NIEUWSBRIEF PATIENTENFEEDBACK - januari
Zoals u wellicht weet ontwikkelt de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid methoden en strategieën om de toepassing van Routine Outcome Monitoring (ROM) en feedbacksystemen in de geestelijke gezondheidszorg te promoten. Na de officiële kick off van de Tool voor Uitkomstenmetingen (TUM) starten we een nieuwsbrief om u  op de hoogte te houden van actuele literatuur en activiteiten in ROM-land.
DEMO-VERSIE TUM BESCHIKBAAR

Met de demo-omgeving kunt u zich en idee vormen over hoe de TUM-online werkt  (Account: tumv2 met wachtwoord: PassWord@123). Contacteer Stef Baert voor meer informatie over de toepassing van de TUM in uw organisatie en/of een demonstratie ter plaatse.

LITERATUUR

Eind vorig jaar verscheen in het Tijdschrift voor Psychiatrie (2011/10) een artikel waarin verschillende meetinstrumenten met elkaar vergeleken werden. Buwalda en collega’s besluiten dat de Outcome Questionnaire (OQ-45) in combinatie met de Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) het even goed doen als de Symptom Checklist (SCL-90). Toch pleiten wij ervoor om de nadruk te (blijven) leggen op cliëntbevraging (OQ-45, SCL-90). Indien de therapeut behandelresultaten bespreekt samen met de cliënt speelt het ‘klinisch oordeel’ van de therapeut sowieso mee, zodat een afzonderlijke vragenlijst voor de therapeut, zoals de HoNOS, overbodig wordt. Bovendien is van de drie onderzochte meetinstrumenten, de HoNOS het minst gevoelig voor verandering en zijn de items het minst intern consistent.

STUDIEDAG over monitoring

Op 17 februari 2012 heeft in het provinciehuis te Leuven een studiedag plaats over monitoring en therapeutische methodiek, waarbij monitoring als een vorm van kwaliteitszorg wordt voorgesteld. Verschillende workshops gaan in op de toepassing van monitoring in de therapeutische praktijk. De studiedag wordt afgesloten met de voorstelling van het boek ‘Vinger aan de pols in psychotherapie. Monitoring als therapeutische techniek’. Inschrijven: www.qitonline.be

Contactpersoon Stef Baert - Stafmedewerker VVGG