www.geestelijkgezondvlaanderen.be

Een nieuwe publiekswebsite rond geestelijke gezondheid
Tijd om normaal te doen over psychische problemen!


Eén op vier mensen kampt in zijn of haar leven met ernstige psychische problemen. Het overkomt niet alleen anderen, maar ook soms onszelf, onze ouders, kinderen, familie, buren, collega’s... En toch wordt er slechts met mondjesmaat over gepraat. De schroom is het gevolg van vooroordelen, stigmatisering, schaamte en gebrek aan kennis. Dit houdt mensen vaak tegen om (tijdig) hulp te zoeken. Praten over psychische problemen is moeilijk, en toch heel belangrijk. Nu blijft het te vaak stil rond geestelijke gezondheid.

En er is veel nood aan goede, betrouwbare en begrijpelijke informatie. Zo worden bv. bij de VVGG jaarlijks meer dan 25.000 brochures over psychische problemen aangevraagd. Deze brochures informeren over symptomen, achtergronden, oorzaken en behandeling. Met tips voor de patiënt en omgeving in het omgaan met een psychisch probleem, en getuigenissen. Maar er is meer nodig!

Daarom lanceert de VVGG een nieuwe publiekswebsite www.geestelijkgezondvlaanderen.be
 
Het opzet van deze portaalsite
Goede, betrouwbare en begrijpelijke informatie is van wezenlijk belang om vooroordelen en taboes te doorbreken en om geestelijke gezondheidsproblemen een plaats te geven in het leven van alledag.
De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid maakt met deze laagdrempelige website mensen wegwijs in het complexe thema van de geestelijke gezondheid in Vlaanderen. De bezoeker vindt er informatie over de meest voorkomende klachten, over het belang van geestelijke gezondheid, over wat men zelf of als familielid, buur, collega kan doen.
De website is een digitaal hulpmiddel om vragen rond geestelijke gezondheid beter te kunnen vatten en meer bespreekbaar te maken. De site biedt geen online hulpverlening. Bedoeling is wel om de weg naar de zorgverlening meer bekend en zichtbaar maken.

De VVGG nodigt iedereen uit, dus ook alle professionals uit de zorgsector, om dit initiatief kenbaar te maken bij collega’s, patiënten, cliënten, organisaties. Het onbehagen of de schroom, waarmee nu over psychische problemen gepraat wordt, moet weg. Tijd dus om normaal te doen over psychische problemen!

Deze website is een realisatie van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG), in opdracht van de Associatie Beeldvorming Geestelijke Gezondheid Vlaanderen. In deze associatie werkt de VVGG samen met Te Gek!? om in Vlaanderen het stigma dat over psychische problemen bestaat, te verminderen.
De associatie wil psychische problemen bespreekbaar maken, en ijvert voor een correcte kijk op mensen met psychische problemen en op de zorg die voor deze mensen georganiseerd wordt.
De associatie wil daarom met zoveel mogelijk mensen, organisaties en groepen samenwerken en partnerships aangaan om het taboe rond geestelijke gezondheid - en dus een van de grootste sociale onrechtvaardigheden - te verminderen.