NIEUWSBRIEF PATIENTENFEEDBACK - februari
Februari staat volledig in het teken van het themanummer ROM in het tijdschrift voor psychiatrie.

THEMANUMMER ROM

Deze maand verscheen in het Tijdschrift voor Psychiatrie (2012/02) een vierdelig themanummer over routine outcome monitoring (ROM).

Het eerste deel schetst de mogelijkheden en beperkingen. ROM blijkt vooral effectief te zijn bij het opvolgen van behandelingen die onvoldoende vooruitgang boeken. Bovendien blijkt dat toelichting door de cliënt een cruciale rol speelt bij het interpreteren van grafieken. Het gebruik van de ROM-data voor benchmarking roept veel discussie op. Is het (wetenschappelijk) verantwoord om gegevens die verzameld zijn voor de individuele behandeling te gebruiken voor externe verantwoording? Welke effecten zal dat hebben op ROM? Vertekening van de meetresultaten kan optreden als de behandelaar in zijn achterhoofd heeft dat de verzekeraar meekijkt naar zijn prestaties.

Het tweede deel richt zich op meetinstrumenten. Hoe bepaal je bijvoorbeeld of een meting een klinisch betekenisvolle verandering bij een patiënt toont? Naast het aanbieden van meetinstrumenten lijkt degelijke opleiding en ondersteuning essentieel om zinvol te “rommen”. De VVGG organiseert dan ook een vierdelige vormingsreeks.

Het derde deel geeft enkele voorbeelden van lopende projecten, in de forensische en kinder- en jeugdpsychiatrie, en verslavingszorg.

Deel vier omvat twee bijdrages over Nederlands onderzoek naar ROM.
Contactpersoon Stef Baert - Stafmedewerker VVGG