Charter voor meer participatie van patiënten en mantelzorgers in de geestelijke gezondheidszorg

Steeds meer wordt aangetoond dat het betrekken van patiënten en mantelzorgers bij de zorg voor de geestelijke ge­zond­heid en de organisatie ervan, de kwaliteit van die zorg verhoogt.
Patiënten- en familieparticipatie kan op vele vlakken, op vele niveaus en op vele manieren: van focus­groe­pen, over patiëntenraden tot het in dienst nemen van ervaringsdeskundigen, …. Wetende dat de hoogste trede van de participatieladder niet altijd de beste of meest wense­lij­ke is, heeft elke omgeving de mogelijkheden en eigen inzichten om tot goede participatie te komen.
Naarmate deze participatie meer is ingebed in de organisatie, zullen de resultaten ervan rijker zijn.

De VVGG roept, met dit charter, organisaties binnen de ggz op om (meer) werk te maken van participatie van patiënten en mantelzorgers.
Vul het charter in en laat ons weten welke inspanningen uw ggz-organisatie levert om patiënten en hun omgeving (meer) te laten participeren.


CHARTER:
  • Als aanbieders van zorg onderschrijven wij het belang van patiënten- en familieparticipatie en de meerwaarde ervan voor de zorg.

  • Als aanbieders van zorg engageren we ons om in 2014 concrete inspanningen te doen om de participatie van patiënten en mantelzorgers in onze eigen organisatie te vergroten.
  • We zullen onze inspanningen inzetten op de volgende manieren:....
  • Over deze inspanningen willen we in de loop van het jaar communiceren en rapporteren.

Link naar de invulversie van het charter

 

We stelden een dossier op met daarin heel wat links naar relevante literatuur en websites. Je vindt er, naast ervaringsverhalen en theoretische beschrijvingen, een aantal heel praktische en concrete tools hoe je aan de slag kan met "participatie".

De VVGG organiseerde reeds een inspiratiedag over hoe je participatie als extra power voor je organisatie kan inschakelen. Meer daarover kan je hier terugvinden.