Dossiers rond bijzondere ggz-thema's
Onze onlinecatalogus kent heel wat trefwoorden die verwijzen naar specifieke ggz-thema’s die niet uit de actualiteit zijn weg te branden (internering, burn-out,…) of die binnen de ggz-gemeenschap zelf heel erg leven (herstel, participatie,…). Daarom hebben we besloten deze hot items kant en klaar in een aantal ggz-dossiers te bundelen die op de webpagina van het documentatiecentrum snel terug te vinden zijn.

Het dossier herstel
Aftrappen doen we met het hersteldossier, een thema dat, onder de oproep ‘Herstellen doen we samen’, ook centraal stond op de tweede editie van onze Vlaamse hersteldagen. In dit dossier vind je de meest relevante Nederlandstalige boektitels, tijdschriftartikelen en websites rond het thema herstel: van zelfhulpwerkboeken voor wie krachtig wil herstellen tot overzichten van good practices van herstelgerichte zorg in de ggz.

Waar vind je het hersteldossier?
Ga dus gewoon eens een kijkje nemen in ons hersteldossier. In de opgenomen hyperlinks (uiterst rechtse kolom in de pdf) kunnen de bibmaterialen rond herstel worden aangevraagd. Aan 0,25 euro per gekopieerde pagina en 1,50 euro per boek (exclusief portkosten) een absolute must!

Welke dossiers zitten nog in de pijplijn?
Internering, participatie en cultuursensitieve zorg zijn de eerstvolgende ggz-dossiers die we, in een volgende nieuwsbrief, hapklaar op je los zullen laten. Indien je zelf nog had gedacht aan een onderbelicht gebleven ggz-onderwerp dat als kapstok voor een nieuw dossier kan dienen, laat ons dit dan gerust weten door een mailtje aan bib@vvgg.be.

Voor meer informatie over de werking van ons documentatiecentrum (bibtarieven, nieuw ontsloten bibmateriaal,…) surf je best naar www.vvgg.be/doc.