Een nieuwe nieuwsbrief, een vernieuwde website, een nieuwe huisstijl!

Misschien zag je reeds ons nieuwe logo en baseline. Nu nog een bezoek brengen aan onze vernieuwde website op www.vvgg.be en je kan kennismaken met de andere (stijl)wijzigingen die we doorvoerden. We werken aan een meer toegankelijke site zodat je sneller vindt wat je zoekt.

TUM 2.0: Tool voor uitkomstenmeting of cliëntenfeedback in de praktijk van de geestelijke gezondheidszorg

Wie als hulpverlener in de behandeling rekening houdt met de feedback van de patiënt, verhoogt de kwaliteit van deze behandeling. Deze vanzelfsprekende uitspraak vormt de basis van de TUM, het instrument voor het meten van behandeluitkomsten. Een korte vragenlijst, die elke sessie kan afgenomen worden, toont de evolutie van enerzijds de klachten en de sociale relaties van de patiënt, en anderzijds van de tevredenheid van de patiënt over zijn behandeling en de relatie met de behandelaar. De kwaliteitsverbetering komt er niet door cijfers op zich, maar door het gesprek die deze cijfers op gang brengen. Voor meer info en een demo van de TUM kan je terecht op www.vvgg.be/TUM. Contacteer ons als je meer wil weten hoe TUM in jouw organisatie van dienst kan zijn.

Het documentatiecentrum van de VVGG is online

Meer dan 47.000 referenties - waaronder ruim 9.000 boeken en 36.000 artikels - staan op het web, en zijn permanent raadpleegbaar: een buitengewone bron van literatuur over geestelijke gezondheid. Ga naar www.vvgg.be/bib voor meer info. Voor een aanvraag van boeken of artikels vraag je een pasnummer aan.

Onderteken het charter

VVGG roept op voor een warmere wereld, een wereld zonder taboe op geestelijke gezondheidsproblemen. Vind je het ook een onrecht als mensen gestigmatiseerd of zelfs gediscrimineerd worden vanwege geestelijke gezondheidsproblemen? Wil je mee ijveren voor een warmere wereld en je in je persoonlijk leven inzetten om alle mensen dezelfde kansen te geven? De VVGG ondersteunt je daarbij via eenvoudige tips en houd je regelmatig op de hoogte van de acties die ze opzet.
Omdat het tijd wordt dat we normààl doen over psychische problemen!
Deze actie loopt nu twee maanden en bijna 1400 mensen ondertekenden reeds deze charter.
Waar wacht je op om je aan te sluiten? Ga naar www.vvgg.be en vul het formulier in.


Feestgroeten
VVGG wenst aan ieder prettige feesten en een geestelijk gezond 2012.
Jan Van Speybroeck, directeur VVGG