Nieuws

  • Wijzigingen documentatiecentrum VVGG

Werking en uren van het documentatiecentrum zijn gewijzigd. Binnenkort meer nieuws bekijk alvast de nieuwe openingsdagen en -uren
Lees meer...

  • Eerst dag van de ervaringswerker. Een inspirerende reis van verbinding

Een dag waarop je kennis neemt van voorstellen en acties om de werkomstandigheden van de ervaringswerker beter te organiseren. Ook op je eigen inzichten doen we beroep om de doelstellingen van ervaringswerk in kaart te brengen.
Lees meer...

  • VVGG Activiteitenverslag 2016

benieuwd naar de campagnes en projecten van het voorbije jaar en de verdere plannen voor 2017?
Lees meer...

  • Studiedag Herstel & Kwartiermaken

Met als thema 'Hoe kunnen we Hoop-Verlenen aan mensen die het moeilijk hebben?' Schrijf je nu in!
Lees meer...

De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) zet zich op vele manieren in voor de geestelijke gezondheid.
Ze zet projecten op om de kwaliteit van de zorg te verbeteren (bv. door patiënten meer te laten participeren in de zorg, in het beleid).
Ze organiseert acties om mensen en organisaties een duidelijker beeld te geven van geestelijke gezondheidsproblemen, van mensen met psychische problemen en op de zorg ervoor.
Ze informeert, inspireert en engageert mensen, organisaties, sectoren, beleids-mensen om het onrecht van de discriminatie te verminderen.
     De VVGG is een unieke vereniging van verenigingen in Vlaanderen omdat ze zowel zorgverstrekkers als zorggebruikers (patiënten en mantelzorgers) mag vertegenwoordigen.
   In de VVGG werd ook plaats voorzien voor personen actief binnen maatschappelijke verenigingen, diensten of organisaties die begaan zijn met de geestelijke gezondheid (Liga voor mensenrechten, VVSG, Gezinsbond, VAD, …).