Documentatiecentrum VVGG

betrouwbare, degelijke informatie voor een geestelijk gezond Vlaanderen

Waarom?
We weten dat vooroordelen en stigmatisering steunen op een gebrek aan correcte informatie. Maar er is nog een lange weg te gaan. Daarom is goede informatie zo belangrijk: om de vooroordelen te ontkrachten, maar ook om patiënten en familieleden beter inzicht te geven in de ziekte en het verloop ervan. Ook hulpverleners blijven op die manier up-to-date in de diverse behandelmethodes waarin ze thuis zijn.

Hoe?
Met boeken, tijdschriftartikelen, naslagwerken, rapporten van studiedagen, websites en andere bronnen wil ons documentatiecentrum een bijdrage leveren aan een degelijke informatieverspreiding waardoor een stigmavrij geestelijk gezond Vlaanderen een stapje naderbij komt.

Wat?
De onlinecatalogus heeft een ruime collectie wetenschappelijke en publieksgerichte documentatie en literatuur over geestelijke gezondheid en de zorg ervoor: met een ingebouwde bestelmodus kunnen van thuis uit boeken worden ontleend (1,00 euro/boek) en kopieën van tijdschriftartikelen (0,25 euro/kopie) aangevraagd. Die worden dan klaargelegd of, mits betaling van de portkosten, gewoon opgestuurd.

prijzen en voorwaarden voor ontlening van boekmaterialen en aanvraag van kopieën van tijdschriftartikelen

wat wens je?

BOEK

TIJDSCHRIFTARTIKEL
lidmaatschap en opzoeken gratis

gratis

uitlenen kan aan... 0,50 € (standaardprijs) per boek ipv 1,00
/
kosten per kopie / 0,15 € per blad (standaardprijs)
gevonden wat je zocht? bestel via het
online
  bibprogramma 
tijdens een bezoek aan onze bib bestel via het online bibprogramma tijdens een bezoek aan onze bib
 → je haalt je bestelling op in onze bib 0,50 € per boek 0,50 € per boek
standaardprijs + 0,10 € per blad standaardprijs
 → je laat je bestelling toezenden standaardprijs +
0,50 €
+ portkosten

/
standaardprijs + 0,10 € per blad + portkosten standaardprijs
hoe lang kan je uitlenen? 4 weken  /
 
wens je het langer te houden?      je kan éénmaal (gratis) verlengen met 4 weken
nog langer houden kan niet, anders...  ... betaal je een boete van 1,00 €/boek/week
 /

Opzoeken, ontlenen en afhalen van reservaties kan op:
dinsdag 9u00 - 16u30 | woensdag 13u00 - 16u30 | vrijdag 9u00 - 12u30
Aangevraagde werken kunnen toegezonden worden met de post (portkosten worden aangerekend)
Terug te brengen werken kan je altijd in de brievenbus deponeren of toezenden met de post (portkosten voor eigen rekening)

Wie en Waar?

Steunpunt Geestelijke Gezondheid vzw

Documentatiecentrum

Tenderstraat 14
B - 9000 Gent

09 221 27 13

bib@steunpuntgg.be