoep - Rik Van Nuffel
 • Het verhaal van Skunk of hoe te werken met een bijzondere doelgroep. Werken met hallucinante jongeren - Geert Taghon
 • Een kunstenaar is ook een mens - Frank Schaffler
 • De basisopleiding tot ervaringswerker - Olivier Guiot
 • Autisme: een psychodynamische bijdrage - Mileen Janssens & Sara Bergmans

jaargang 27, nr. 2 - juni 2015
Artikels
 • De lange weg naar gemeenschapsgerichte psychiatrie loont. Gesprek met Guido Pieters - Rik Van Nuffel
 • Dragen, verdragen en verder dragen. De levenslange roeping van een laureaat - Michel Mestrum

jaargang 27, nr. 1 - maart 2015

Artikels
 • Symptomen en problemen van mensen zijn meer dan neurobiologische substraten. Een gesprek met Stijn Vanheule - Rik Van Nuffel & (transcriptie) Mireille Sollie
 • De kern van humane psychiatrische zorg. Het perspectief van een mens met ervaring - Ingrid Lammerant
 • Het subtiele effect van stigma en zelfstigma van de geestelijke gezondheidszorg. Nu ook individuele verpakkingen - Elise Pattyn - Referenties

jaargang 26, nr. 4 - december 2014

Artikels

 • Zuurstof voor mensen in ademnood. Het Namaste-huis in Merendree - Rik Van Nuffel &
  (transcriptie) Mireille Sollie
 • PhotoVoice. Herstel in beeld - Tom Vansteenkiste
 • Heeft seksualiteit een plaats in de psychiatrie? Een patiëntenvisie - Jan Delvaux

jaargang 26, nr. 3 - september 2014
Artikels
 • Wat mij hielp op mijn weg naar herstel. Het herstelverhaal van Filip Abts
 • Herstel in London. Refocus on recovery conferentie, 2 - 3 juni 2014 - Rik Van Nuffel
 • Het goede voorbeeld bestaat uit meer dan woorden. Grote principes gelden ook buiten de therapeutische relatie - Albert Verleyen

jaargang 26, nr 2 - juni 2014
Artikels
 • Van persoonlijke diagnostiek tot zorgstandaard. Gesprek met Jim van Os - Guido Pieters & Rik Van Nuffel
 • Pilootproject ‘Vreemdgaan’ in de kinder- en jeugdhulpverlening in Oost-Vlaanderen: Participeren en leren in de werksetting van collega’s - Ellen Coppens
 • Psychologische hulp terugbetaald? Erkenning van klinisch psycholoog en psychotherapeut zijn begin van nieuwe tocht door structuren - Karel Mampuys & Ine Wanten
 • De thuisverpleegkundige, een belangrijke partner in de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg - Tom Van Daele; Debora Vansteenwegen; e.a.

jaargang 26, nr 1 - maart 2014

Artikels

 • Een leerschool voor leerling en leerkracht een zoekende leerkracht in een ziekenhuisschool van een psychiatrisch ziekenhuis. - Liesbeth De Cocker
 • Online (drug)hulpverlening. De onverkende tak aan de boom. - Herwig Claeys
 • De attitude van politie tegenover mensen met een psychiatrische stoornis. Nood aan opleiding. - Veerle Van Gampelaere
 • Leeft herstel in Vlaanderen? Een stand van zaken 2013. - Rik Van Nuffel 

jaargang 25, nr 4 - december 2013

Artikels

 • Terug naar het ambacht van de hulpverlening. Stefaan Plysier over cultuurverschillen in de hulpverlening. - Rik Van Nuffel
 • De klinisch psycholoog of de psychotherapeut? De zin en onzin van het onderscheid. - Koen Lowet
 • Ik zie, ik zie, wat jij (niet altijd) ziet. Normaal tot hoogbegaafde personen met ASS beschrijven zelf hun ondersteuningsnoden. - Anki Van Heden & Wim Stinkens
 • Onlinehulp in geestelijke gezondheidszorg... in beweging. - Philippe Bocklandt

jaargang 25, nr 3 - september 2013

Artikels

 • Veerkracht in Vlaanderen: een update. Een grote stap vooruit - Michael Portzky
 • Groepspraktijken in de geestelijke gezondheidszorg. Een positieve evolutie - Eline Verbeke
 • Compassie en zelfcompassie - David Dewulf

jaargang 25, nr 2 - juni 2013
Artikels

 

jaargang 25, nr 1 - maart 2013

Artikels

 • Emotieregulatie meten. De I Feel Picturestest als diagnostisch instrument - Patrick Meurs & Lore Verwimp
 • MijnKwartier.be: online zelfhulpprogramma bij stress, angst, depressie, burn-out. Meer ‘genezingen’ met minder geld? - Paul Koeck
 • Consensus over evenwichtige voeding en beweging. Gezondheidswerkers akkoord over belang van voeding en beweging - Laura Debray

jaargang 24, nr 4 - december 2012
Artikels
 • 10 jaar patiëntenrechten in de ggz - tussen droom en daad. Ervaringen vanuit de ombudsfunctie - Patrick Claeys & Vincent Vandenbussche


jaargang 24, nr 3 - september 2012
Artikels

 • Deskundig  door ervaring. Ervaringsdeskundigheid als middel tegen sociale uitsluiting  - Rik Van Nuffel

 

jaargang 24, nr 2 - maart 2012
Artikels
 • Leon Roelants is goed wijs. Gesprek met een oudstrijder - Rik Van Nuffel
 • De Leuvense AdoptieStudie. Op zoek naar het waarom van moeilijke adopties - Femke Permentier, Nicole Vliegen, Patrick Luyten, Sara Casalin, Eileen Tang, Liesbet Nijssens, Stefan Kempke
 • Palliatieve zorg inspireert psychiatrie tot innovatie - Lene Hoeben, Iris De Coster
 • Werken met de online Tool voor Uitkomstenmeting. Met patiëntenfeedback naar betere zorg - Stefaan Baert
 • Kiezen voor daderpreventie. De verantwoordelijkheid van de samenleving - Kris Vanhoeck

jaargang 24, nr 1 - maart 2012

Artikels
 • Psychose en het woord. Een gesprek met Michel Mestrum - Rik Van Nuffel & Erik Thys
 • Empowerment met boeren. Zorgboerderijen in Vlaanderen - Willem Rombaut

U kan via deze link een abonnement nemen op ons tijdschrift Psyche