NIEUWSBRIEF FEEDBACKGERICHTE BEHANDELING EN UITKOMSTENMETING – april

BOEK EN STUDIEVOORMIDDAG
Boek: ‘Werken met cliëntenfeedback in de jeugdhulp’
In het boek ‘Werken met cliëntenfeedback in de jeugdhulp’ beschrijven Dieter Callens en Wederik De Meersman hoe elke hulpverlener cliëntenfeedback bewust in de hulpverlening kan inzetten. Er wordt op een praktische en verstaanbare manier besproken hoe cliëntenfeedback kan bijdragen tot een meer kwalitatief hulpverleningsaanbod. Een groot pluspunt is dat ze praktijkervaringen aanhalen en dat ze een concreet hulpmiddel geven om hulpverleners en organisaties te laten reflecteren over het verzamelen en vertalen van cliëntenfeedback. Als boodschap geven ze mee dat niet enkel het formeel meten van cliëntenfeedback belangrijk is, maar dat men ook voor informele feedback moet openstaan.
Het boek is terug te vinden in onze bibliotheek of te koop in de boekhandel.
Referentie: Callens, D. & De Meersman, W. (2014). Werken met cliëntenfeedback in de jeugdhulp. Acco: Leuven.

Studievoormiddag: ‘Van tevredenheidsmeting naar cliëntparticipatie’
Naar aanleiding van de uitgave van het bovenstaande boek organiseren de auteurs op 22 mei 2014 een studievoormiddag te Brussel. Tijdens deze voormiddag worden de thema’s tevredenheidsmeting, cliëntenfeedback en cliëntenparticipatie vanuit verschillende invals-hoeken besproken.
Meer informatie en inschrijven? Dit kan hier

SYMPOSIUM
‘Klinische psychologie in de praktijk’
Op 20 mei 2014 organiseert de Ugent het gratis symposium ‘Klinische psychologie in de praktijk’. Gestart wordt met een aantal voorbeelden van samenwerkingen tussen onderzoekers en mensen in de praktijk. Vervolgens wordt tijdens open sessies gefocust op ‘dialoog en interactie’. Eén van deze sessies gaat over ‘Meten is meer dan weten: Over meten in de praktijk’ en zal ingaan op de vraag of wetenschappelijk verantwoord meten en kwaliteitsvolle zorg verstrekken te verzoenen zijn.
Meer informatie en inschrijven? Dit kan hier

ARTIKEL
‘De Outcome Rating Scale en de Session Rating Scale. De psychometrische eigenschappen van de Nederlandse versies’
Het artikel bespreekt het onderzoek naar de psychometrische eigenschappen van de Nederlandstalige versies van de ‘Outcome Rating Scale’ (ORS) en de ‘Session Rating Scale' (SRS). Zo werd nagegaan of beide instrumenten een betrouwbare en valide manier zijn, om de voortgang en de richting van de behandeling evenals de therapeutische relatie op te volgen. Uit de resultaten blijkt dat de vragenlijsten bruikbaar zijn om het proces van de behandeling op te volgen maar geen uitspraken kunnen doen over het overkoepelend effect ervan. Bij het interpreteren van deze resultaten dienen we echter voor ogen te houden dat het oorspronkelijke doel van de ORS en SRS, namelijk de verkregen feedback tijdens de behandeling toepassen, niet werd gebruikt. Dit kan een belangrijke invloed op de resultaten hebben gehad.
Het artikel is terug te vinden in onze bibliotheek.
Referentie: Boezen-Hilberdink, L., Janse, P., Van Dijk, M. & Verbraak, M. (2014). De Outcome Rating Scale en de Session Rating Scale. De psychometrische eigenschappen van de Nederlandse versies. Directieve therapie, 34, 1, 15-33.

OPROEP
Ervaringen met en verwachtingen rond feedbackgericht behandelen
Binnen de VVGG zijn we steeds op zoek naar zowel persoonlijke ervaringen met, als verwachtingen rond feedbackgerichte behandeling. Wie met vragen zit en/of beperkte, uitgebreide, positieve of negatieve ervaring heeft, kan zijn stem laten horen door te mailen naar marlien@vvgg.be. Door het verzamelen van deze ervaringen willen we uitkomstenmeting nog meer op de praktijk afstemmen.

Contactpersoon Marlien De Coen - stafmedewerkster VVGG