REINTEGRATION AWARDS 2013

Voor de 13de keer nu organiseerde de VVGG de Reintegration Award. De uitreiking van deze Awards 2013 vond plaats tijdens de Vlaamse Hersteldag op 3 december 2013, aangezien de thema’s van herstel en reïntegratie zo sterk met elkaar verbonden zijn: Werken aan herstel bevordert de reïntegratie als burger. Beide thema’s vullen elkaar aan.
Herstel is een veelzijdig containerbegrip dat op talrijke manieren kan worden ingevuld. Zoals voorheen hebben wij alle vertrouwen in jullie creativiteit ter zake. Bij de beoordeling wordt veel belang gehecht aan projecten die vertrekken vanuit de mogelijkheden en de sterktes van de patiënt: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheden partnership staan centraal, in welke mate ook en altijd met het oog op vooruitgang. Een stap voorwaarts zetten, het leven weer in eigen handen nemen, dat is de essentie van herstel. De patiënt wordt ‘empowered’, maar weet zich geruggensteund door psychiatrische hulpverleners en ook door zijn omgeving.

De winnaars
De tweede juryprijs werd uitgereikt aan "In tandem door het land van Herstel" – werkgroep Denk uit Vlaams Brabant.
Het betreft een workshop over herstel door ervaringsdeskundigen uitgewerkt voor de professionele hulpverlener in de ggz. De jury prijsde deze omgekeerde wereld als een sterk project. Het project ontving 2.000 euro.

De eerste juryprijs ging naar het project  "van PrIT tot PEER"  - Kliniek Sint-Jozef uit Pittem geselecteerd.
Dit is een school van, voor, door, met gebruikers van het dagactiviteitencentrum van de Kliniek Sint-Jozef te Pittem. De brede samenwerking in het netwerk en, over het muurtje, met onderwijs wordt voor en door ervaringsdeskundigen in het ziekenhuis gedragen. De jury was zeer gevonden voor deze sectoroverstijgende samenwerking. Het project ontving 3.000 euro.

De bezoekers van de Reïntegratiebeurs kenden de publieksprijs toe aan het project voor "het PaardenAsiel" - PZ Sint-Jan-Baptist uit Zelzate - een project waarin geïnterneerde patiënten paarden opvangen. Het project ontving 2.500 euro.

De drie winnaars ontvingen elk een kunstwerk van Ronny Seeuws. Dank aan alle deelnemende projecten. Dank aan Lily Benelux voor de ondersteuning.

De projecten
Hieronder vind je een overzicht van alle in 2013 ingediende projecten, klik op de projectnaam voor meer informatie.

Kennis delen is kracht - Een project dat de persoonlijke ervaringen van AN-BN mensen wil ombuigen naar ervaringsdeskundigheid

Vereniging Anorexia Nervosa – Boulimia Nervosa vzw (Zelfhulpgroep) - Maatschappelijke zetel: Frans Schoevaersstraat 24,1910 Kampenhout - Inloophuis Eetstoornissen: Blijde Inkomststraat 113/12, 3000 Leuven - Contactpersoon: Els Verheyen, ervaringsdeskundige en klinisch psychologe - tel. 016/89.89.89 - Mailadels@anbn.be - www.anbn.be

Les Colombiers - Privaat project begeleid wonen -met de nadruk op kwaliteit- voor mensen met (hoofdzakelijk) een psychische aandoening

Les Colombiers BVBA - Begeleid wonen voor volwassen personen met een psychische aandoening - Zegelaan 18, 8450 Bredene - Contactpersoon: Monica Van Brussel, Zaakvoerder - tel. 059/33.00.34 - monicavanbrussel@telenet.be - www.lescolombiersbredene.be

Studio-wonen voor ouderen - Project studiowonen waar patiënten getraind worden in zelfstandig wonen en op verschillende levensgebieden voorbereid worden op een terugkeer naar de maatschappij

Openbaar psychiatrisch zorgcentrum Rekem - Daalbroekstraat 106, 3621 Rekem - Contactpersoon: Kevin Pesout, Clustermanager Ouderenzorg - tel. 089/84.73.00 - kevin.pesout@opzcrekem.be

“Fratersplein Feest!” -  Kwartiermaken in de praktijk

vzw Delta Wonen Initiatief Beschut Wonen - Groenebriel 3, 9000, Gent - Contactpersoon: Kristel Van Raemdonck, teamverantwoordelijke - tel. 09/269.09.70 - kristel.van.raemdonck@pcgs.be - www.pcgs.be/zorgaanbod/beschut-wonen-delta-wonen-vzw

PolParol - Praatcafé & Ontmoetingsplaats

VZW DE Hulster is als initiatief Beschut Wonen verbonden aan het UPC K.U. Leuven, Campus Kortenberg - Minderbroederstraat 23, 3000 Leuven - Contactpersoon: Katrien Meersmans, psychiatrische verpleegkundige/ psycho-sociale begeleiding - tel. 016/29.87.60 - katrien.meermans@dehulster.be, pol.parol@dehulster.be - www.polparol.iseral.be, www.dehulster.Be

I Care - Begeleiding van personen met psychische kwetsbaarheid naar regulier werk

AZERTIE Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling (GOB) - Boddenveldweg 11, 3520 Zonhoven - Contactpersoon: Yves Moriën (Directeur) - tel. 0477/35.36.96 - yves.moriën@azertie.be - www.azertie.be

Werk Werkt! - Integratieproject tussen arbeid en GGZ

Toon Derison (Coördinator VDIP Halle-Vilvoorde) - H. Consciencestraat 16, 1800 Vilvoorde - tel. 32 2 430 35 56 - www.ahasverus.be - www.VDIP.be

Grenzeloos Rabot! - Herstelproject waarbij enerzijds gewerkt wordt met de bezoekers, mensen met een psychische kwetsbaarheid en anderzijds met de onmiddellijke omgeving.

Activiteitencentrum ‘t Vlot - Activeringsproject initiatief beschut wonen Domos - Bij Sint Jozef 12, 9000 Gent - Contactpersoon: Pascal De Bock, verantwoordelijke zorgfunctie activering en Jan De Rycke, coördinator beschut wonen Domos - tel. 0491/34.08.14 of 0473/11.32.55 - pascal.de.bock@vzw-domos.be, jan.de.rycke@vzw-domos.be - www.vzw-domos.be

In tandem door het land van herstel - Workshop over herstel door ervaringsdeskundigen uitgewerkt voor de professionele hulpverlener in de ggz

Werkgroep DENK binnen het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant - Groeneweg 151/8, 3001 Heverlee - Contactpersoon: Laure Verbruggen (procesbegeleider) - tel. 016/27.03.10 - laure.verbruggen@vlabo.be - www.vlabo.be

Are you being served? - Herstelondersteunende zorg op maat

Schorshaegen, psychiatrisch verzorgingstehuis - Mechelsebaan 220, 2570 Duffel - Contactpersoon: Liesbeth Schroven (GPS gids voor participatie aan het sociale leven ) - tel. 015/30.82.50 - pvt.schorshaegen.gps@emmaus.be
www.pvt-schorshaegen.be

Waan-zin. - Project om mensen op een andere manier te leren kijken naar 'normaal-abnormaal'

Essento bvba training coaching performing voor onderwijs – healthcare en bedrijven - Arthur Verhoevenlaan 7, 2900 Schoten - Contactpersoon: Johan De Keyser (zaakvoerder/auteur) - tel. 0475/65.07.86 - johan@johandekeyser.be - www.johandekeyser.be

Van “PrIT” tot “PEER” - Samen groeien door betekenisvol omgaan met de eigen ervaringskennis

Kliniek St.-Jozef Pittem, Centrum voor psychiatrie en psychotherapie - Boterstraat 6, 8740 Pittem - Contactpersonen:
Bart Debyser (Wetenschappelijk medewerker/projectmedewerker) en Ann Degrande (Ervaringswerker) - tel. 051/46.70.41 - bart.debyser@sintjozefpittem.be en ann.degrande60@gmail.com - www.sintjozefpittem.be

Open Space - Samen nadenken over het beschut wonen van de toekomst

vzw IPSO, overkoepelende organisatie van beschut wonen voor volwassenen met een psychische kwetsbaarheid, De Moester (dagactiviteitencentrum voor volwassenen met een psychische kwetsbaarheid), de afdeling angst- en stemmingsstoornissen in het UZ en vzw Eclips (CGZZ) - Peerstraat 157, 9000 Gent - Contactpersoon: Patrick De Smet (coördinator) - tel. 0475/44.99.82 - hand.in.hand@telenet.be

ICM - Intensieve outreach voor het opvolgen van personen met een alcoholafhankelijkheid

P.C. Dr. Guislain, afdeling Opname 3 – Kliniek De Pelgrim – P.Z. Sint Camillus - Sint-Juliaanstraat 1, 9000 Gent - Contactpersoon: Jürgen Magerman (afdelingshoofd/Coördinator ICM project) - tel. 09/243.55.30 - jurgen.magerman@fracarita.org - www.guislain.be/downloads/ICM_pilootproject.pdf

"Op weg naar herstel" - Werkboek

VZW Walden initiatief voor Beschut Wonen, samenwerkingsverband tussen het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus en het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant Oost uit Leuven. - Naamsesteenweg 91, 3001 Heverlee - Maatschappelijke zetel: Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek - Contactpersoon: Grace Verween (sociaal verpleegkundige), Filip Abts - tel. 016/24.05.80 - grace.verween@fracarita.org, fillip.abts@fracarita.org - www.vzwwalden.be

"Paardenasiel"  - Project waarin geïnterneerde patiënten paarden opvangen

Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist - Suikerkaai 81, 9060 Zelzate - Contactpersoon 1 (werkt in ploegen, vroegdienst of laatdienst) - Laura De Hert (sociotherapeut) - tel. 09 342 28 28 - sjb.esperanza1vp@fracarita.org (in onderwerp vermelden: t.a.v. Laura) - Contactpersoon 2 (aanwezig tijdens kantooruren): Fran Schepens (forensisch klinisch psychologe) - tel. 09/342.28.28 - fran.schepens@fracarita.org - www.pcsintjanbaptist.be

Zien van herstel: Passie verbeeld(t) - Paticipatief project tussen gepassioneerde fotografen en personen met een psychische kwetsbaarheid

vzw De Link Project voor beschut wonen, activering en mobiele team - Jan De Graefstraat 13, 2600 Berchem - Contactpersoon: Tom Vansteenkiste – Sven Ceustermans (zorginhoudelijk coördinator / psycholoog / begeleider mobiel team) - tel. 03/239.49.71 - tom.vansteenkiste@fracarita.org – sven.ceustermans@fracarita.org - www.vzwdelink.be

'Arm in arm met de buren' - Project dat werkt aan destigmatisering

vzw Hand in Hand - beschut wonen - Peerstraat 157, 9000 Gent - Contactpersoon: Veerle Poelaert (begeleidster) - tel. 09/227.58.79 - hih.beschutwonen@gmail.com - www.vzwhandinhand.be