TUM VANAF HEDEN BESCHIKBAAR IN QIT ONLINE
Wij zijn voortdurend op zoek hoe de Tool voor Uitkomstenmeting (TUM) het best tot bij de gebruiker raakt. Zo is ons instrument sinds het begin online beschikbaar en  brengen een aantal organisaties het in het eigen EPD in. Gezien de vele raakpunten tussen de beide onderzoeksprotocollen, leek het logisch ook een samenwerking met QIT Online te realiseren. Vandaag zijn we zover en is TUM zowel als protocol beschikbaar binnen de QIT Online als binnen diens uitgebreide testbibliotheek.

Tool voor Uitkomstenmeting (TUM)
De TUM is een korte generieke vragenlijst die hulpverleners toelaat op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier feedback te gebruiken tijdens een behandeltraject. Hierdoor kan dit therapeutisch instrument helpen om de kwaliteit van het zorgaanbod te optimaliseren. Meer informatie over dit instrument vind je op: www.vvgg.be/tum

QIT online
QIT online is een internetgebaseerde applicatie die hulpverleners toelaat op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier feedback te verzamelen in de loop van het zorgtraject.
De krachtlijnen van QIT online zijn:
 • Aandacht voor de unieke cliënt. De combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve instrumenten maakt de feedback veralgemeenbaar én persoonlijk.
 • Respect voor de complexiteit van therapie. Een uitgebreide bibliotheek van proces-, effect- en uitkomstenmetingen (waaronder TUM) geeft een rijke inkijk in de meerlagigheid van therapie.
 • Klemtoon op de actieve deelname van de cliënt, die maximaal in het hulpverleningsproces wordt betrokken en die mee richting en sturing geeft aan zijn/haar therapietraject.
 • Nadruk op het creëren van een optimaal therapieklimaat en het zoeken naar de juiste afstemming tussen cliënt en hulpverlener.
 • QIT online voorziet bovendien diverse functionaliteiten om het monitoren op maat te maken van specifieke klinische settings en doelgroepen.

  Veel hulpverleners in Vlaanderen en Nederland hebben QIT online in hun klinisch aanbod geïntegreerd. Het helpt hen de kwaliteit van hun zorgaanbod te optimaliseren, dankzij de eenvoudige integratie van dossierbeheer, verslaggeving en trajectopvolging.

  Wil je zelf ontdekken hoe TUM verwerkt is in QIT online?
  Neem contact op met marlien@vvgg.be en/of volg één van de gratis webinars die maandelijks door QIT bvba worden georganiseerd. De eerst volgende data zijn: 8/12, 17/1 & 15/2, telkens van 17u tot 18u. Inschrijven kan op: http://www.qitonline.be/nl/webinar. Ook kan je een vorming-op-maat aanvragen of QIT online gedurende 3 maanden gratis uitproberen. Raadpleeg voor meer info en voorwaarden de website www.qitonline.be.

   Contactpersoon Marlien De Coen - Stafmedewerkster VVGG