INHOUD

PRAKTIJKGROEP

Binnen de VVGG werd de praktijkgroep ‘Feedbackgericht behandelen en uitkomstenmeting’ opgericht. Het initiatief voor deze groep ontstond vanuit het gebrek aan een werkplatform om alle onderwerpen rond feedbackgericht behandelen en uitkomstenmeting te bespreken. Zo vormt het een plaats om:
  • Informatie te delen;
  • Te zoeken naar oplossingen bij moeilijkheden in de praktijk;
  • Goede praktijken te delen;
  • Nieuwe ontwikkelingen te bespreken;
  • Bespreken van (nieuwe) meetinstrumenten;
  • Et cetera.
Kortom, de huidige praktijkgroep dient een meerwaarde voor het klinische werkveld te zijn.
Wil je hier graag aan deelnemen, stuur dan een mail naar marlien@vvgg.be

PRESENTATIE
Tijdens de commissie Q&S GGZ op 10 december 2015 – georganiseerd door Zorgnet-Icuro – brengen wij vanuit de VVGG, in samenwerking met Kliniek Sint-Jozef te Pittem, een theoretische en praktijkgerichte presentatie omtrent de methodieken feedbackgericht behandelen en uitkomstenmeting. Aansluitend hierbij wordt de TUM voorgesteld als voorbeeldinstrument voor gebruik in de dagelijkse praktijk.

 SYMPOSIUM
‘Diagnostiek is (en blijft) een kunst. Over opportuniteiten en bedreigingen, nieuwe trends en positionering in een veranderend landschap.’
Op 13 november 2015 vindt in Gent het symposium ‘Diagnostiek is (en blijft) een kunst. Over opportuniteiten en bedreigingen, nieuwe trends en positionering in een veranderen landschap’ plaats. Tijdens deze studiedag wordt informatie gegeven over recente wetenschappelijke ontwikkelingen in de diagnostiek. Bovendien biedt het een opportuniteit voor een wetenschappelijke en creatieve uitwisseling van psychodiagnostische knowhow via een algemeen programma in de voormiddag en een maatgericht keuze aanbod in de namiddag. Zo kan men in de namiddag o.a. kiezen voor de sessie ‘Feedbackgericht behandelen’.
Inschrijven mogelijk via de website tot 31 oktober 2015.
Meer informatie: www.vfd-vzw.be

OPROEPEN
Vragenlijst omtrent motivatie
We vroegen ons af hoe het gesteld is met de motivatie van hulpverleners en organisaties om feedbackgericht te behandelen. Naar aanleiding hiervan verspreiden wij een korte vragenlijst  Het invullen duurt slechts 5 minuten en kan nog tot 31 oktober 2015. Bovendien helpen jullie ons hierdoor om in de toekomst nog beter op de noden van de praktijk in te spelen. De vragenlijst kan anoniem ingevuld worden maar het is ook mogelijk om een analyse specifiek voor jullie organisatie aan te vragen. Hiervoor dient u enkel de naam van uw organisatie in te vullen en te mailen naar marlien@vvgg.be. Vervolgens groeperen wij jullie gegevens en sturen jullie een verslag door. Om voldoende anonimiteit te garanderen, kan er nooit naar een specifieke hulpverlener teruggekoppeld worden.

Inventarisatie
Omdat er binnen feedbackgericht behandelen en uitkomstenmeting vaak specifieke vragen zijn rond bepaalde doelgroepen, meetinstrumenten en settings willen wij binnen de VVGG een gedetailleerde inventaris opstellen. Bijgevolg vragen wij ons af wie van jullie reeds met deze methodieken aan de slag gaat, binnen welke doelgroep en setting dit gebeurt, en wie met welk instrument werkt. Al deze informatie mag u doorsturen naar marlien@vvgg.be

Ervaringen en verwachtingen
Binnen de VVGG zijn we steeds op zoek naar zowel persoonlijke ervaringen met, als verwachtingen rond feedbackgerichte behandeling en uitkomstenmeting. Wie met vragen zit en/of beperkte, uitgebreide, positieve of negatieve ervaring heeft, kan zijn stem laten horen door te mailen naar marlien@vvgg.be. Door het verzamelen van deze ervaringen willen we uitkomstenmeting nog meer op de praktijk afstemmen.

 KERNRAPPORT
‘Implementatie van ROM ter ondersteuning van de dagelijkse zorgpraktijk in de GGZ’
Desondanks de resultaten van het onderzoek gebaseerd zijn op de ggz in Nederland, kunnen ze ook de aandacht vestigen op enkele belangrijke bevindingen rond de implementatie van ROM in de Vlaamse ggz. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat factoren gerelateerd aan zorgdomeinen, instellings- en praktijkfactoren, evenals factoren gerelateerd aan de behandelaar van invloed zijn op de implementatiegraad van ROM ter ondersteuning van de dagelijkse zorgpraktijk. Bijgevolg formuleert dit rapport aandachtspunten om ROM beter te implementeren als een instrument dat behandelaren en cliënten gedurende individuele behandeltrajecten kan ondersteunen. Dit gebeurt zowel op het niveau van het ROM-systeem zelf als op het niveau van de cliënt, de behandelaar en de organisatie. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
- ROM-systemen dienen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de dagelijkse zorgpraktijk voor de cliëntgroepen die zij bedienen;
- Cliënten hebben nood aan een goede uitleg over ROM als klinisch ondersteuningsinstrument en een structurele en begrijpelijke terugkoppeling van de ROM-uitkomsten gedurende de behandeling;
- Behandelaren moeten het nut en gebruik van ROM als klinisch ondersteuningsinstrument leren kennen en ervaren;
- Het is belangrijk dat het management het belang van ROM als klinisch ondersteuningsinstrument uitdraagt en deze de toepassing van ROM faciliteert.
Het kernrapport vindt u via deze link

ARTIKEL
‘Het in beeld brengen van kwaliteit van leven in de geestelijke gezondheidszorg. Inventarisatie van het gebruik van methoden die kwaliteit van leven meten in de langdurige geestelijke gezondheidszorg.’
Het doel van dit onderzoek is alle methoden die gebruikt worden om kwaliteit van leven – lichamelijk welzijn, emotioneel welzijn, sociaal welzijn, zingeving, materiële zekerheid, autonomie en de relatie tussen de zorgverlener en de cliënt- in beeld te brengen, te inventariseren. Hierbij wordt gericht op het doel van gebruik evenals de inhoud en ervaringen met de geïnventariseerde methoden. Uit de resultaten blijkt de MANSA (Manchester Short Assessment of Quality of Life) het meest geschikt voor het meten van de kwaliteit van leven en de CQI (Consumer Quality Index) voor de relatie tussen zorgprofessional en cliënt. Nadeel van dit onderzoek is zijn afkomst uit Nederland en het beperkte aantal respondenten die voornamelijk informatie geven over methoden die verplicht zijn gesteld voor het Nederlandse benchmark-programma. Bovendien is er weinig aandacht voor andere mogelijke methoden die meer kwalitatief van aard zijn.
Het volledige artikel vindt u via deze link

FORUM
De VVGG startte eind vorig jaar een nieuw online forum rond feedbackgericht behandelen en uitkomstenmeting op ‘Feedback in de ggz’. Iedereen kan hierop terecht voor alle vragen over en eigen kennis en ervaring rond deze methodieken. Ben je bezig met of geïnteresseerd in feedbackgericht behandelen en uitkomstenmeting? En/of op zoek naar ondersteuning? Op dit forum vind je informatie, best practices, tips, en dergelijke meer. Bovendien is het de ideale plaats om onderling praktijkervaringen uit te wisselen. Geïnteresseerd? Ons forum vindt je hier terug.
 
Contactpersoon Marlien De Coen - Stafmedewerkster VVGG