VOORBIJE STUDIEDAG

Ervaringsdeskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg
.
Waarom de verbinding van professionele met ervaringsdeskundigheid nodig is voor kwalitatieve zorg

Woensdag 19 december 2012, Schaarbeek


In de armoedesector in Vlaanderen is het werken met ervaringsdeskundigheid ondertussen behoorlijk ingeburgerd. Recente ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg zetten aan om de eerste stappen te zetten in het werken met ervaringsdeskundigheid. Onze noorderburen startten al eerder met de inzet van ervaringsdeskundigen in de zorg.
Aan de basis hiervan ligt de overtuiging dat we ervaringsdeskundigheid nodig hebben, naast professionele deskundigheid, om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Ervaringsdeskundigen kunnen ervaringskennis aandragen over wat het betekent om psychische problemen te hebben, welke handvatten, oplossingen en strategieën werken, welke steun belangrijk is, welke begeleiding en behandeling aanslaat of herstelbevorderend is. Kortom, de inzet van ervaringsdeskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg komt de herstelprocessen en maatschappelijke participatie van personen met psychische problemen ten goede.
Wat kunnen we uit de verschillende ervaringen leren? Welke stappen zijn er al gezet in de ggz in Vlaanderen en wat is er nog nodig om deze ervaringsdeskundigheid te kunnen inzetten? En, wat denkt de overheid?
Kortom, op deze dag zochten we naar antwoorden.

Op het programma
 • Evolutie van het ervaringsdeskundigheids-concept in armoedesector en geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen en Nederland - Tine Van Regenmortel - ppt
 • Werken als ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg - Saskia van Dorp
 • Mijn verhaal - ppt
 • Ervaringsdeskundigheid professionalisering? - ppt
 • Het Europese Missing Link-project - Lut Goossens (gepresenteerd door Els Van den Berghe) - ppt
 • Documentaire The Missing Link   – Fabio Wuytack - link
 • Wat is ervaringsdeskundigheid: een Antwerps rapport - Jo Verstraeten - ppt
 • Ervaringsdeskundigheid in de 107-projecten - Paul de Bock - ppt
 • Een opleiding voor ervaringsdeskundigen: een ontwerp - Jochen Van den Steen - ppt
 • Ervaringsdeskundigheid gedijt in een ontvankelijk klimaat - Kris Van der Sype
 • Panelgesprek: wat moet er gebeuren?

            met: Paul De Bock, Jan Delvaux, Heidi den Hollander, John Van Acker, Kris van der Sype     
            moderator: Jan Van Speybroeck

De studiedag was een samenwerking van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid en v.z.w. De Link.

Over de sprekers
Paul De Bock
diensthoofd psycho-sociale gezondheidszorg, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Jan Delvaux
patiëntenvertegenwoordiger in 107-project Gent, Werkgroep ervaringsdelen, Gent, Uilenspiegel
Heidi den Hollander
ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
Lut Goossens
verantwoordelijke van het internationaal kenniscentrum van v.z.w. De Link. De Link coördineert de opleiding en tewerkstelling van ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting
John Vanacker
administrateur-generaal van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem
Saskia van Dorp
andragoge en ervaringsdeskundige. Geeft vorming en opleiding (o.a. aan ervaringsdeskundigen) aan het bureau IGPB Training en Coaching, Amsterdam
Jochen Van den Steen
begeleider activering van het aanloophuis Poco Loco en van Werkgroep Ervaringsdelen, Gent
Kris Van der Sype
maatschappelijk werker, team volwassenzorg en stafmedewerker sociale psychiatrie, centrum geestelijke gezondheidszorg Eclips, Gent
Tine Van Regenmortel
docent en verantwoordelijke van de Onderzoeksgroep Armoede, Maatschappelijke Integratie en Migratie, KU Leuven
Jan Van Speybroeck
directeur Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid
Jo Verstraeten
algemeen coördinator beschut wonen de Vliering, Boechout, en penhouder van de werkgroep Ervaringsdeskundigheid van het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Provincie Antwerpen
Fabio Wuytack
zelfstandig documentairemaker