Nieuws

  • Congres: 'Emoties in de zorg voor kinderen en jongeren'

De oproep tot bijdragen voor het 11de Vlaams Kinder- en Jeugdpsychiatrie en -Psychotherapie congres is gelanceerd! Voorstellen voor een symposium, mededeling, workshop of poster kunnen ingediend worden.
Lees meer...

  • Onderzoek naar het psychisch welbevinden van de Vlaming

Met deze studie wordt gepoogd om de provinciale verschillen in het geestelijk welzijn van de Vlaming in kaart te brengen.
Lees meer...

De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) zet zich op vele manieren in voor de geestelijke gezondheid.
Ze zet projecten op om de kwaliteit van de zorg te verbeteren (bv. door patiënten meer te laten participeren in de zorg, in het beleid).
Ze organiseert acties om mensen en organisaties een duidelijker beeld te geven van geestelijke gezondheidsproblemen, van mensen met psychische problemen en op de zorg ervoor.
Ze informeert, inspireert en engageert mensen, organisaties, sectoren, beleids-mensen om het onrecht van de discriminatie te verminderen.
     De VVGG is een unieke vereniging van verenigingen in Vlaanderen omdat ze zowel zorgverstrekkers als zorggebruikers (patiënten en mantelzorgers) mag vertegenwoordigen.
   In de VVGG werd ook plaats voorzien voor personen actief binnen maatschappelijke verenigingen, diensten of organisaties die begaan zijn met de geestelijke gezondheid (Liga voor mensenrechten, VVSG, Gezinsbond, VAD, …).