Nieuws

De VVGG bereikt haar doelen met:
Een correct beeld
  • beeldvormingsacties naar het brede publiek en organisaties om personen met psychische problemen niet uit te sluiten, o.a. als partner in het Te Gek!?-project.
  • het aanbieden van goede informatie over geestelijke gezondheid ter ondersteuning van beeldvormingsacties, patiënten en familieleden bij hun ziekteproces en behandeling, en om hulpverleners op de hoogte te houden van de jongste ontwikkelingen.
Het documentatiecentrum volgt nieuwe uitgaven op de voet die via onze onlinecatalogus te bekijken en te ontlenen zijn.
De publiekswebsite geestelijkgezondvlaanderen.be is hét verzamelpunt van Vlaanderen voor goede betrouwbare en toegankelijke informatie rond psychische problemen.
Een uitgebreide brochurereeks informeert over psychische ziekten.
 
Ondersteunen van goede zorg
  • het ontwikkelen van een feedbackproces  om de informatie over hoe de patiënt zijn geestelijke gezondheidstoestand ervaart te integreren in de behandeling, o.a. met de TUM en een vormingsaanbod.
  • verkennen van modellen en methodieken van participatie van patiënten.

Actualiteitsopvolging
  • het op de hoogte houden van ggz-betrokkenen over nieuwe ontwikkelingen: met het tijdschrift Psyche en het organiseren van studiedagen en congressen.
  • stages voor parlementairen, beleidsadvisering aan de overheid, vertegen-woordiging in Mental Health Europe, …

De VVGG staat open voor nieuwe ideeën: laten we ze samen waarmaken!