WORKSHOP IS VOORBIJ

Workshop Barry Duncan
Hoe kan ik een nog betere therapeut worden?

25 en 26 november 2013

Barry Duncan is, samen met Scott Miller en Bruce Wampold, één van de grondleggers van de outcome-based richting in de psychotherapie. Hij is mede-auteur van ‘The heroic client’ (2004), ‘The heart and soul of change: What really works in psychotherapy’ (2e editie, 2009) en ‘On becoming a better therapist’ (2010).
Verder heeft hij meegeholpen met de ontwikkeling van de ‘Outcome Rating Scale’ (ORS) en de ‘Session Rating Scale’ (SRS).

Barry Duncan is een begenadigd spreker met grote therapeutische ervaring en een diepe levenswijsheid. Zijn belangrijkste onderzoeksonderwerpen handelen over wat werkzaam is binnen psychotherapie. Dit blijken voor 90% of meer gemeenschappelijke factoren te zijn, zoals cliëntgebonden factoren en de therapeutische relatie. Therapie-specifieke technieken, zijn relatief minder van belang.
Tijdens deze tweedaagse workshop vertelt hij hoe hij de rol van de cliënt in een behandeling ziet en hoe het genereren van feedback kan bijdragen tot meer effectieve behandelingen. Hierbij ziet hij feedback als een koord die de gemeenschap-pelijke factoren tezamen bindt. Zo is het systematisch peilen naar feedback een blijvend proces dat cliënten in een gezamenlijke uitkomstenmonitoring betrekt, de hoop op verbetering verhoogt, tegemoet komt aan de voorkeuren van cliënten, participatie van de cliënt bevordert en zo de therapeutische relatie maximaliseert. Bovendien is het op zichzelf een hoofdfactor van therapeutische verandering.

Programma
Maandag 25 november 2013
The Heroic Client. How to rewrite the drama of therapy, recast the clients in their rightful rules as heroes and heroines of the therapeutic stage, and harness their powers of regeneration.

Dinsdag 26 november 2013
Verdieping van de workshop van maandag.

Voertaal van de workshop: Engels. De powerpoint-presentatie die Barry Duncan gebruikt is vertaald in het Nederlands, zodat het Engels gemakkelijk te volgen is.

Tijd
Van 10u00 tot 17u00, middagpauze rond 12u30. Koffie en broodjes zijn inbegrepen.

Inschrijven
U kan zich inschrijven voor de workshop van maandag 25.11 of voor beide dagen.
•    TUM-gebruiker, student Korzybski-instituut of VVDO-lid: 100€, voor beide dagen 160€
•    Overigen: 125€, voor beide dagen 200€

Plaats
Sint-Franciscus Xaverius Ziekenhuis
Spaanse Loskaai 1
8000 Brugge

De folder kan u hier downloaden

Contactpersoon Marlien De Coen - stafmedewerkster VVGG