JAARVERSLAG VVGG 2012
Het nieuwe jaarverslag van VVGG is klaar. Het eerste deel van dit jaarverslag geeft u een zicht op de evolutie die deze vereniging sinds haar start in 1923 heeft doorgemaakt. Willen we een vereniging beoordelen, dan dient het verleden mee in rekening gebracht te worden.
Vanaf deel 2 volgt een overzicht van de taken die de VVGG heeft uitgevoerd en van de resultaten die de VVGG heeft behaald. Bij deze opdrachten kan u de evolutie zien die de beschreven projecten hebben doorgemaakt in 2012. Naast de overheidstaken geven we tevens een beeld van de taken die de VVGG in eigen beheer heeft gerealiseerd.
U kan dit jaarverslag inkijken via www.vvgg.be/jaarverslag

MARLIEN DE COEN, ONZE NIEUWE STAFMEDEWERKER
Op 2 april laatstleden is onze nieuwe stafmedewerker, Marlien De Coen, gestart. Ze neemt de taken over van Stef Baert. Haar grote opdracht wordt dus het versterken van het draagvlak voor het model van een feedbackgerichte behandeling bij de zorgverstrekkers in de ggz. Ter ondersteuning van dit model ontwikkelde de VVGG een instrument, bedoeld voor ggz-werkers, de TUM. Dit instrument peilt via 11 vragen naar de feedback van patiënten over klachten, sociale relaties, tevredenheid over de behandeling en relatie met de behandelaar. Het instrument geeft dus op die manier een zicht op de uitkomst van een behandeling. Niet het meten is hierbij het belangrijkste, wel het gesprek dat over de meetresultaten gaat.
Wil u meer informatie over het model of het instrument dan kan u Marlien bereiken via marlien@vvgg.be

OPROEP TOT RESPECT
De geestelijke gezondheidszorg staat sterk in the picture deze dagen. Er is een tijd geweest dat deze sector amper aandacht kreeg, maar nu gaat geen dag voorbij of er is een artikel, een mening, een reportage die het thema onder de aandacht brengt. Met de sector kunnen we huilen om de redenen waarom of de wijze waarop we terug in het nieuws komen. We kunnen dit ook aangrijpen om de samenleving op te roepen tot respect voor wie psychisch lijdt.
22 organisaties onderschreven de oproep tot respect, die door VVGG gelanceerd werd en die u kan terugvinden op www.geestelijkgezondvlaanderen.be

HET CIJFER: 31.176
De nieuwe publiekswebsite www.geestelijkgezondvlaanderen.be is boven de virtuele doopvont gehouden op 20 december 2012. Deze website over psychische problemen geeft u feiten & cijfers, een ABC van veel voorkomende psychische klachten, een “handleiding” om met anderen makkelijker over psychische moeilijkheden te praten, en vooral ook heel veel tips over wat u kan doen en waar u met uw probleem terecht kan.
Zowel wat vormgeving als taal betreft, is de website bijzonder gebruiksvriendelijk. Overigens zet de ondertitel “Tijd om normaal toe doen over psychische problemen” meteen de toon: geestelijke gezondheid belangt iedereen aan! Een belangrijke boodschap, want aanvaarden dat psychische problemen deel uitmaken van het leven is een eerste stap om er zorgzaam en begripvol mee te leren omgaan.
Deze website is ontwikkeld binnen de Associatie Beeldvorming Geestelijke Gezondheid Vlaanderen en met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.
Op 16 april, dus kleine vier maand later, vonden 23.572 bezoekers deze site. Die brachten 31.176 bezoekjes aan de site (gemiddeld 5 pagina’s per bezoek) en bleven gemiddeld 4 minuten op de site. Een op vier keert ook regelmatig terug naar deze site want heel regelmatig komen er nieuwe dingen bij. Die aanpassingen komen er onder andere op basis van de tips en adviezen die we van jullie ontvangen. Dank daarvoor. Jullie feedback blijft welkom.
Dat deze website op het wereldwijde web staat is duidelijk. We verwelkomen onze Europese bezoekers, maar ook de bezoekers uit Egypte, Turkije, Quatar, Congo, Cambodja, Thailand, US, Canada, Suriname, Hong Kong, de Nederlandse Antillen, Saoudi Arabië, Indonesië, Letland...

EEN NIEUWE SCHIZOFRENIE-CONSENSUSVERGADERING
Op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni 2013 gaat de 4de Belgische consensusvergadering door in Kortenberg. Een rijk programma dat naast een aantal internationaal vermaarde sprekers, ook de patiënt en de familie wil verwelkomen. Dit programma wordt u aangeboden door de Belgische Schizofrenieliga. Vertaling is voorzien. Meer info via www.vvgg.be/agenda