De eindejaarsperiode staat voor de deur. Om het jaar al prikkelend af te sluiten openden we ons nieuw forum ‘feedback in de ggz’, staat er nog een studiedag voor de boeg en selecteerden we nog wat leesmateriaal. Wij wensen jullie alvast fijne feestdagen toe. Tot volgend jaar!

NIEUW FORUM
De VVGG startte een nieuw forum rond feedbackgericht behandelen en uitkomstenmeting op, ‘Feedback in de ggz’. Vanaf nu kan je ook hierop terecht voor al je vragen over en met al je kennis rond deze methodieken. Ben je bezig met of geïnteresseerd in feedbackgericht behandelen en uitkomstenmeting? En/of op zoek naar ondersteuning? Op dit forum vind je informatie, best practices, tips,... Bovendien is het de ideale plaats om onderling praktijkervaringen uit te wisselen.
Geïnteresseerd? Ons forum vindt je via deze link terug.

STUDIEDAG
‘From outcome management to therapeutic dialogue’
Op dinsdag 16 december 2014 vindt in Kortenberg de studiedag ‘From outcome management to therapeutic dialogue’ plaats. Focus ligt op het gebruik van outcome metingen en feedback instrumenten ten dienste van het therapeutische proces. Sprekers van dienst zijn Rolf Sundet, Karine Van Tricht, Willy Colin en Peter Rover. Inschrijven kan tot 10 december.
Meer informatie en inschrijven.

ARTIKELS
‘Het belang van een dialoog binnen het klinisch werken. Invloed op de cliënt en de kwaliteit van een behandeling’
In dit artikel wordt besproken hoe binnen een behandelcontext een dialoog tussen de cliënt en behandelaar bijdraagt aan de kwaliteit van de behandeling. Hiertoe worden drie methodieken besproken, namelijk cliëntenparticipatie, feedbackgericht behandelen en uitkomstenmeting. Telkens wordt de methodiek kort besproken, argumenten gegeven hoe deze aan de kwaliteit tegemoet komen en enkele aandachtspunten opgesomd die van belang zijn om de methodiek zo goed mogelijk in de praktijk toe te passen.
Het artikel is terug te vinden in onze bibliotheek.
Referentie: De Coen, M. (2014). Het belang van een dialoog binnen het klinisch werken. Invloed op de cliënt en de kwaliteit van een behandeling. Psychiatrie en Verpleging, 90, 5, 4-11

‘ROM van geïndividualiseerde behandeldoelen’
De auteurs reageren in dit artikel op de wijze waarop men in Nederland ROM toepast, namelijk alle cliënten met dezelfde DSM-classificatie en vragenlijstuitkomsten eenzelfde therapeutische aanpak geven en hierbij uitgaan van een uniforme evaluatie van de behandeleffecten. Deze verplichte ROM negeert volgens de auteurs niet enkel de specifieke individuele wensen en behoeften van cliënten, maar bekommert zich evenmin om de specifieke doelen die ze willen bereiken. Als reactie stellen de auteurs een methodiek voor die toelaat om deze geïndividualiseerde behandeldoelen routinematig te monitoren. Zo werkten ze een inventarisatielijst uit van zestien gestandaardiseerde en drie open doelstellingen. Deze worden het best zowel door de cliënt als door de behandelaar gescoord. Op deze manier wordt namelijk een dialoog over de verschillen in (a) de keuze van doelen en (b) hun beleving van de mate waarin de doelen gerealiseerd zijn, mogelijk. Een ander belangrijk voordeel is dat de doelenlijst niet gebonden is aan specifieke therapeutische stromingen, zorgprogramma’s of behandelprotocollen en zich dus niet laat inperken door de doelen die de behandelaar of instelling voor de cliënt in petto heeft.
Het artikel is terug te vinden in onze bibliotheek.
Referentie: Hafkenscheid, A. & van Os, J. (2014). ROM van geïndividualiseerde behandeldoelen. Psychodiagnostiek, 6, 5, 29-32

BOEK
‘Feedback is een cadeautje’
In november 2014 verscheen het boek ‘Feedback is een cadeautje’, een vertaling van ‘Thanks for the Feedback: The Science and Art of Receiving Feedback Well’. Dit boek is niet specifiek gericht op de geestelijke gezondheidszorg maar bespreekt op een brede wijze het nut van feedback en hoe we als persoon, zowel individueel als professioneel, op een positieve manier hiermee om kunnen gaan. Ondanks de Engelstalige titel doet vermoeden dat het enkel over het ontvangen van feedback gaat, is het boek ook gericht op het aanbieden ervan. Bovendien biedt het ons op een humorvolle wijze alle instrumenten aan die nodig zijn om via feedback onze introspectie te vergroten, onze relaties op te bouwen, en de interacties tussen personen meer aangenaam en effectief te maken.
Het boek is vanaf maart 2015 terug te vinden in onze bibliotheek.
Referentie: Stone, D. & Heen, S. (2014). Feedback is een cadeautje. Maven Publishing: Amsterdam.

GEZOCHT
Ervaringen met en verwachtingen rond feedbackgericht behandelen en uitkomstenmeting
Binnen de VVGG zijn we steeds op zoek naar zowel persoonlijke ervaringen met, als verwachtingen rond feedbackgerichte behandeling. Wie met vragen zit en/of beperkte, uitgebreide, positieve of negatieve ervaring heeft, kan zijn stem laten horen door te mailen naar marlien@vvgg.be. Door het verzamelen van deze ervaringen willen we uitkomstenmeting nog meer op de praktijk afstemmen.

Contactpersoon Marlien De Coen - stafmedewerkster VVGG.