2012
     Baert, S. (2012). Werken met de online Tool voor Uitkomstenmeting: met patiëntenfeedback naar betere zorg. Psyche, 24(2), 12-14. FULL TEXT
     Decruyenaere, F. (2012). Tool voor uitkomstenmeting (TUM): nieuw therapeutisch instrument brengt evolutie patiënt in kaart. Open Venster. Magazine Kliniek Sint-Jozef Pittem, 2, 11. FULL TEXT
      Baert, S. (2012). Het gebruik van patiëntenfeedback in de klinische praktijk:een nieuw routine outcome monitoring instrument.PsychoPraktijk, 4(2), 27-31. FULL TEXT
    
2011
     Baert, S. Kwaliteitsverbetering via outcome- en feedbacksystemen: voor welke uitdagingen staan we? Symposium Periodiek gebruik van outcome- en feedbacksystemen bij kinderen en jongeren met het oog op kwaliteitsverbetering. Programmaboek  Achtste Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en –psychotherapie: Timmeren aan de weg, Gasthuisberg, 22/09/2011.  
     Baert, S. (2011). Introductie van outcome metingen en het werken met patiëntenfeedback. Workshop op de studiedag De diagnostiek gediagnosticeerd-R te Kortrijk, 25/11/2011. PRESENTATIE
     Baert, S. (2011). ROM light in Vlaanderen: de Tool voor Uitkomstenmetingen. Workshop op het ROM-congres te Utrecht, 10/11/2011. PRESENTATIE
     Baert, S. (2011). Feedback van behandelresultaten in de hulpverlening. Signaal, 76, 4-15. FULL TEXT
     Baert, S., Vandenbroucke, T., Van Loon, K., Derwael, L., Rambour, W., & Van Speybroeck, J. (under review). Efficiënt managen van behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg: meten en terugkoppelen van behandelresultaten. Verslag symposium vijfde geestelijk gezondheidscongres, Gent 14-15 september 2010. Deel 10. In de VVGG-reeks: Uitkomstenmanagement in de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. Gent, VVGG. FULL TEXT
    Baert,S. (2011). Psychometric characteristics of outcome and feedback management systems: preliminary findings based on the multi-dimensional, web-based Tool for Outcome Measurement (TOM). Abstract book Annual Meeting of the Belgian Association for Psychological Sciences, Ghent University, 27/05/2011, 86. ABSTRACT

2010
     Baert, S., Vanderplasschen, W., & Casselman, J. (2010). De toepassing van meetinstrumenten: stand van zaken 2007-2009. Deel 9.  In de VVGG-reeks: Uitkomstenmanagement in de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. Gent, VVGG. FULL TEXT
    Baert, S., Rambour, W., Delaere, E., Bockstaele, M., &  Bauwens, H. (2010). Uitkomstenmanagement in de behandeling van kinderen en jongeren: vier verhalen uit de praktijk. Verslag symposium Zevende Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en–Psychotherapie, Gent 10 september 2009. Deel 8. In de VVGG-reeks: Uitkomstenmanagement in de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. Gent, VVGG. FULL TEXT
    Baert, S. (2010). Are professionals ready to measure treatment outcomes in Flanders? Abstractbook Annual Meeting of the Belgian Association for Psychological Sciences, Université Libre de Bruxelles,Brussels, 28/05, 71. ABSTRACT
    Baert, S. (2010). Importance of feedback in treatment. Workshop International Congress of Applied Psychology, Hogeschool West-Vlaanderen, Bruges, 16-18/11. ABSTRACT
    Baert, S. (2010). Ontwikkeling van de Tool voor Uitkomstenmanagement (TUM), Symposium Introductie van de Tool voor Uitkomstenmanagement (TUM) in de Vlaamse geestelijke gezondheidszorg. Abstractboek Vijfde Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres, Geestelijke gezondheid: kiezen en delen. Universiteit Gent, 14-15/09, 25. ABSTRACT
    Baert, S. (2010). Zijn hulpverleners gemotiveerd om behandeluitkomsten te meten? Symposium Introductie van de Tool voor Uitkomstenmanagement (TUM) in de Vlaamse geestelijke gezondheidszorg. Abstractboek Vijfde Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres, Geestelijke gezondheid: kiezen en delen. Universiteit Gent, 14-15/09, 27. ABSTRACT
     Baert, S. (2010). Behandeluitkomsten meten met de Tool voor Uitkomstenmanagement (TUM). Workshop. Abstractboek Vijfde Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres, Geestelijke gezondheid: kiezen en delen. Universiteit Gent, 14-15/09, 101. ABSTRACT

2009
     Baert, S., Desmit, F., Herman, E., Verbeerst, L.,Adriaenssens, K., DeWachter, D. & Casselman, J. (2009). De introductie van uitkomstenmanagement: vier verhalen uit de praktijk. Verslag symposium Vierde geestelijke gezondheidscongres, Antwerpen 17/09. Deel 7. In deVVGG-reeks: Uitkomstenmanagement in de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. Gent, VVGG. FULL TEXT
     Baert, S. & Van Nuffel, R. (2009). An outcome assessment model for Flemish Mental Health Services, Abstractbook Annual Meeting of the Belgian Association for Psychological Sciences, Vrije Universiteit Brussel, 3/06, 58. ABSTRACT
     Baert, S., (2009). Meetinstrumenten voor kinderen en jongeren, Abstractboek Zevende Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en –psychotherapie: Van hieraf kan je gaan…, Universiteit Gent, 10-11/09,107. ABSTRACT
    Baert, S. (2009). De toepassing van uitkomstenmanagement in de behandeling van kinderen en jongeren: problemen en oplossingen, Symposium Uitkomstenmanagement in de behandeling van kinderen en jongeren. Abstractboek Vierde Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres, Geestelijke Gezondheid: zorg voor velen, door velen, Antwerpen, 16-17/09,61. ABSTRACT

2008
     Baert, S. (2008). Uitkomstenmanagement in Vlaanderen. Het meten van behandeluitkomsten in de geestelijke gezondheidszorg, Psyche, 20(4), 14-16. FULL TEXT
     Baert, S. (2008). Hoe resultaten van behandeling meten in de klinische praktijk? Oproep tot deelname. Psychiatrie en Verpleegkunde, 84, 227-237. FULL TEXT 
    Baert, S. (2008). Meetinstrumenten bij de behandeling in de geestelijke gezondheidszorg. Internationaal symposium 6 december 2007. Deel 6. In de VVGG-reeks: Uitkomstenmanagement in de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. Gent, VVGG. FULL TEXT
    Baert, S. (2008). De zoektocht naar geschikte meetinstrumenten voor het ontwikkelen van uitkomsten kompassen. Deel 5. In de VVGG-reeks: Uitkomstenmanagement in de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. Gent, VVGG. FULL TEXT
    Baert, S. (2008). Concept map van goede psychiatrische behandeling. Stakeholders bevraging najaar 2007. Deel 4. In de VVGG-reeks: Uitkomstenmanagement in de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. Gent, VVGG. FULL TEXT
     Baert, S., Casselman, J., Arteel, P., & Van Nuffel, R. (2008). The introduction of outcome management in Flanders. Abstractbook Annual Meeting of the Belgian Association for Psychological Sciences, Katholieke Universiteit Leuven, 26/05, Leuven: Frankie, 83. ABSTRACT
     Baert, S. (2008). Uitkomstenmanagement in de behandeling. Abstractboek congres Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experientiële Psychotherapie & Counseling, Antwerpen,7-8/11. ABSTRACT
    Baert, S. (2008). Hoe uitkomstenmanagement integreren in de behandelingen de organisatie, Symposium uitkomstenmanagement in de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. Abstractboek Vierde Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres, Geestelijke Gezondheid: zorg voor velen, door velen, Universiteit Antwerpen, 16-17/09, 61. ABSTRACT

2007
    Baert, S. (2007). Meetinstrumenten en behandelrichtlijnen in de Vlaamse geestelijke gezondheidszorg. Inventaris 2006. Deel 2. In VVGG-reeks: Uitkomstenmanagement in de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. Gent, VVGG. FULL TEXT
    Keymolen, S. & Casselman, J. (2007). Meten van uitkomsten van behandeling in de geestelijke gezondheidszorg. Literatuurstudie 2007. Deel 3. In de VVGG-reeks: Uitkomstenmanagement in de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. Gent, VVGG. FULL TEXT
    Van Nuffel, R. (2007). Maatschappelijke verantwoordingen kwaliteitszorg: over meetinstrumenten en indicatoren. Internationaal symposium1 december 2006. Deel 1. In VVGG-reeks: Uitkomstenmanagement in de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. Gent, VVGG. FULL TEXT