Nieuws

  • Tijdschrift Psyche nr 1 - 2015

De komende week zullen onze abonnees het nieuwste nummer van ons tijdschrift Psyche bij de post vinden met o.a. artikels over psychodiagnostiek; humane psychiatrie; stigma en zorg; ...
Lees meer...

  • Nieuwsbrief nr. 15 - feedbackgerichte behandeling

Met meer informatie over het symposium 'Who's afraid of...?', de workshop ‘Het eerste gezinstherapeutische gesprek: een dialogische en feedbackgeoriënteerde aanpak’ en enkele niet te versmaden artikels zijn we het nieuwe jaar gestart.
Lees meer...

  • Nieuwsbrief nr. 1 - documentatiecentrum

Ook in 2015 gaat onze boekopruimactie onverminderd verder. In deze nieuwsbrief: een nieuwe lijst met oude boektitels en dubbels waarin de meest uiteenlopende geestelijke gezondheidsthema’s aan bod komen. Verder vinden de voornaamste tijdschriftbijdragen uit onze nieuwe lading tijdschrifttitels en diverse pas uitgegeven boektitels opnieuw onderdak in drie overzichtelijke lijsten!
Lees meer...

De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) zet zich op vele manieren in voor de geestelijke gezondheid.
Ze zet projecten op om de kwaliteit van de zorg te verbeteren (bv. door patiënten meer te laten participeren in de zorg, in het beleid).
Ze organiseert acties om mensen en organisaties een duidelijker beeld te geven van geestelijke gezondheidsproblemen, van mensen met psychische problemen en op de zorg ervoor.
Ze informeert, inspireert en engageert mensen, organisaties, sectoren, beleids-mensen om het onrecht van de discriminatie te verminderen.
     De VVGG is een unieke vereniging van verenigingen in Vlaanderen omdat ze zowel zorgverstrekkers als zorggebruikers (patiënten en mantelzorgers) mag vertegenwoordigen.
   In de VVGG werd ook plaats voorzien voor personen actief binnen maatschappelijke verenigingen, diensten of organisaties die begaan zijn met de geestelijke gezondheid (Liga voor mensenrechten, VVSG, Gezinsbond, VAD, …).