Uitkomstenmeting (UM)
Uitkomstenmeting heeft verschillende benamingen. De meest gebruikte zijn patiëntenfeedback, monitoring, routine outcome measurement (ROM), en feedback-informed treatment (FIT).
Uitkomstenmeting dient voor ons tegemoet te komen aan vier belangrijke noden binnen de zorgverlening, namelijk:
  1. Het belang om een zo kwaliteitsvol mogelijke zorg aan cliënten aan te bieden;
  2. Het beantwoorden van de vragen die zowel cliënten als hulpverleners zich dikwijls bij een behandeling stellen. Zo zal het voor de patiënt belangrijk zijn om overtuigd te worden van de slaagkansen van zijn of haar behandeling. Terwijl de hulpverlener geconfronteerd wordt met vragen omtrent de duur van een behandeling, de therapeutische relatie, de geschikte behandelmethodes evenals de nood voor de inschakeling van zijn/ haar netwerk;
  3. Het bevorderen van de participatie van de cliënt om zo tot een dialogisch proces te komen;
  4. Aandacht bieden aan de therapeutische relatie, aangezien dit één van de beste voorspellers is voor een succesvolle behandeling.

Wat is uitkomstenmeting?
Uitkomstenmeting vertrekt vanuit het idee dat meten méér is dan weten. Wanneer men uitkomstenmeting toepast, gaat men aan cliënten formele feedback over de vooruitgang van zijn of haar behandeling vragen. Dit sluit nauw aan bij de complexiteit van de dagelijkse praktijk. Er wordt namelijk vanuit een bottom-up benadering rechtstreeks ingespeeld op de noden en verwachtingen van de unieke cliënt. Hierdoor kunnen veranderingen snel worden opgemerkt en kunnen deze vervolgens op een kwalitatieve manier specifieker bevraagd en behandeld worden. Als gevolg van dit alles wordt het dialogisch proces binnen een behandeling bevorderd.

Waarom meten?
Uit onderzoek blijkt dat uitkomstenmeting een positieve invloed op de behandeling heeft.
De belangrijkste voordelen zijn dat:
  1. de effectiviteit van een behandeling stijgt;
  2. de therapeutische relatie verbetert;
  3. de hulpverlener ondersteund wordt in het registreren van patiënten waarbij de behandeling dreigt mis te lopen en hen tevens helpt om vervolgens de behandeling bij te sturen;
  4. het een manier vormt om zelfreflectie te bevorderen.

Wat meten?

Met uitkomstenmeting kunnen twee verschillende aspecten worden gemeten, namelijk:
  1. Het proces: Hierbij hanteert men uitkomstenmeting als een therapeutisch instrument. Deze methodiek bevindt zich op het niveau van de cliënt. Dit betekent dat de bekomen feedback rechtstreeks tijdens een behandeling wordt gehanteerd en op deze wijze hieraan ondersteuning biedt. Wij stellen voorop dat procesmeting een belangrijke meerwaarde voor een behandeling kan bieden. Zo kan men op deze wijze het best tegemoet komt aan de nood tot kwalitatieve behandelingen, het beantwoorden van belangrijke vragen, het komen tot een dialogisch proces evenals het bevorderen van de therapeutische relatie.
  2. Het effect: Hierbij hanteert men uitkomstenmeting als een evaluatie instrument. Zo gaat men de scores van een cliënt voor en na de behandeling met elkaar vergelijken. Deze methodiek kan zowel op het niveau van de cliënt als de organisatie plaatsvinden.

Hoe meten?
Er bestaan verschillende meetinstrumenten om aan uitkomstenmeting te doen. Zo kan men onder andere gebruik maken van de TUM, QIT, SRS/ORS, OQ-45, WAV, HONOS. In haar ondersteuning van het streven naar kwaliteit binnen de ggz-behandelingen heeft de VVGG zich de voorbije jaren op uitkomstenmeting toegelegd. Om te voldoen aan de noden vanuit de praktijk, werd hiervoor de Tool voor Uitkomstenmeting (TUM) ontwikkeld. Dit instrument werd onderzocht en goedgekeurd wat betreft zijn praktische bruikbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit.

Wij bieden?
Vanuit de VVGG bieden wij heel wat ondersteuning aan. Hierbij horen: wegwijzer (zie hieronder), in-service training en overleg, educatieve filmpjes, helpdesk, interpretatie van gegevens, praktijkgroep, forum voor gebruikers, nieuwsbrieven over uitkomstenmeting, en jaarlijkse vormingen over feedback binnen een behandeling.
Heb je interesse in, wens je gecontacteerd te worden over, wil je kennismaken met, of heb je, als organisatie, beslist om gebruik te maken van uitkomstenmeting en/of de TUM? Klik dan hier. Wij helpen u graag verder met al uw vragen.

Wegwijzer 1: Methodieken
Wegwijzer 1: Methodieken          
Wegwijzer 2 Implementatie
Wegwijzer 2: Implementatie         
Wegwijzer 3 Toepassen
Wegwijzer 3: Toepassen           

Bekijk zeker ook ons promofilmpje over wat de VVGG biedt m.b.t. feedbackgericht behandelen en uitkomstenmeting.