NIEUWSBRIEF PATIENTENFEEDBACK EN UITKOMSTENMETING – april
Er verschenen deze maand twee ROM-artikels (Routine Outcome Monitoring). In het aprilnummer van PsychoPraktijk leverden we zelf een bijdrage over het gebruik van patiëntenfeedback in een klinische setting met volwassenen. Daarnaast verscheen in Psychotherapie een artikel over patiëntenfeedback bij adolescenten. Tenslotte melden we de installatie van een helpdesk voor iedereen die met vragen zit over het werken met patiëntenfeedback en de Tool voor Uitkomstenmeting.

VVGG PUBLICATIE IN PSYCHOPRAKTIJK
Patiëntenfeedback en de kwaliteit van een goede patiënt-hulpverlenersrelatie heeft een positieve impact op het behandelresultaat. Daarom is het cruciaal dat hulpverleners weten hoe patiënten evolueren en hoe ze hulpverleningsrelaties ervaren. Vanuit een voortdurend streven naar kwaliteit beschrijven we in dit artikel de ontwikkeling en toepassing van ons nieuw instrument voor patiëntenfeedback en uitkomstenmeting: de Tool voor Uitkomstenmeting (TUM). De patiënt beantwoordt elf eenvoudige vragen over zijn/haar klachten, sociale relaties, tevredenheid en therapeutische relatie. Na de tweede afname kan de hulpverlener de evolutie van zijn/haar patiënt aflezen in grafieken. In het artikel worden verschillende veranderpatronen besproken. De interpretatie gebeurt op basis van een norm en/of de vorige score(s) van de patiënt. Uit onderzoek van o.a. Miller, Duncan & Lambert weten we dat het bespreken van deze aspecten zal leiden tot een kwaliteitsverbetering van uw behandelingen. Deze publicatie is binnenkort te downloaden op www.vvgg.be (uitkomstenmeting – publicaties).

ZORGUITKOMSTEN ook bij kinderen en jongeren
Patiëntenfeedback is essentieel in het streven naar kwaliteit en verbetering, ook bij de behandeling van kinderen en jongeren. We merken de laatste tijd een verhoogde interesse voor zorguitkomsten en feedback bij hulpverleners die werken met deze doelgroep. Het aantal bestaande instrumenten met Vlaamse normen is beperkt. In Nederland kozen Boon en collega’s voor de jeugdversie van de Outcome Rating Scale (ORS) en Session Rating Scale (SRS) van Miller en Duncan. Ze stelden vast dat de integratie van patiëntenfeedback in de behandeling zowel door hulpverleners als door adolescenten positief werd ervaren. Wij hanteren echter een breder kader waarin diverse aspecten die tijdens de behandeling kunnen veranderen een plaats krijgen. De komende weken zullen we starten met de ontwikkeling en validering van een nieuw instrument (TUM4Kids). Organisaties die zich kandidaat willen stellen om deel te nemen aan het vooronderzoek (najaar 2012) kunnen dat door te mailen naar stef@vvgg.be.
Full text: Boon, A. ea (2012). De Child outcome rating scale (C-ORS) en de Child session rating scale (C-SRS): het belang van de therapeutische alliantie voor het behandelresultaat. Psychotherapie, 2, 73-87.

HELPDESK PATIENTENFEEDBACK & TUM
De helpdesk is een gecentraliseerd aanspreekpunt voor alle vragen rond patiëntenfeedback en TUM. Alle Vlaamse ggz organisaties kunnen de helpdesk contacteren via stef@vvgg.be of 0474/22.89.36. Veel gestelde vragen en hun antwoorden zullen online worden geplaatst.

Contactpersoon Stef Baert - Stafmedewerker VVGG