Voor de geestelijke gezondheidszorg kan u op de VVGG beroep doen als congresorganisator/congresbureau.

Opdrachten (zowel in een full option formule als modulair):
 • voorstudie rond het gekozen thema
 • contacteren potentiële sprekers
 • opmaak programma
 • keuze van de locatie
 • berekening budget
 • coördinatie van de catering
 • logistieke organisatie
 • marketing en communicatie
 • initiëren en opvolgen van partnerships en sponsorovereenkomsten
 • audiovisuele techniek, ...
 • ...
Neem contact op met ons indien je ons in je plannen wil betrekken via mail

Portfolio
 • Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en -psychotherapie: Edities  2017, 2011, 2009, 2005
 • Getuigenmeeting Te Gek!? Scholencampagne, woensdag 22 februari 2017, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HIG) - Huart Hamoirlaan 136, 1030 Schaarbeek
 • Studiedag #The Sex Challenge. 10 jaar werken met seksueel grensoverschrijdend gedrag van minderjarige plegers,  Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS), donderdag 1 december 2016
 • Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres: Edities 2018, 2016, 2014, 2012, 2010, 2008, 2006, 2004, 2002
 • Studiedag: Sterktes van mensen. Sterktegerichte strategieën voor het ondersteunen van mensen met een psychiatrische problematiek die strafbare feiten pleegden, dinsdag 23 februari 2016
 • Studiedag: Super divers samenleven. studiedag om mensen meer vertrouwd te maken met onze "superdiverse" samenleving en de uitdagingen die daaraan verbonden zijn, donderdag 3 december 2015
 • Vlaamse hersteldagen (tweede editie).  Herstellen doen we samen. Stappend op het pad, twee dagen van contact, ontmoeting, gesprek, inspiratie, begeestering, dinsdag 17 en woensdag 18 november 2015
 • Studiedag 'Samen geestelijk gezond', donderdag 18 december 2014
 • VVGG-inspiratiedag: Participatie als hernieuwbare energiebron. Extra power voor uw organisatie, donderdag 5 juni 2014
 • Studiedag: DSM-5: bedreiging of mogelijkheid? Over de spanning tussen classificatie en praktijk, dinsdag 8 april 2014
 • Eerste Vlaamse hersteldag. Spoedig herstel!? Een dag van contact, ontmoeting, gesprek, inspiratie, begeestering, dinsdag 3 december 2013
 • Workshop Barry Duncan. Hoe kan ik een nog betere therapeut worden? maandag 25 en dinsdag 26 november 2013
 • Studiedag: The long and winding road Edities 2019, 2013
 • Conference: Hoe word ik een (nog) betere therapeut? & Workshop: Barry Duncan: How to become a better therapist? woensdag 5 en donderdag 6 december 2012
 • Studiedag: Ervaringsdeskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg. Waarom de verbinding van professionele met ervaringsdeskundigheid nodig is voor kwalitatieve zorg, woensdag 19 december 2012
 • Helping Family Change Conference, 9-11 februari 2011
 • VVGG-Workshop: “Evidence-based assessment for improving treatment outcomes: new approaches”, 2011
 • Workshop: “Acceptance and Commitment Therapy (ACT) in groep”, 2010
 • Studiedag: “Elektronische zorg voor de geest online hulpverlening in Vlaanderen”, 2010
 • Studiedag: “Huis van de psychiatrie”, 2010
 • Belgische Schizofrenie Liga: “Tien jaar na de eerste consensusconferentie. Stand van zaken”, 2008