DEZE INSPIRATIENAMIDDAG IS VOORBIJ
Participatie als hernieuwbare energiebron.
Extra power voor uw organisatie

Donderdag 5 juni 2014
De Factorij • Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen • Huart Hamoirlaan 136 • Schaarbeek

Meer en meer studies maken duidelijk dat in participatie een krachtbron schuilt die onuitputtelijk is. Participatie faciliteert, ondersteunt en versterkt op verschillende niveaus de talrijke (zorg)processen in uw organisatie. De investering in deze energie levert pure winst op, niet alleen voor wie deze energiebron aanboort, maar minstens ook voor wie zelf participeert. Op deze eerste VVGG-inspiratiedag willen we deze energiebron voor u in de kijker plaatsen. Onder welke vormen kan je ze in jouw organisatie (nog meer) inpluggen? Hoe doen anderen het? Wat zijn de randvoorwaarden? Zijn er risico’s? Naast inspirerende voorbeelden en een panelgesprek ontvang je van ons een themadossier en de gelegenheid om na te praten met een drankje.
Empowerment kan ook voor organisaties. Wees er dus bij!

Deze inspiratiedag richt zich tot personen met een leidinggevende functie in de geestelijke gezondheidszorg.

Programma
13u00 Ontvangst met koffie
13u30 Verwelkoming • Jan Van Speybroeck • directeur VVGG
13u40 Participatie in de zorg • Chantal Van Audenhove • prof. Lucas, KULeuven - pdf
14u10 Vier goede praktijken stellen zich voor
  1. Bewonersparticipatie • Beschut Wonen Eigen woonst Menen • Eddy Callewaert
  2. Herstelacademie • cgg Ahasverus Grimbergen • Ria Faestenaekels - pdf
  3. Herstelmedewerker in een psychiatrisch ziekenhuis • PC Sint-Hiëronymus Sint-Niklaas • Stefaan Baeten
  4. Een globaal participatiebeleid • OPZC Rekem • Reinhilde Vanderlinden - pdf
15u00 Panelgesprek, over kansen en beperkingen voor participatie • gemodereerd door Ilse Weeghmans • Vlaams Patiëntenplatform
Een patiënt • Albert Verleyen • PC Sint-Amandus Beernem
Een ggzwerker • Hildegard Janssens • PVT De Landhuizen Zoersel
Een familielid • vertegenwoordiger Familieplatform
Een directeur • Stefaan Baeten • PC Sint-Hiëronymus Sint-Niklaas
15u50 Afronding
16u00 Napraten met drankje