NIEUWSBRIEF PATIENTENFEEDBACK EN UITKOMSTENMETING – juni

NIEUWE VERANTWOORDELIJKE UITKOMSTENMETING EN TUM, Marlien De Coen
Op 2 april is onze nieuwe stafmedewerkster, Marlien De Coen, gestart. Ze neemt de taken over van Stef Baert. Haar grote opdracht is het versterken van het draagvlak voor het model van feedbackgerichte behandeling bij de zorgverstrekkers in de ggz. Ter ondersteuning van dit model ontwikkelde de VVGG de TUM voor ggz-werkers. Dit instrument peilt via 11 vragen naar de feedback van cliënten over klachten, sociale relaties, tevredenheid over de behandeling en relatie met de behandelaar. Het instrument geeft zo een zicht op de uitkomst van een behandeling. Niet het meten is hierbij het belangrijkste, wel het gesprek dat over de meetresultaten gaat.
Voor informatie over het model of het instrument kan u bij Marlien terecht

UPDATES
Binnen ons online-aanbod zijn enkele vernieuwingen rond uitkomstenmeting en de TUM aangebracht:

Uitkomstenmeting op VVGG-website
Uitkomstenmeting kan een belangrijke bijdrage aan een behandeling leveren, door de positieve effecten op de behandeluitkomst. Zo zal de effectiviteit van de behandeling stijgen en gaat de therapeutische relatie verbeteren. Verder wordt de therapeut ondersteund in het detecteren en bijsturen van behandelingen die een negatieve uitkomst dreigen te vertonen. Ten slotte kan uitkomstenmeting zelfreflectie bevorderen. Daarom hebben we er voor gekozen om, naast de informatie omtrent de TUM, onze website uit te breiden met informatie over uitkomstenmeting in het algemeen. De nieuwe webpagina bevat onder andere informatie over wat uitkomstenmeting juist inhoudt, welke positieve effecten het teweegbrengt en hoe deze metingen in de praktijk toe te toepassen.
Meer informatie: www.vvgg.be/uitkomstenmeting

TUM Online-grafieken
Begin mei kregen de grafieken binnen de TUM online een update. Zo worden vanaf nu de verschillende zorgperiodes van éénzelfde cliënt met een rode afscheidingslijn aangeduid. Dit maakt het interpreteren van de grafieken eenvoudiger. De grafieken geven enkel de actieve zorgperiodes weer. Daarom is het belangrijk dat de aanvang van de zorgperiode juist ingebracht wordt, en zo een groene status krijgt. Niet-actieve zorgperiodes met een grijze status komen niet in de grafieken voor.

TUM-CIJFER
282
Sinds eind september 2012 is het aantal in de TUM online ingevoerde cliënten gestegen van 90 naar 282. Bovendien staan een aantal nieuwe organisaties in de startblokken om met het instrument aan de slag te gaan!

LITERATUUR
Nieuw boek: Praktijkboek ROM in de ggz II – Implementatie en gebruik bij verschillende doelgroepen.
Het praktijkboek ROM in de ggz II – Implementatie en gebruik bij verschillende doelgroepen (Buwalda, Nugter, Van Tilburg en Beekman (red.), 2013. Utrecht: De Tijdstroom. €45,00) is een vervolg op het praktijkboek ROM in de ggz – een leidraad voor gebruik en implementatie van meetinstrumenten (Buwalda, Nugter, Swinkels en Mulder (red.), 2011). In het tweede boek ligt de focus op het gebruik van Routine Outcome Measurement (ROM) in het kader van de behandeling. Er is bijzondere aandacht voor de beleving van cliënten en voor de verschillen tussen uiteenlopende doelgroepen waaronder kinderen, verslavingszorg, ziekenhuispsychiatrie, cliënten met autisme. Andere thema’s die aan bod komen zijn ROM in Vlaanderen, nieuwe inzichten met betrekking tot uitkomstenmeting evenals verandermanagement. Binnenkort is dit boek in onze bibliotheek beschikbaar.

STUDIEDAG
ROM-congres: ‘Patiënten en professionals in the lead’
Op vrijdag 21 juni 2013 vindt in Amsterdam het ROM-congres ‘Patiënten en professionals in the lead’  plaats. Dit congres zal Routine Outcome Measurement (ROM) vanuit verschillende kanten belichten en ter discussie stellen vanuit: zorgvernieuwing, patiëntenperspectief, lerende team en shared decision making. Prof. Dr. Aartjan Beekman is dagvoorzitter. Workshops leggen zich toe op specifieke onderwerpen (proces/verandermeting, feedbacktheorie) of doelgroepen (kinderen, verslaving, ouderen, autisme). Dit congres is primair gericht op professionals die ROM in de praktijk toepassen.
Meer informatie en inschrijven: www.stichtingzorgmanagementpsychiatrie.nl

Contactpersoon Marlien De Coen - Stafmedewerkster VVGG