SYMPOSIUM
‘Who’s afraid of…?’
Op vrijdag 20 maart 2015 heeft in Antwerpen het symposium ‘Who’s afraid of…?’ plaats. Focus ligt op gezinsonderzoek, of specifieker hoe onderzoek de klinische praktijk kan informeren en hoe de klinische praktijk het onderzoek kan aansturen. In de namiddag komen sessies zoals 'Monitoring als het creëren van een feedbackcultuur tussen alle betrokkenen' en 'Feedback van cliënten als kompas voor hedendaagse systeemtherapie' aan bod.
Inschrijven tot 1 maart 2015.

WORKSHOP
‘Het eerste gezinstherapeutische gesprek: een dialogische en feedbackgeoriënteerde aanpak’
Op 24 april 2015 vindt de workshop ‘Het eerste gezinstherapeutische gesprek: een dialogische en feedbackgeoriënteerde aanpak’ plaats. Spreker van dienst is Peter Rober. Hij zal praktijkgericht stilstaan bij het eerste hulpverleningsgesprek met het gezin. Dit eerste gesprek ziet hij als een sleutelmoment om het verder feedbackgestuurd werken met het gezin mogelijk te maken.
Inschrijven voor 10 april 2015.
Meer informatie en inschrijven: http://www.uzleuven.be/context-relatie-en-gezinstherapie/calendar/2015/workshop-peter-rober

ARTIKEL
‘Meten om te spreken. Persoonlijke indrukken over de therapeutische meerwaarde van feedback.’
In dit artikel geeft de auteur aan hoe zij in haar dagelijkse praktijk gebruik maakt van feedbackgericht behandelen en uitkomstenmeting. Eerst brengt ze de achtergrond van feedback en Routine Outcome Monitoring (ROM)  in kaart. Vervolgens gaat ze dieper in op het instrument dat ze hierbij gebruikt, namelijk de Tool voor Uitkomstenmeting (TUM). Afsluiten doet ze door de meerwaarde, valkuilen en hindernissen van uitkomstenmeting te bespreken. Dit alles vult ze met enkele persoonlijke casussen aan.
Het artikel is terug te vinden in onze bibliotheek.
Referentie: Gobyn, G. (2015). Meten om te spreken. Persoonlijke indrukken over de therapeutische meerwaarde van feedback. Het perron, 30, 4, 1915-1927.

‘Is the dodo dead?’
De auteur argumenteert dat, onafhankelijk van het therapiemodel dat men hanteert, behandelaars wie het klinisch functioneren en de therapeutische relatie systematisch bewaken beter presteren dan diegene die dit niet doen.
Referentie: Johnson, L. (2015). Is the dodo dead? Opgehaald op 22 januari 2015 van http://drlynnjohnson.com/more-dodo-bird/

‘Het geheim van de smid. Visie van de behandelaar in de ggz op werkzame factoren in therapie.’
Dit artikel rapporteert over onderzoek naar de visie van behandelaars over de werkzame factoren binnen de eigen behandelingen. Het is namelijk de behandelaar die in de spreekkamer bepaalt op welke manier er zorg wordt verleend en welke werkzame of minder werkzame factoren daarbij worden ingezet. Daarnaast werd in dit onderzoek ook gekeken in welke mate hun visie overeenkomt met de bevindingen van wetenschappelijk onderzoek. Deze lopen over het algemeen gelijk. Echter blijken behandelaars de waarde van meten (en het effect ervan op de behandeluitkomst) onvoldoende te onderkennen. Zelfs het meten van de (kwaliteit van de) behandelrelatie - de werkzame factor die door de behandelaren als meest belangrijk werd genoemd - staat laag in de ranglijst van belangrijkheid en wordt maar weinig uitgevoerd. Er is dus nog werk aan de winkel.  
Het artikel is terug te vinden in onze bibliotheek.
Referentie: Meijer, Y. & de Haan, E. (2015). Het geheim van de smid. Visie van de behandelaar in de ggz op werkzame factoren in therapie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 41, 1, 22-39.

FORUM
De VVGG startte eind vorig jaar een nieuw forum rond feedbackgericht behandelen en uitkomstenmeting op, ‘Feedback in de ggz’. Iedereen kan hierop terecht voor alle vragen over en met eigen kennis en ervaring rond deze methodieken. Ben je bezig met of geïnteresseerd in feedbackgericht behandelen en uitkomstenmeting? En/of op zoek naar ondersteuning? Op dit forum vind je informatie, best practices, tips, en dergelijke meer. Bovendien is het de ideale plaats om onderling praktijkervaringen uit te wisselen. Geïnteresseerd? Ons forum vindt je hier terug.

OPROEP
Ervaringen met en verwachtingen rond feedbackgericht behandelen
Binnen de VVGG zijn we steeds op zoek naar zowel persoonlijke ervaringen met, als verwachtingen rond feedbackgerichte behandeling. Wie met vragen zit en/of beperkte, uitgebreide, positieve of negatieve ervaring heeft, kan zijn stem laten horen door te mailen naar marlien@vvgg.be. Door het verzamelen van deze ervaringen willen we uitkomstenmeting nog meer op de praktijk afstemmen.

Contactpersoon Marlien De Coen - stafmedewerkster VVGG