NIEUWSBRIEF PATIENTENFEEDBACK – maart
De kogel is door de kerk: het “tummen” in Vlaanderen is gestart. De Vlaamse geestelijke gezondheidswerkers zijn er zich steeds meer van bewust dat ze de kwaliteit van hun zorg moeten kunnen aantonen. De psychiatrische kliniek Broeders Alexianen Tienen organiseert hierover een studiedag.

TUM: eerste organisaties zijn gestart…
In de loop van april starten twee organisaties met de implementatie van de Tool voor Uitkomstenmetingen (TUM): psychiatrische kliniek Sint-Jozef te Pittem en cgg Prisma te Blankenberge. Verschillende andere organisaties toonden interesse en zullen vermoedelijk de komende weken/maanden starten. Naast de tool zelf is er ruim aandacht voor vorming, ondersteuning in het omgaan met feedbackcultuur, én begeleiding bij het implementeren van het nieuwe systeem.

DEMOVERSIE TUM
De demoversie is nog steeds beschikbaar op www.vvgg.be. Contacteer Stef Baert voor meer informatie over de toepassing van de TUM in uw organisatie en/of een demonstratie ter plaatse.

STUDIEDAG: meten is meer dan weten
Op dinsdag 22 mei 2012 heeft in CC De Kruisboog te Tienen een studiedag plaats over uitkomsten- en follow-uponderzoek. Prof. dr. Mark Leys (VUB) geeft een overzicht van tendensen in outcome-onderzoek in Vlaanderen. Daarna worden verschillende systemen en methodieken toegelicht, onder andere de Tool voor Uitkomstenmeting (TUM) en de Qit online. Prof. dr. Johan Hellings (ICURO & UHasselt) sluit de studiedag af.
Inschrijven: www.alexianentienen.be (voor 16 mei 2012).

Contactpersoon Stef Baert - Stafmedewerker VVGG