REINTEGRATION AWARD

Reïntegratie
Een psychiatrische aandoening grijpt in, in het leven van mensen, en laat vaak sporen na. Naast het lijden die de aandoening met zich meebrengt, maken tal van nevenverschijnselen de last van de aandoening zwaarder, zoals o.a. de eventuele opname in een ziekenhuis, het stigma van de ziekte, de reacties van de omgeving, het soms geleidelijk wegvallen van evidente maatschappelijke rollen (als partner, ouder, buur, collega,...), het inkrimpen van het sociale netwerk, de afname van materiële hulpbronnen. Hoewel mensen met een psychiatrische problematiek veelal dezelfde levenswensen hebben als anderen, is het voor hen vaak een pak moeilijker om die te kunnen realiseren.
In het streven naar volwaardig burgerschap is participatie het sleutelwoord: dit vormt de basis voor solidariteit, voor burgerschap en voor sociale samenhang. Het draagt ook bij aan het individueel welbevinden. (J. Van Weeghel, 2010). Het besef dat het proces van reïntegratie kan worden aangevat met de steun van hulpverleners en familie, kan mensen sterker maken om hindernissen als onzekerheid, vooroordelen, onbegrip en stigmatisering te overwinnen.

Over VVGG's Reintegration Award
De VVGG wil projecten in de schijnwerpers zetten die het herstel en de reïntegratie van mensen met een psychiatrische aandoening willen helpen realiseren.  Sommige van deze projecten zijn tijdelijk, andere zijn of worden verankerd in de werking. Maar vele van deze ideeën of realisaties zijn zo overdraagbaar naar andere organisaties of settings.
Om die concrete projecten te ondersteunen en om het denken over herstel, reïntegratie en volwaardig burgerschap mee te helpen uitdragen, organiseert de VVGG jaarlijks de Reintegration Award. Een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van de zorgverstrekkers, de zorggebruikers en de mantelzorgers, beoordeelt de ingediende projecten op hoe zij het jaarthema concreet hebben vertaald. De sterkste projecten worden beloond met een financiële ondersteuning, ter beschikking gesteld door Eli Lilly Benelux.