Nieuws

  • VVGG zoekt nieuwe medewerkers

Er is plaats voor twee nieuwe medewerkers bij de VVGG:
* projectmedewerker rond herstel (ondersteuning), participatie en empowerment
* medewerker externe communicatie
Lees meer...

  • Achtste Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres

met als onderwerp "Creatief in de geest, innovatief in de zorg" op 20 en 21 september 2016. Boeiende dagen in het vooruitzicht met de vele symposia, discussies, mededelingen, werkwinkels en posters...
Lees meer...

De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) zet zich op vele manieren in voor de geestelijke gezondheid.
Ze zet projecten op om de kwaliteit van de zorg te verbeteren (bv. door patiënten meer te laten participeren in de zorg, in het beleid).
Ze organiseert acties om mensen en organisaties een duidelijker beeld te geven van geestelijke gezondheidsproblemen, van mensen met psychische problemen en op de zorg ervoor.
Ze informeert, inspireert en engageert mensen, organisaties, sectoren, beleids-mensen om het onrecht van de discriminatie te verminderen.
     De VVGG is een unieke vereniging van verenigingen in Vlaanderen omdat ze zowel zorgverstrekkers als zorggebruikers (patiënten en mantelzorgers) mag vertegenwoordigen.
   In de VVGG werd ook plaats voorzien voor personen actief binnen maatschappelijke verenigingen, diensten of organisaties die begaan zijn met de geestelijke gezondheid (Liga voor mensenrechten, VVSG, Gezinsbond, VAD, …).