Jaarverslag 2011
Een overzicht van wat VVGG realiseerde in 2011 vind je in het jaarverslag van deze vereniging. Lees meer op de website www.vvgg.be/jaarverslag

Informatiebrochures over psychische problemen staan online?
Naast een gepaste zorg voor geestelijke gezondheidsproblemen is goede informatie over psychische problemen erg belangrijk. Onze infobrochures zijn het resultaat van een samenwerking van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid en het Fonds Psychische Gezondheid (Nederland). Ze werden geschreven met deskundigen uit de geestelijke gezondheidszorg en ervaringsdeskundigen. Ze informeren over symptomen, achtergronden, oorzaken en behandeling. Met tips voor de patiënt en omgeving in het omgaan met een psychisch probleem, en getuigenissen.
Deze brochures zijn te bestellen en nu ook online te raadplegen op www.vvgg.be/brochures

Reintegration Award 2012
Op 12 oktober 2012 worden voor de twaalfde keer de Reintegration Awards uitgereikt. Doel is projecten samen te brengen die de integratie van mensen met psychiatrische problemen in de samenleving nastreven. De oproep tot deelname is recent verzonden. De deelnemende projecten presenteren zich op 12 oktober in Antwerpen, waar ook de laureaten worden bekend gemaakt. Lees meer op de website www.vvgg.be/ra

Online bibliotheek
Informatie over geestelijke gezondheid terugvinden is nog nooit zo eenvoudig geweest. In ons documentatiecentrum kan je online de meer dan 47.000 titels van artikels, boeken, verslagen en rapporten raadplegen, en ook bestellen. Gratis raadplegen en inschrijven via www.vvgg.be/doc

IWSM wordt CRéSaM
Het Institut Wallon pour la Santé Mentale - zeg maar de Waalse zustervereniging van de VVGG - is op 5 juni laatstleden plechtig omgedoopt tot CRéSaM of Centre de Référence en Santé Mentale. Als referentiecentrum zal het de Waalse CGG ondersteunen met onderzoek en overleg. De nieuwe website (www.cresam.be) wordt binnenkort inhoudelijk verder uitgewerkt.

De Toekomst van het Gesticht. Over psychiatrisch zorgerfgoed en architectuur.
Het thema vormt voor het Museum Dr. Guislain, de VVGG en het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) de basis voor een tentoonstelling, een aantal lezingen en een symposium. Meer lezen kan je op www.vvgg.be/activiteiten

In Sad Cages
Enkele laatstejaarsstudenten psychiatrische verpleegkunde van de HoGent organiseren een evenement over depressie. ‘In Sad Cages’ wil taboes doorbreken, het brede publiek informeren en sensibiliseren en het thema depressie bespreekbaar maken. Ze doen dit met theatervoorstellingen, getuigenissen, tentoonstellingen, panelgesprekken, infostanden en… een bunker. Ook de VVGG steunt dit initiatief en zal op dit event aanwezig zijn.
22 - 24 juni 2012, Dok, Gent. Meer lees je op www.insadcages.be

Psyche juni 2012
In het juninummer van Psyche een interview met Felix Sperans (alias Leon Roelants) die recent een nieuw boek uitbracht. Felix is een van de pioniers in de Vlaamse patiëntenbeweging. Daarnaast nog bijdragen over onderzoek naar adoptie, palliatieve zorg in de psychiatrie, patiëntenfeedback en daderhulp als preventie www.vvgg.be/psyche

Jan Van Speybroeck, directeur VVGG