Nieuws

  • Studiedag 'Samen geestelijk gezond'

Hoe kan je uitsluiting van mensen met psychische problemen helpen vermijden? / Hoe ga je als gemeente, sportclub of vereniging om met mensen met geestelijke gezondheidsproblemen? / Wat als iemand met geestelijke gezondheidsproblemen aan mijn loket staat? / ... deze en nog andere vragen komen aan bod
Lees meer...

  • Nieuwsbrief nr. 9 - documentatiecentrum

Bekijk de nieuwe lijst met afgevoerde oude boeken en de aanwinstenlijsten van onze artikels. Verneem ook hoe u in contact kan blijven met ons documentatiecentrum tijdens onze verbouwingswerken
Lees meer...

De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) zet zich op vele manieren in voor de geestelijke gezondheid.
Ze zet projecten op om de kwaliteit van de zorg te verbeteren (bv. door patiënten meer te laten participeren in de zorg, in het beleid).
Ze organiseert acties om mensen en organisaties een duidelijker beeld te geven van geestelijke gezondheidsproblemen, van mensen met psychische problemen en op de zorg ervoor.
Ze informeert, inspireert en engageert mensen, organisaties, sectoren, beleids-mensen om het onrecht van de discriminatie te verminderen.
     De VVGG is een unieke vereniging van verenigingen in Vlaanderen omdat ze zowel zorgverstrekkers als zorggebruikers (patiënten en mantelzorgers) mag vertegenwoordigen.
   In de VVGG werd ook plaats voorzien voor personen actief binnen maatschappelijke verenigingen, diensten of organisaties die begaan zijn met de geestelijke gezondheid (Liga voor mensenrechten, VVSG, Gezinsbond, VAD, …).