Reintegration Award 2013: een oproep
Om concrete projecten te ondersteunen en om het denken over reïntegratie,  herstel, participatie en volwaardig burgerschap mee te helpen uitdragen, organiseert de VVGG nu voor de 13de keer de Reintegration Award. De oproep is gelanceerd. Organisaties kunnen hun deelnameformulier invullen tot 30 oktober 2013. Op 3 december worden de winnaars plechtig bekend gemaakt tijdens de eerste Vlaamse Hersteldag te Gent.
Organisaties die reeds op deze hersteldag een bijdrage leveren, kunnen ook meedingen naar de Award, mits ze een deelnameformulier opsturen en aanwezig zijn met een stand op de Reintegratiebeurs.
Wie kennis wil maken met deze Award en de projecten van vorige edities wil leren kennen, kan terecht op www.vvgg.be/ra.

10 oktober: Werelddag Geestelijke Gezondheid: een oproep
Het taboe op psychische problemen moet gesloopt worden. De VVGG onderneemt vele acties die dit doel na streven. Want het is tijd om normaal te doen over psychische problemen. De World Federation for Mental Health (WFMH) wil van geestelijke gezondheid wereldwijd een topprioriteit maken en organiseert voor de 21ste keer de Werelddag Geestelijke Gezondheid. De focus ligt dit jaar op de geestelijke gezondheid van ouderen. Voor meer informatie over dit thema kan je hier terecht.
De VVGG wil deze dag ook mee helpen promoten. We nodigen organisaties uit om rond 10/10 acties op te zetten om psychische problemen onder de aandacht te brengen. Een overzicht van wat er rond die periode te doen is, kan je dan terugvinden op onze site. Wil je jouw actie vermeld zien, mail het ons via deze link.

Het cijfer: 58.963: een uitnodiging
De publiekswebsite www.geestelijkgezondvlaanderen.be is door min. Jo Vandeurzen boven de virtuele doopvont gehouden op 20 december 2012. Op 18 september, dus negen maand later, kwamen reeds 45.649 bezoekers naar deze site. Die brachten samen 58.963 bezoekjes aan de site. Een op vijf van de bezoekers keerde meerdere keren terug.
Deze website wil psychische problemen bespreekbaar maken en geeft mensen een taal en de woorden en de argumenten om dit te kunnen doen. De site wil duidelijk maken waarover het gaat, wat deze problemen zijn en geeft je cijfers en adressen.
Deze website is ontwikkeld binnen de Associatie Beeldvorming Geestelijke Gezondheid Vlaanderen en met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.

VVGG op de sociale media: een uitnodiging
Deze nieuwsbrief verschijnt niet met de nodige of gewenste regelmaat. We gebruiken dit medium echter enkel als we àlle 1900 geabonneerden op deze nieuwsbrief willen bereiken. En hierin willen we niet overdrijven. Wil je echter, zoals 633 anderen, via wekelijkse updates de VVGG-acties of die van het brede geestelijke gezondheidsdomein volgen, dan kan je terecht op onze facebook-pagina www.facebook.com/VVGGvzw. VVGG is ook actief op LinkedIn, o.a. met een discussiegroep over de beeldvorming van psychische problemen. Beide media zijn gratis, doch vragen dat je inlogt.