Nr. 17 - december 2016 Feedbackgericht behandelen

De Tool voor Uitkomstenmeting (TUM) vanaf heden beschikbaar in QIT online. Benieuwd naar de QIT online en hoe TUM daarin verwerkt is?
Lees meer...

Nr. 1 - februari 2016 Documentatiecentrum

De eerste nieuwsbrief voor 2016 gaat van start met het dossier Herstel een onderwerp dat zowel binnen de ggz als daarbuiten veel besproken is.
Lees meer...

Nr. 16 - oktober 2015 Feedbackgerichte behandeling

meer nieuws over de nieuwe praktijkgroep; de kunst van diagnostiek; het online forum; oproep naar motivatie, ervaring, verwachting...
Lees meer...

Nr. 3 - april 2015 Documentatiecentrum

Met deze derde nieuwsbrief ontdek je via onze aanwinstenlijsten de recentste tijdschriftartikels en boektitels rond uiteenlopende geestelijke gezondheidsthema's.
Lees meer...

Nr. 2 - maart 2015 Documentatiecentrum

In deze nieuwsbrief opnieuw de voornaamste tijdschriftbijdragen uit onze tijdschrifttitels (Panopticon, PsychoPraktijk, Tijdschrift voor Psychotherapie, Neuron, American Journal of Psychiatry, Psychiatric Services,…) in twee overzichtelijke lijsten.
Ook onze boekenopruimactie gaat deze maand verder, ga de lijst vlug bekijken.
Lees meer...

Nr. 15 - februari 2015 Feedbackgerichte behandeling

Met meer informatie over het symposium 'Who's afraid of...?', de workshop ‘Het eerste gezinstherapeutische gesprek: een dialogische en feedbackgeoriënteerde aanpak’ en enkele niet te versmaden artikels zijn we het nieuwe jaar gestart.
Lees meer...

Nr. 1 - februari 2015 Documentatiecentrum

Ook in 2015 gaat onze boekopruimactie onverminderd verder. In deze nieuwsbrief: een nieuwe lijst met oude boektitels en dubbels waarin de meest uiteenlopende geestelijke gezondheidsthema’s aan bod komen. Verder vinden de voornaamste tijdschriftbijdragen uit onze nieuwe lading tijdschrifttitels en diverse pas uitgegeven boektitels opnieuw onderdak in drie overzichtelijke lijsten!
Lees meer...

Nr. 14 - december 2014 Feedbackgerichte behandeling

Om het jaar al prikkelend af te sluiten openden we ons nieuw forum ‘feedback in de ggz’, staat er nog een studiedag voor de boeg en selecteerden we nog wat leesmateriaal.
Lees meer...

Nr. 11 - december 2014 Documentatiecentrum

GGZ 2.0, de gevolgen van bingedrinken bij jongeren, familie als partner in de GGZ, medisch, contextueel en persoonsgericht denken en handelen in de psychiatrie, recente inzichten in het talig netwerk bij kinderen met ASS, de netwerkdag cultuurgevoelige jeugdhulp,... Voor de laatste keer dit jaar: onze voornaamste tijdschriftbijdragen in twee overzichtelijke lijsten.
Lees meer...

Nr. 10 - november 2014 Documentatiecentrum

Ook in 2015 gaat onze boekopruimactie onverminderd verder. In deze nieuwsbrief: een nieuwe lijst met oude boektitels en dubbels waarin de meest uiteenlopende geestelijke gezondheidsthema’s aan bod komen. Verder zijn de voornaamste tijdschriftbijdragen uit onze nieuwe lading tijdschrifttitels en diverse pas uitgegeven boektitels, zoals gewoonlijk, in drie overzichtelijke lijsten opgenomen.
Lees meer...

Nr. 13 - oktober 2014 Feedbackgerichte behandeling

In onze nieuwsbrief Feedbackgericht behandelen en Uitkomstenmeting kan je o.m. een kort verslag terugvinden van het symposium 'Feedbackgericht behandelen vanuit een voortdurend streven naar kwaliteit' dat doorging op het 7e GGZ-congres; Een oproep naar persoonlijk ervaringen en/of verwachtingen rond feedbackgerichte behandeling;...
Lees meer...

Nr. 9 - oktober 2014 Documentatiecentrum

We doen verder met de opruimactie van onze oude boeken en het maken van aanwinstenlijsten van recente artikels. Neem ook eventjes de tijd om te vernemen hoe u in contact kan blijven met ons documentatiecentrum voor ontleningen, vragen, artikels... tijdens onze verbouwingswerken
Lees meer...

Nr. 8 - september 2014 Documentatiecentrum

Bij onze overzichtslijsten met de nieuwste aanwinsten van ons documentatiecentrum zal je ook een lijst vinden met boeken die wegens plaatsgebrek afgevoerd worden.
Lees meer...

Nr. 7 - augustus 2014 Documentatiecentrum

Ook tijdens de zomervakantie blijven we onze online catalogus aanvullen met boeiende boeken en artikels. Een greep hieruit kan je terugvinden in drie attenderingslijsten. Veel leesplezier!
Lees meer...

Nr. 6 - juli 2014 Documentatiecentrum

Wil je meer weten over je eetgedrag, de effecten van positieve psychologie op jezelf, over het stigma rond schizofrenie en autisme in de media,... raadpleeg dan vlug via de nieuwsbrief van het documentatiecentrum de attenderingslijsten die we voor u aangemaakt hebben met de jongste literatuur.
Lees meer...

Nr. 12 - juli 2014 Feedbackgerichte behandeling

Feedbackgericht behandelen en Uitkomstenmeting
Met de zomervakantie voor de deur is het voor velen weer tijd om die achterstallige to-read-lijst aan te pakken. Deze nieuwsbrief bevat enkele boeiende artikels die het lijstje nog wat langer zal maken. Alvast een prettige vakantie en veel leesplezier!
Lees meer...

Nr. 5 - juni 2014 Documentatiecentrum

De mythe van de emotionele eter? Het verband tussen de duur van onbehandelde psychose en het beloop van negatieve symptomen? Wetenschappelijke inzichten in wat ons écht gelukkig maakt? Ben je benieuwd naar de nieuwste boeken en artikels, klik dan vlug door naar onze lijsten...
Lees meer...

Nr. 4 - mei 2014 Documentatiecentrum

In drie afzonderlijke lijsten kunnen jullie weer de meest uiteenlopende geestelijke gezondheidsthema’s uit onze boek- en tijdschriftaanwinsten terugvinden. Veel leesplezier
Lees meer...

Nr. 11 - 2014 Feedbackgerichte behandeling

Met o.a. in de kijker het boek 'Werken met cliëntenfeedback in de jeugdhulp’; de studievoormiddag 'Van tevredenheid naar cliëntenparticipatie'; het gratis symposium 'Klinische psychologie in de praktijk"; een OPROEP naar persoonlijke ervaringen met en verwachtingen rond feedbackgericht behandelen.
Lees meer...

Nr. 3 - april 2014 Documentatiecentrum

Met deze nieuwsbrief brengen we je de nieuwste uiteenlopende geestelijke gezondheidsthema’s uit onze boek- en tijdschriftaanwinsten in drie overzichtelijke lijsten.
Lees meer...

Nr. 2 - maart 2014 Documentatiecentrum

Het grote Klasse-onderzoek naar pestgedrag onder de Vlaamse schoolgaande jeugd? Het meest recente nummer van het Tijdschrift voor Psychotherapie? ROM in de USA? Het gebruik van levensverhalen bij zingeving en rouw? Precisiepsychiatrie?... Wil je hier meer over lezen, bekijk dan nu de recentste lijsten met artikels.
Lees meer...

Nr. 1 - februari 2014 Documentatiecentrum

De recentste literatuur in onze bibliotheek is terug voor jullie in de vorm van literatuurlijsten in te kijken.
Lees meer...

Nr. 2 - december 2013 Documentatiecentrum

In deze nieuwsbrief kan u onze nieuwste literatuuraanwinsten terugvinden in drie overzichtelijke lijsten.
Lees meer...

Nr. 1 - november 2013 Documentatiecentrum

Het documentatiecentrum brengt haar eerste nieuwsbrief uit met een overzicht van recent ingebrachte literatuur.
Lees meer...

Nr. 10 - 2013 Feedbackgerichte behandeling

Aankondiging van de workshop Barry Duncan in België; ondersteuning bij de keuze van een meetinstrument voor uw organisatie en/of hoe deze te implementeren binnen uw organisatie
Lees meer...

Nieuwsbrief VVGG September 2013

In deze nieuwsbrief ligt de focus op de Werelddag Geestelijke Gezondheid, de Reintegration Award 2013, een uitnodiging om ons te vervoegen op de sociale media en het groeiend gebruik van onze publiekswebsite geestelijkgezondvlaanderen.be
Lees meer...

Nr. 9 - 2013 Patiëntenfeedback

Feedbackgerichte behandeling; oproep tot uitwisseling van ervaringen en/of verwachtingen rond feedbackgerichte behandeling; kort verslag van het 'ROM in de ggz' congres; ....
Lees meer...

Nr. 8 - 2013 Patiëntenfeedback

Met updates over enkele online vernieuwingen rond uitkomstenmeting en de TUM; het stijgend aantal TUM gebruikers; het praktijkboek ROM in de ggz II; de opdracht van de opvolger van Stef Baert namelijk Marlien De Coen; en het ROM-congres in Nederland.
Lees meer...

Nieuwsbrief VVGG April 2013

Met nieuws over onze nieuwe stafmedewerker; een oproep tot respect voor wie psychisch lijdt; een korte evaluatie van onze jongste publiekswebsite en de 4de schizofrenie-consensusvergadering.
Lees meer...

Persbericht 20 december 2012

De nieuwe publiekswebsite rond geestelijke gezondheid staat online. Met deze site willen we goede, betrouwbare en begrijpelijke informatie aanbieden.
Lees meer...

Nieuwsbrief VVGG November 2012

Hoe word ik een (nog) betere therapeut; Ervaringsdeskundigheid in de ggz; Terugblik op de reintegration award 2012 en het zesde Vlaamse ggz-congres; Voorstelling van de nieuwste Te Gek!? cd.
Lees meer...

Nr. 7 - 2012 Patiëntenfeedback

Over het toenemende aantal organisaties die werken met TUM; gewijzigde data van workshop over patiëntenfeedback; een rondvraag voor betere ondersteuning inzake patiëntenfeedback;...
Lees meer...

Nieuwsbrief VVGG Juli 2012

Meer nieuws over de VVGG activiteiten...
Lees meer...

Nr. 6 - 2012 Patiëntenfeedback

Meer over TUM-updates, TUM-literatuur, TUM-vormingen
Lees meer...

Nieuwsbrief VVGG Juni 2012

Meer nieuws over de vvgg werking; Reintegration Award 2012; de Waalse zustervereniging; online bibliotheek; tijdschrift Psyche en komende activiteiten
Lees meer...

Nr. 5 - 2012 Patiëntenfeedback

Berichtgeving over één van de voortrekkers in de toepassing van TUM; over de TUM4kids; en het doctoraatsonderzoek rond patiëntenfeedback van Kim De Jong
Lees meer...

Nr. 4 - 2012 Patiëntenfeedback

Meer nieuws uit de wereld van patiëntenfeedback en uitkomstenmanagement waaronder de start van de ontwikkeling en validering van een nieuw instrument de TUM4Kids.
Lees meer...

Nr. 3 - 2012 Patiëntenfeedback

De nieuwsbrief bericht over de eerste organisaties die gestart zijn met TUM-online; de demoversie die u een idee geeft hoe TUM-online werkt; een studiedag over uitkomsten- en follow-uponderzoek
Lees meer...

Nr. 2 - 2012 Patiëntenfeedback

Februari staat volledig in het teken van het themanummer ROM in het tijdschrift voor psychiatrie.
Lees meer...

Nr. 1 - 2012 Patiëntenfeedback

Deze nieuwsbrief bericht over patiëntenfeedback. Inhoud: demo-versie TUM; attendering artikel over vergelijking meetinstrumenten; studiedag over monitoring en therapeutische methodiek.
Lees meer...

Nieuwsbrief VVGG December 2011

Meer nieuws over de (stijl)wijzigingen binnen onze VVGG-website; de gebruiksklare TUM 2.0, uit te proberen via onlinedemo; de onlinecatalogus van ons documentatiecentrum; een oproep tot ondertekenen van het charter tegen stigma en discriminatie.
Lees meer...

Nieuwsbrief VVGG Oktober 2011

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte over de TeGek!? karavaan; de Reïntegratie-beurs; de Tool voor Uitkomstenmeting 2 officiële kick off; het vijfde Ups & Downs forum; de Mad Pride optocht.
Lees meer...