Het tijdschrift psyche. van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid biedt een waaier aan informatie en opvattingen over en rond de wereld van de geestelijke gezondheid
Naast artikels wordt de lezer op de hoogte gehouden van nieuws rond de gg(z), internationale en nationale evenementen, vormingen, tentoonstellingen...
De boekenbijlage geeft een overzicht van recente boeken over geestelijke gezondheid. Deze kunnen aangekocht worden bij de VVGG of ontleend in ons documentatiecentrum.Feedback - U heeft een opmerking of reactie over het tijdschrift of op een artikel.
Adverteren - U wenst te adverteren in ons tijdschrift.
Publiceren - U heeft een interessant artikel dat opgenomen kan worden in ons tijdschrift.
Abonneren  - U wenst op de hoogte gehouden te worden van de nieuwe tendensen in de gg(z).

Hieronder een overzicht van Psyche nummers

Tijdschrift Psyche 284
jaargang 28, nr 4 - december 2016

Artikels
 • Monster en ik. Een herstelverhaal - K.O.
 • Op-Stap met een psychische kwetsbaarheid. Op-Stap naar werk - Evelyne Willaert
 •  20 jaar na Dutroux: tijd voor echte preventie - Kris Vanhoeck
 • HART voor de geestelijke gezondheidszorg. Werken met passie en compassie in een nieuwe ggz - Remke van Staveren
 • Sport als middel voor re-integratie van kansengroepen. Een goede praktijk uit de verslavingszorg - Sander Van den Hende & Paul De Neve

Via deze link kan u een abonnement nemen

Tijdschrift Psyche nr3 2016
jaargang 28, nr 3 - september 2016
Artikels
 • Crisiszorg voor kinderen en jongeren met psychische problemen. De Oost-Vlaamse aanpak - Rik Van Nuffel (transcriptie: Koen de Smedt en Lene Cooman)
 • Veertien jaar chatten. Ervaringen met chathulpverlening bij Tele-Onthaal - Kathelijne Lowel
 • Collegiale en dienstbare autonomie. Hoe verhouden psychologen zich tegenover artsen en cgg? - Bob Cools
 • Radio Begijnenstraat. Not live, but alive - Nelle Van Damme, Katrin Lohmann & Corinne Heyrman


Tijdschrift Psyche 282
jaargang 28, nr 2 - juni 2016
Artikels
 • Goede ggz is wijkggz. Gesprek met Philippe Delespaul - Rik Van Nuffel
 • Omgaan met psychose via dialoog. Over de open dialoogbenadering van Jaako Seikkula - Stijn Vanheule
 • Psy-zorg beter georganiseerd en betaald? Ontsluiting van de psychologische zorg - Bob Cools
 • Sterktegerichte strategieën voor mensen met een psychiatrische problematiek die strafbare feiten pleegden - Freya Vander Laenen, Tom Vander Beken, Eric Broekaert, Kurt Audenaert, Stijn Vandevelde & Wouter Vanderplasschen

Tijdschrift Psyche 281
jaargang 28, nr 1 - maart 2016
Artikels
 • Kinderrechten als referentiekader:de 5 P’s. Kinderrechten als medicijn voor het geestelijk gezondheidsbeleid? - Bruno Vanobbergen & Marjan Rom
 • Psychiatrische patiënten hoorden er niet bij. Psychogenocide als toegepaste eugenetica in nazi-Duitsland - Jan Schrans
 • Kunst als therapie. Geniet van doek, verf en penselen - Olivier Guiot
Benieuwd naar meer?Psyche 274
jaargang 27, nr 4 - december 2015
Artikels
 • Wolven in Schaapsvacht? Over de complexiteit van samenwerken binnen de hulpverlening - Luc Vanhelmont
 • Stigmatiseren we psychiatrische patiënten? Over de rol van de media in de beeldvorming over psychische problemen - Tom Naegels
 • De kracht van het levensverhaal. Narratieve zorg bij ouderen - Marie-Christine Adriaensen, Rosanne Voets & Mikis Dormaels
 • Mighties. Met apps jongeren anders leren kijken, denken en doen - Christophe Kinojaargang 27, nr 3 - september 2015
Artikels
 • Van assistent in de psychologie tot psychologisch consulent. De wording van een zorgberoep - Rik Van Nuffel
 • Het verhaal van Skunk of hoe te werken met een bijzondere doelgroep. Werken met hallucinante jongeren - Geert Taghon
 • Een kunstenaar is ook een mens - Frank Schaffler
 • Autisme: een psychodynamische bijdrage - Mileen Janssens & Sara Bergmans
Met weerkerende rubrieken:
Aan de rand, er midden in - Peter Rober
Zorgarchitectuur - Gideon Boie
Onderzocht, en bewezen?
Vensters - Beeldvorming in de psychiatrie
Zo helpt poëzie(?) - Jo Smet
Berichten uit het museum van de psychiatrie
Projectieruimte - Anne Clara
Nieuws van patiëntenverenigingen
psyche.nieuws
Gezegd
VVGG-nieuws - Jan Van Speybroeck
psyche.boekennieuws
psyche.agenda

Archief tijdschrift Psyche