NIEUWSBRIEF PATIENTENFEEDBACK EN UITKOMSTENMETING – september

De zomervakantie is voorbij en alles neemt opnieuw zijn gewone routine aan. Hoog tijd dus voor een nieuwe nieuwsbrief rond feedbackgerichte behandeling en uitkomstenmeting.

FEEDBACKGERICHTE BEHANDELING
Bij feedbackgerichte behandeling gaat men door middel van meten actief en systematisch feedback aan cliënten vragen. Uit onderzoek is gebleken dat deze therapeutische methodiek een belangrijke bijdrage aan de behandeling biedt. Zo zal de effectiviteit van de behandeling stijgen en verbetert de therapeutische relatie. Verder wordt de behandelaar ondersteund in het detecteren en bijsturen van behandelingen waarbij een negatieve uitkomst dreigt. En ten slotte kan uitkomstenmeting zelfreflectie bevorderen. Bij dit alles is niet het meten het belangrijkste, wel het gesprek die door de meetresultaten ontstaat.
De VVGG heeft een ruim aanbod van wetenschappelijke informatie en ondersteuning over alle aspecten van feedbackgerichte behandeling. Zo bieden wij onder andere algemene informatie aan, informatie over de meetinstrumenten die gebruikt kunnen worden evenals ondersteuning bij de praktische toepassing ervan. Indien gewenst bieden we deze ondersteuning ook aan organisaties die het model van feedbackgerichte behandeling willen invoeren. Interesse in feedbackgerichte behandelingen? Neem gerust contact op met Marlien via mail of het nummer 09/221.44.34.

OPROEP
Ervaringen met en verwachtingen rond feedbackgerichte behandeling
Binnen de VVGG zijn we steeds op zoek naar zowel persoonlijke ervaringen met, als verwachtingen rond feedbackgerichte behandeling. Wie met vragen zit en/of beperkte, uitgebreide, positieve of negatieve ervaring heeft, kan zijn stem laten horen door te mailen naar Marlien. Door het verzamelen van deze ervaringen willen we uitkomstenmeting nog meer op de praktijk afstemmen.

VERSLAG CONGRES
‘ROM in de ggz: Patiënten en professionals in the lead’
Op 21 juni ging in Amsterdam het congres ‘ROM in de ggz: Patiënten en professionals in the lead’ door. Op dit congres werd Routine Outcome Measurement (ROM) vanuit verschillende kanten belicht en ter discussie gesteld. Het werd een boeiende studiedag met interessante praktijkgerichte besluiten. Zo werd door verschillende sprekers benadrukt dat zij feedback-gerichte behandeling als een belangrijke meerwaarde voor het herstelproces van hun cliënten ervaren. Verder kan men langsheen feedback actief leren evenals samen met de cliënt de juiste keuzes voor hun cliëntgerichte behandeling maken. Een essentieel punt is dat succes volgens een cliënt niet noodzakelijk dezelfde is, als hoe een behandelaar dit ziet. Bij feedbackgerichte behandeling is het tevens van belang om open vragen te stellen en, vooraleer je een conclusie trekt, meerdere factoren in acht te nemen. Ten slotte werd geconcludeerd dat bepaalde vormen van feedback effectiever zijn dan andere. Zo brengt een positieve ingesteldheid en motivatie je al heel ver. De studiedag werd afgesloten met de presentatie van het nieuwe boek ‘Praktijkboek ROM in de ggz II – Implementatie en gebruik bij verschillende doelgroepen’ (Buwalda, Nugter, Van Tilburg en Beekman (red.), 2013. Utrecht: De Tijdstroom. €45,00). Hierin staat heel wat interessante informatie over de toepassing van feedbackgerichte behandeling in verschillende contexten. Dit boek is vanaf nu in ons documentatiecentrum verkrijgbaar.

STUDIEDAGEN
‘Hoe bereik je therapeutische uitmuntendheid?’
Op 3 oktober vindt in Beilen te Nederland de studiedag ‘Hoe bereik je therapeutische uitmuntendheid?’ plaats. De gastspreker van dienst is Scott Miller. Scott Miller geeft wereldwijd workshops omtrent de manier waarop hulpverleners, managers, beleidsmakers en politici zorg effectiever kunnen maken. Tijdens deze workshop zal hij uitleggen hoe bepaalde strategieën de eigen behandelresultaten kunnen verbeteren en hoe je dat kunt meten. Hiervoor zal hij concrete richtlijnen en handvatten geven.
Meer informatie en inschrijven: www.ggzdrenthe.nl/scottmiller/

‘De cliënt als kompas’
Op vrijdag 29 november 2013 vindt in Kortenberg de studiedag ‘De cliënt als kompas’ plaats. Focus ligt op de mogelijkheden, hindernissen, uitdagingen en valkuilen bij het implementeren van uitkomstenmeting in de praktijk. Lezingen en workshops willen inspireren hoe men de cliënt actief binnen de behandeling kan betrekken en de behandeling hier optimaal op kan afstemmen. Deze studiedag is gericht op zowel hulpverleners, teamverantwoordelijken, casemanagers, kwaliteitscoördinatoren als beleidsverantwoordelijken.
Meer informatie en inschrijven: www.qitonline.be

TUM-CIJFER
3
In september starten drie nieuwe organisaties met de TUM als instrument voor uitkomstenmeting. Wij wensen hen alvast veel succes!

TUM UPDATES
Papieren versie - extra vragen
Aan de 11 basisvragen van de TUM kunnen 5 eigen en cliëntspecifieke vragen toegevoegd worden. Tot voor kort kon dit enkel via de TUM online. Om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen, hebben we ook een papieren versie ontwikkeld. Dit geeft meer mogelijkheden  om de TUM in uiteenlopende omstandigheden te benutten. Deze papieren versie is te vinden op de TUM online onder ‘Documents’.

Archiveren
Bij de TUM online bevinden alle ingevoerde dossiers zich op één lijst. Wanneer het aantal dossiers groot wordt, dreigt deze lijst echter onoverzichtelijk te worden. Onze website bevat vanaf nu informatie hoe afgesloten en lopende dossiers van elkaar te onderscheiden. Op deze wijze behoudt men eenvoudiger het overzicht over alle dossiers die reeds in de TUM ingegeven werden. Deze informatie is hier terug te vinden.

Contactpersoon Marlien De Coen - stafmedewerkster VVGG