Nieuws

  • Feedbackgerichte behandeling nr. 11 - 2014

Met onder andere in de kijker het boek 'Werken met cliëntenfeedback in de jeugdhulp’; de studievoormiddag 'Van tevredenheid naar cliëntenparticipatie'; het gratis symposium 'Klinische psychologie in de praktijk"; een OPROEP naar persoonlijke ervaringen met en verwachtingen rond feedbackgericht behandelen.
Lees meer...

  • Jaarverslag 2013

Lees nu in ons jaarverslag over de vele activiteiten van het voorbije jaar.
Lees meer...

De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) zet zich op vele manieren in voor de geestelijke gezondheid.
Ze zet projecten op om de kwaliteit van de zorg te verbeteren (bv. door patiënten meer te laten participeren in de zorg, in het beleid).
Ze organiseert acties om mensen en organisaties een duidelijker beeld te geven van geestelijke gezondheidsproblemen, van mensen met psychische problemen en op de zorg ervoor.
Ze informeert, inspireert en engageert mensen, organisaties, sectoren, beleids-mensen om het onrecht van de discriminatie te verminderen.
     De VVGG is een unieke vereniging van verenigingen in Vlaanderen omdat ze zowel zorgverstrekkers als zorggebruikers (patiënten en mantelzorgers) mag vertegenwoordigen.
   In de VVGG werd ook plaats voorzien voor personen actief binnen maatschappelijke verenigingen, diensten of organisaties die begaan zijn met de geestelijke gezondheid (Liga voor mensenrechten, VVSG, Gezinsbond, VAD, …).