Komende activiteiten
2018
 • Negende Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres. Allemaal Anders, dinsdag 18 en woensdag 19 september, Campus Drie Eiken, Antwerpen. Meer informatie
 • Studiedag rond de ervaringen met het Lessenpakket en de wetenschappelijke bevindingen uit het effectonderzoek, najaar 2018. Meer informatie volgt

Voorbije activiteiten
2018
 • WRAP-refreshmentcursus, 1 en 2 februari van 9u30 tot 16u00 in Gent. Geannuleerd
 • WRAP-facilitatorcursus,  9, 12, 13, 14 en 15 februari van 9u30 tot 16u00 in Gent. Meer informatie
  • Levende bib, 9 februari, Brugge | 19 maart, Gent | 26 maart, Brussel. Meer informatie
  • GEZOCHT: Ervaringswerker, klaar voor de toekomst! Drie jaar basisopleiding ervaringswerker: Reflecties en vooruitzichten, 2 maart van 13u00 tot 16u30 in Kortrijk. Meer informatie
  • De Letter-Gek open boekweek, 19-24 maart in Gent. Meer informatie

  2017

  • Vlaamse Hersteldagen, dinsdag 5 en woensdag 6 december 2017, Kunstencentrum Vooruit, Gent. Meer informatie
  • Vlaams Congres Kinder- en Jeugpsychiatrie -Psychotherapie, EMOTIE, woensdag 20 en donderdag 21 september 2017 Universiteit Gent Campus FPPW. Meer informatie
  • Dag van de ervaringswerker. Eerste dag van de ervaringswerker. Een inspirerende reis van verbinding. zaterdag 6 mei 2017, Hogeschool Gent, campus Schoonmeersen, gebouw B, 9000 Gent. Meer informatie
  • Studiedag Herstel & Kwartiermaken. Hoop-Verlenen, dinsdag 16 mei 2017, De Centrale, Ham 72, 9000 Gent. Meer informatie
  • Een herstelacademie opstarten. dinsdag 21 & 28 maart 2017, Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) - Tenderstraat 14, 9000 Gent EN 19 & 24 oktober 2017, Mechelen. Meer informatie

  2016

  • Getuigenmeeting Te Gek!? Scholencampagne, woensdag 22 februari 2017, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HIG) - Huart Hamoirlaan 136, 1030 Schaarbeek.
  woensdag 22 maart 2017, Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) - Tenderstraat 14, 9000 Gent.
   Meer info te bekomen via mail
  • Studiedag #The Sex Challenge. 10 jaar werken met seksueel grensoverschrijdend gedrag van minderjarige plegers, donderdag 1 december 2016, Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) - zaal Top, Arduinkaai 7, 1000 Brussel. Meer informatie
  • WRAP opleiding. 20-21-22 juni 2016 (elke dag van 9u45 tot 15u00), Vergaderzaal VVGG - Tenderstraat 14 te 9000 Gent. Meer informatie
  • Achtste Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres. Creatief in de geest, innovatief in de zorg, dinsdag 20 en woensdag 21 september 2016, Campus Drie Eiken, Antwerpen. Meer informatie
  • Studiedag Sterktes van mensen. Sterktegerichte strategieën voor het ondersteunen van mensen met een psychiatrische problematiek die strafbare feiten pleegden, dinsdag 23 februari 2016, De Centrale, Gent. Meer informatie

  2015

  • Vlaamse hersteldagen.  Herstellen doen we samen. Stappend op het pad, twee dagen van contact, ontmoeting, gesprek, inspiratie, begeestering, dinsdag 17 en woensdag 18 november 2015, Kunstencentrum Vooruit, Gent. Meer informatie
  • Super divers samenleven, studiedag om mensen meer vertrouwd te maken met onze "superdiverse" samenleving en de uitdagingen die daaraan verbonden zijn, donderdag 3 december 2015, Lamot, Van Beethovenstraat 8-10, Mechelen. Meer informatie
  • Symposium Veerkracht, nieuwe invalshoeken en inspirerende praktijkvoorbeelden zal de dag vullen. In samenwerking met het VIGeZ, de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) en Michael Portzky, woensdag 28 oktober 2015, Diamant Building, A. Reyerslaan 80, Brussel. Meer informatie
  • Vormingsdag psychische problemen en gedetineerden, vrijdag 24 april 2015, Boudewijngebouw, Brussel. Meer informatie

  2014
  • Studiedag 'Samen geestelijk gezond', donderdag 18 december 2014, Provinciehuis  Leuven, Provincieplein 1 - 3010 Leuven. Meer informatie
  • Zevende Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres. Wie ben ik voor u? Mensbeelden in de geestelijk gezondheidszorg 16 en 17 september 2014, Campus Drie Eiken, Antwerpen. Meer informatie
  • VVGG-inspiratiedag: Participatie als hernieuwbare energiebron. Extra power voor uw organisatie 5 juni 2014, De Factorij - Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Huart Hamoirlaan 136 - Schaarbeek. Meer informatie
  • DSM-5: bedreiging of mogelijkheid? Over de spanning tussen classificatie en praktijk. Op dinsdag 8 april 2014 UGent, FPPW, Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent. Meer informatie

  2013
  • Workshop Barry Duncan. Hoe kan ik een nog betere therapeut worden? Op maandag 25 en dinsdag 26 november organiseert de VVGG samen met het Korzbski instituut te Brugge de workshop "Werken met patiëntenfeedback". Sint-Franciscus Xaverius Ziekenhuis, Spaanse Loskaai 1, 8000 Brugge. Meer informatie
  • Eerste Vlaamse hersteldag. Spoedig herstel!? Een dag van contact, ontmoeting, gesprek, inspiratie, begeestering.  Dinsdag 3 december 2013, Kunstencentrum Vooruit, Gent. Meer informatie
  • 8th European congress on violence in clinical psychiatry. "New horizons in interdisciplinairy approaches". Van 23 tot 26 oktober 2013, International Convention Center, Van Rysselberghedreef 2, Citadelpark, 9000 Ghent, Belgium. Co-organized by the European Violence in Psychiatry Research Group (EViPRG), and is a World Psychiatric Association (WPA) co-sponsored meeting.
  • Hulpverlening aan plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag - 15 jaar I.T.E.R.  Donderdag 7 maart 2013 organiseert I.T.E.R., ter gelegenheid van hun 15-jarig bestaan, in samenwerking met VVGG in Brussel de studiedag: The long and winding road: 15 jaar op weg met plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Meer informatie.

  2012
  • Studiedag Ervaringsdeskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg. Waarom de verbinding van professionele met ervaringsdeskundigheid nodig is voor kwalitatieve zorg. Woensdag 19 december 2012, De Factorij, Schaarbeek. Een samenwerking van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid vzw en De Link vzw. Meer informatie
  • Conference Hoe word ik een (nog) betere therapeut? & Workshop Barry Duncan: How to become a better therapist? Op woensdag 5 december en donderdag 6 december 2012, in het AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV. Gastspreker Barry Duncan. Meer informatie
  • Studiedag over cliëntgestuurde projecten en ervaringsdelen.  10 jaar Poco Loco. Op donderdag 8 november 2012, in het Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid - Woodrow Wilson 2, 9000 Gent. Website
  • Tentoonstelling van het ontwerpend onderzoek van UR architects in de reeks ‘Jonge makers, denkers, dromers – Architectuur in Vlaanderen’. 26 september – 28 oktober 2012, wandelgangen deSingel, Antwerpen. Vrije toegang.
  • Debat met de tentoonstellingsmakers en diverse betrokkenen. Dinsdag 25 september 2012, 20u, Blauwe Foyer deSingel, Antwerpen. Vrije toegang.
  Meer info op de websites www.museumdrguislain.be, www.vvgg.be, www.vai.be en www.urarchitects.com
  • Evenement Te Gek!?-Karavaan XL Brussel 'Doe toch normaal over Geestelijke Gezondheid' op zondag 30 september 2012, Muntplein, Brussel. Vrij toegankelijk voor iedereen. Meer info www.tegek.be, www.vvgg.be/beeldvorming
  • Zesde Vlaams Geestelijk Geestelijkheidscongres "Macht en kracht. Zorgrelaties in verandering" 18 en 19 september 2012, Campus Drie Eiken, Antwerpen. Website
  • Tentoonstelling "Hier woont mijn huis"  met o.m. de fotoreeks Asylum van Christopher Payne en het Vlaamse zijluik ingericht door UR architects. 16 juni – 16 september 2012, Museum Dr. Guislain, Gent.
  • Meet the experts met lezingen van onder anderen Christopher Payne en UR architects, gevolgd door een gesprek.
  Vrijdag 15 juni 2012 om 14u, Museum Dr. Guislain, Gent. Website.
  • Symposium tijdens het zesde Vlaams geestelijk gezondheidscongres ‘Macht en kracht: zorgrelaties in verandering’ met lezingen van het VAi, het Museum Dr. Guislain, Gideon Boie (BAVO) en UR architects. 18 – 19 september 2012, symposium op woensdag 19 september van 13u45 tot 15u15, Universiteit Antwerpen, campus Drie Eiken, Wilrijk. Website.

  2011

   • Officiële voorstelling TUM. Schaarbeek, 17 november 2011. Luisteren naar de patiënt leidt tot betere resultaten. Sprekers: Jan Van Speybroeck, Stefaan Baert e.a.
   • VVGG-Workshop. Schaarbeek, 18 november 2011. Evidence-based assessment for improving treatment outcomes: new approaches. Spreker: Michael J. Lambert.

    2010
    • Studiedag Elektronische zorg voor de geest online hulpverlening in Vlaanderen, 17 december, De Factorij, Schaarbeek.
    • Studiedag huis van de psychiatrie, Donderdag 25 november, Museum Dr. Guislain, Gent.