Conference en workshop: Hoe word ik een (nog) betere therapeut: 5 en 6 december 2012
De VVGG ijvert voor de participatie van de patiënt in zijn eigen zorgproces en zet daarvoor acties op om dit te promoten. Het model van patiëntfeedback volgt deze promotie en draagt bij aan de kwaliteit van de zorg. Samen met AZ Sint-Jan in Brugge en het Korzybski-instituut organiseert de VVGG daarom een conference (op 05/12) en workshopdag (op 06/12). Keynote spreker voor beide dagen is Barry Duncan (VS), één van de grondleggers van de outcome-based richting in de psychotherapie. Hij heeft voornamelijk onderzocht wat werkt in therapie. Dat blijken voor meer dan 90% niet-specifieke factoren te zijn zoals cliëntgebonden factoren en de therapeutische alliantie. Hij is een begenadigd spreker met grote therapeutische ervaring en een diepe levenswijsheid. Meer info en inschrijven via deze link.

Studiedag: Ervaringsdeskundigheid in de ggz. Waarom de verbinding van de professionele met ervaringsdeskundigheid nodig is voor kwalitatieve zorg: 19 december 2012
De inzet van ervaringsdeskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg komt de herstelprocessen en de maatschappelijke participatie van personen met psychische / psychiatrische problemen te goede. Deze alom aanvaarde evidentie impliceert echter niet dat deze deskundigheid in Vlaanderen reeds breed ingezet wordt. De recente ontwikkelingen in de ggz stimuleren om toch de eerste stappen te zetten in die richting.
De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid wil deze evolutie ondersteunen en organiseert daarvoor, samen met vzw De Link, een studiedag op 12 december 2012, waarop vooral beleidsmakers in de Vlaamse geestelijke gezondheidszorg zijn uitgenodigd. Meer info op www.vvgg.be/20121219.

Reintegration Award vond winnaars
En de winnaars zijn... De tweede juryprijs gaat naar "Samen draaien we (eigen)wijzer", een "herstel"project van Beschut Wonen De Vliering in Boechout. De eerste juryprijs is toegekend aan "Onze eigen herstelschool", een school van, voor, door, met gebruikers van het dagactiviteitencentrum van het CGG Ahasverus, Asse. De bezoekers van de Reïntegratiebeurs stemden voor MengelMousse, een project van het PZ Sint-Norbertus uit Duffel, dat dus de publieksprijs wegkaapte. Proficiat aan alle winnaars. Dank aan alle deelnemers. Meer info over alle ingediende projecten vind je hier.

Het cijfer: 1168
Het zesde Vlaamse ggz-congres van september laatstleden met als thema “Macht en Kracht: zorgrelaties in verandering”. 30 workshops, 26 posters, 39 symposia, 8 lezingen, 11 mededelingen en 6 discussies zorgden voor een opkomst van 1168 deelnemers. De meeste presentaties kan je hier terugvinden.


De nieuwe en vijfde TE GEK!? CD is uit!
Het kruim van Vlaanderens artiesten heeft voor deze cd andermaal het allerbeste van zichzelf gegeven: Isolde Lasoen, Marcel Vanthilt, Marble Sounds, De Mens, Amatorski, Eefje de Visser, Arno, Pieter Embrechts, Willem Vermandere, Senne Guns, Geike, Gorki, Kapitein Winokio en Bernard Dewulf. Voor slechts 10 luttele euro kunt u de cd aanschaffen door NU een mailtje te sturen! Laat de muziek losbarsten zodat straks het praten kan beginnen. U bestelt via mail op hellinckxmarc@hotmail.com met vermelding van naam, aantal cd's, wordt afgehaald of op te sturen (graag postadres dan). De muziek van deze cd wordt gepresenteerd op 20 januari 2013 om 15u in de AB.

Jan Van Speybroeck, directeur VVGG