Nieuws

  • Wijzigingen documentatiecentrum VVGG

Werking en uren van het documentatiecentrum zijn gewijzigd. Binnenkort meer nieuws bekijk alvast de nieuwe openingsdagen en -uren
Lees meer...

  • Eerst dag van de ervaringswerker. Een inspirerende reis van verbinding

Een dag waarop je kennis neemt van voorstellen en acties om de werkomstandigheden van de ervaringswerker beter te organiseren. Ook op je eigen inzichten doen we beroep om de doelstellingen van ervaringswerk in kaart te brengen.
Lees meer...

  • VVGG Activiteitenverslag 2016

benieuwd naar de campagnes en projecten van het voorbije jaar en de verdere plannen voor 2017?
Lees meer...

  • Studiedag Herstel & Kwartiermaken

Met als thema 'Hoe kunnen we Hoop-Verlenen aan mensen die het moeilijk hebben?' Schrijf je nu in!
Lees meer...

De VVGG bereikt haar doelen met:
Een correct beeld
  • beeldvormingsacties naar het brede publiek en organisaties om personen met psychische problemen niet uit te sluiten, o.a. als partner in het Te Gek!?-project.
  • het aanbieden van goede informatie over geestelijke gezondheid ter ondersteuning van beeldvormingsacties, patiënten en familieleden bij hun ziekteproces en behandeling, en om hulpverleners op de hoogte te houden van de jongste ontwikkelingen.
Het documentatiecentrum volgt nieuwe uitgaven op de voet die via onze onlinecatalogus te bekijken en te ontlenen zijn.
De publiekswebsite geestelijkgezondvlaanderen.be is hét verzamelpunt van Vlaanderen voor goede betrouwbare en toegankelijke informatie rond psychische problemen.
Een uitgebreide brochurereeks informeert over psychische ziekten.
 
Ondersteunen van goede zorg
  • het ontwikkelen van een feedbackproces  om de informatie over hoe de patiënt zijn geestelijke gezondheidstoestand ervaart te integreren in de behandeling, o.a. met de TUM en een vormingsaanbod.
  • verkennen van modellen en methodieken van participatie van patiënten.

Actualiteitsopvolging
  • het op de hoogte houden van ggz-betrokkenen over nieuwe ontwikkelingen: met het tijdschrift Psyche en het organiseren van studiedagen en congressen.
  • stages voor parlementairen, beleidsadvisering aan de overheid, vertegen-woordiging in Mental Health Europe, …

De VVGG staat open voor nieuwe ideeën: laten we ze samen waarmaken!