10 Oktober - Werelddag geestelijke gezondheid: acties gevraagd
Als promotor van de geestelijke gezondheid geeft de VVGG mee bekendheid aan de
werelddag voor geestelijke gezondheid
op 10 oktober. Vroeger kon je bij Anders Gewoon (AG) terecht om een overzicht te krijgen van de lokale projecten. Nu zijn er nog steeds mooie projecten, prachtige activiteiten die in het kader van deze dag opgezet zullen worden. Doch vaak worden deze enkel lokaal gepromoot. Vandaar de oproep om jouw activiteit of project in het kader van de werelddag geestelijke gezondheid aan Vlaanderen bekend te maken via deze link. We brengen dit dan mooi op onze website.Wie iets wil opzetten en daarvoor ideeën zoekt of aarzelt hoe er aan te beginnen, kan nog steeds de AG-ideeënboeken of het AG-draaiboek bestellen.

Een nieuw beeldvormingsproject komt er aan
De VVGG is samen met Te Gek!? de “Associatie Beeldvorming Geestelijke Gezondheid Vlaanderen” (BGGV) gestart. Deze associatie stelde een actieplan op, dat binnenkort op de agenda van de Vlaamse regering staat.
Wil je weten hoe dit actieplan er uitziet, volg dan deze link.
Heb je zelf voorstellen of projecten op stapel staan? Laat het ons graag weten via mail. Samen kunnen we meer.

Reintegration Award zoekt projecten
De projectoproep voor de Reintegration Award is gelanceerd. Het meest verdienstelijke project in psychosociale re-integratie ontvangt financiële steun van max. 3.000 euro. Om kans te maken moet jouw project wel ingediend worden. Daarvoor heb je nog tijd tot 14 september, maar alle voorbereidend denk- en besprekingswerk kan best al in deze komkommertijd gebeuren. Denk je er aan deel te nemen, laat het ons weten via deze link. Meer vernemen over de Reintegration Award, kan via deze link. Hou alvast 12 oktober vrij in je agenda. Dan is er in Antwerpen de Reïntegratiebeurs alsook de ceremoniële uitreiking van de Awards.

Het Cijfer: 1191
Sinds onze publieksbrochures 2,5 maand geleden online geplaatst zijn, werden ze reeds 1191 maal geraadpleegd. De top drie zijn: borderline, angststoornissen en depressie. Na het recente pestincident en facebookheisa is de brochure over pesten al 4 maal meer bekeken dat voorheen. Van de 22 brochures zijn er nu 19 in te kijken. Ken je deze brochures nog niet of wil je ze inkijken of bestellen, volg dan deze link .

Vlaams herstelplatform gestart
Neen, dit is geen vereniging waar je terecht kan voor de herstelling van je dakplatform, maar wel een groep zorggebruikers en zorgverstrekkers die het herstelgericht werken in Vlaanderen willen promoten en ondersteunen. Een aantal mensen, die ijveren om een Nederlandse herstelgerichte opleiding naar Vlaanderen te krijgen, nam daartoe het initiatief. Dit platform kwam eind juni voor het eerst samen en plant ontmoetingen, vorming, intervisie en studiedagen. Geïnteresseerd in de activiteiten van dit platform of in wat dit platform voor jou of voor je organisatie kan betekenen? Neem dan contact via deze link. Heb je suggesties voor een alternatieve naam voor dit platform, laat het ons weten via deze link.

GOED GEVORMD:
De toekomst van het gesticht: over psychiatrisch zorgerfgoed en architectuur
Het Museum Dr. Guislain, UR architects, het Vlaams Architectuurinstituut en de VVGG vonden mekaar om tentoonstellingen, lezingen, een debat en een symposium te organiseren rond dit thema. Lees meer

Uitkomstenmeting en Barry Duncan
Op 7 en 8 december 2012 organiseren de VVGG, het Korzybski-instituut en AZ Sint-Jan Brugge samen een studiedag en een workshop met o.a. Barry Duncan (auteur van o.a. "The Heroic Client", "On becoming a Better Therapist") over het werken met uitkomstenmeting en patiëntenfeedback.

Hulpverlening aan plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag - 15 jaar I.T.E.R.
Voor wie de agenda geen jaargrenzen kent: Op 7 maart 2013 organiseert I.T.E.R., ter gelegenheid van hun 15-jarig bestaan, in samenwerking met VVGG in Brussel de studiedag: The long and winding road: 15 jaar op weg met plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het voorlopig programma via deze link .

Jan Van Speybroeck, directeur VVGG