Beeldvormingsacties


"Je kan niet de richting van de wind veranderen. Enkel de stand van jouw zeilen…"

Een correct beeld

Psychische problemen komen meer en meer voor. De laatste Gezondheidsenquête in België (2004) toont aan dat één op vier mensen in de loop van hun leven te kampen krijgt met een of andere psychische problematiek. Op dit moment heeft één op negen mensen te maken met een psychische probleem. We kunnen er niet meer naast kijken. Het kan iedereen overkomen. En het kan niet anders dan dat iedereen er dus rechtstreeks of onrechtstreeks mee heeft te maken.


En toch… vreemd genoeg is het nog steeds taboe om over psychische problemen te praten. Meer nog, mensen met psychische problemen worden gediscrimineerd op tal van terreinen. Dit mag toch niet zijn! Niemand kiest ervoor. De discriminatie, het stigma belemmert mensen met psychische problemen in hun persoonlijke en sociale functioneren en houdt hen tegen om hulp te zoeken. Men draagt het stigma als een tweede probleem met zich mee. Daarom zijn beeldvormings-activiteiten nodig.Lees meer
over stigma en beeldvormingVind je ook dat het stigma op en de discriminatie van mensen met psychische problemen moet stoppen, onderteken dan het charter.

De associatie van VVGG en Te Gek!?


Twee organisaties die op vlak van beeldvormingsacties reeds hun sporen verdiend hebben, besloten de handen in elkaar te slaan en elkaars acties te versterken door samen te werken.
Het plan dat ze opmaakten wil mensen:
  • INFORMEREN. Een correct beeld hebben op psychische problemen en op de mensen die er mee te kampen hebben, is een eerste stap om te kunnen begrijpen, om te kunnen herkennen, om te kunnen aanvaarden. Hier willen we sterk in investeren.
  • INSPIREREN. We willen voorbeelden geven hoe het kan, waar je terecht kan, wat je zelf kan doen, hoe je zelf ook acties kan opzetten.
  • ENGAGEREN. Alleen kunnen we het niet veranderen. We willen veel mensen en organisaties oproepen om mee te werken en dingen veranderen.
Daarvoor zullen we acties opzetten gericht naar het brede publiek, maar ook naar diverse sectoren in onze samenleving (beleidsmakers, arbeid, onderwijs, middenveld, gezondheidszorg).