FEEDBACKGERICHT BEHANDELEN OP HET 7e GGZ-CONGRES
Verslag symposium
Ook op het 7e Vlaamse ggz congres (Wilrijk, 16 september 2014) kwam feedbackgericht behandelen aan bod. De VVGG organiseerde het symposium ‘Feedbackgericht behandelen vanuit een voortdurend streven naar kwaliteit’ om te wijzen op hoe feedbackgericht behandelen een positieve invloed heeft op de kwaliteit en effectiviteit van behandelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Vier sprekers sloegen vanuit hun dagelijkse praktijk bruggen tussen de bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek en hun persoonlijke ervaringen. Zo vertelde Eva Dierickx over de invloed van uitkomstenmeting op verschillende organisatieniveaus. De drie andere sprekers, Nele Stinckens, Griet Gobyn en Jan Callens gingen in op de mogelijkheden en valkuilen die zij op microniveau ervaren.
Meer informatie over de inhoud van dit onderwerp en symposium kan je terugvinden op de congreswebsite of bij Marlien De Coen

ARTIKELS
‘De veranderingsgevoeligheid van OQ-45 en KKL bij ROM’
De auteurs bespreken of de veranderingsgevoeligheid van de Outcome Questionnaire – Symptomatische Distress (OQ-SD) en de Korte Klachten Lijst (KKL) - twee veelgebruikte vragenlijsten bij Routine Outcome Measurement (ROM) - binnen de tweedelijnszorg verschillend is. Uit de resultaten blijkt dat de KKL op twee verschillende maten (i.e. COHEN’S d en SRM) even veranderingsgevoelig is als de OQ-SD maar op een derde maat (i.e. & Delta;T) veranderingsgevoeliger. Mogelijk zal de KKL bij een patiëntenpopulatie met een ernstig klachtenniveau nog enigszins veranderingsgevoeliger zijn dan uit het huidige onderzoek naar voren komt. Vervolgonderzoek zal dit moeten uitwijzen.
Het artikel is terug te vinden in onze bibliotheek.
Referentie: Pijck, L., Deen, M., van den Berg, J., Huijbrechts, I. & Korrelboom, K. (2014). De veranderingsgevoeligheid van OQ-45 en KKL bij ROM.Magazine voor GGZ en verslavingszorg (MGV), 69, 05, 31-36.

‘Benchmarking Outcomes in a Public Behavioral Health Setting: Feedback as a Quality Improvement Strategy’
Kan continue feedback over uitkomsten bijdragen aan kwaliteitsverbetering bij het behandelen van cliënten die op of onder de armoedegrens leven? Om dit na te gaan gebruikten de auteurs post-behandeling-uitkomsten op basis van de scores op de Outcome Rating Scale (ORS) van 5168 cliënten die op of onder de armoedegrens leven en minimaal 2 psychotherapie-sessies in een gezondheidscentrum doormaakten. Hieruit werden de cliënten geselecteerd met als primaire diagnose een depressieve stoornis (46%). Uit de resultaten blijkt dat bij deze populatie continue feedback over de uitkomsten een bruikbare methode is om uitkomsten te verbeteren.  
Referentie: Reese, R.J., Duncan, B.L., Bohanske, R.T., Owen, J.J. & Minami, T. (2014). Benchmarking Outcomes in a Public Behavioral Health Setting: Feedback as a Quality Improvement Strategy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 1-12.

BOEK
‘De therapeutische relatie’
In zijn boek over de therapeutische relatie wijdt Anton Hafkenscheid een hoofdstuk aan het monitoren van het therapeutische proces volgens het perspectief van de therapeut. Dit is volgens de auteur belangrijk aangezien deze vorm van feedback ervoor kan zorgen dat eventuele verschillen in de beleving tussen de therapeut en cliënt over de productiviteit van het behandelproces, duidelijk aan het licht komen. Om deze vorm van feedback te ondersteunen bespreekt hij vier meetinstrumenten om de therapeutische relatie op te volgen, namelijk de Therapeut Tevredenheidsschaal, de Beoordelingslijst Therapiegesprek, de therapeutversie van de Session Rating Scale (SRS, Therapeutversie A en C) en het Interpersoonlijk Raster. Wanneer uit deze scores of scoreverloop blijkt dat de behandeling stagneert, raadt hij aan om vervolgens gebruik te maken van een uitgebreider monitorinstrument zoals het Werkblad Beïnvloedingsboodschappen, de Countertransference Questionnaire (CQ), de Impact Message Inventory-Circumplex (IMI-C) en de Therapists Reactions and Emotions Questionnaire (TREq).
Het boek is beschikbaar in onze bibliotheek.
Referentie: Hafkenscheid, A. (2014). De therapeutische relatie. De Tijdstroom: Utrecht.

GEZOCHT
Ervaringen met en verwachtingen rond feedbackgericht behandelen en uitkomstenmeting
Binnen de VVGG zijn we steeds op zoek naar zowel persoonlijke ervaringen met, als verwachtingen rond feedbackgerichte behandeling. Wie met vragen zit en/of beperkte, uitgebreide, positieve of negatieve ervaring heeft, kan zijn stem laten horen door te mailen naar marlien@vvgg.be. Door het verzamelen van deze ervaringen willen we uitkomstenmeting nog meer op de praktijk afstemmen.

Contactpersoon Marlien De Coen - stafmedewerkster VVGG