Nieuws

  • Kom naar de Letter-Gek open boekweek van 19-23 maart

Tijdens die week gaat er van alles door in ons documentatiecentrum. Op het menu? Verkoop afgevoerde boeken, op de sofa met ?, workshops, ... Het is ook het uitgelezen moment om eens een kijkje te komen nemen in onze bibliotheek en kennis te maken met onze medewerkers.
Lees meer...

  • Take off, een lessenpakket over geestelijke gezondheid voor secundaire scholen

Het helpt jongeren praten over gevoelens en ze mentaal weerbaarder te maken. Spinazie voor de geest geven. Dat is de essentie van Take off.
Lees meer...

De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) zet zich op vele manieren in voor de geestelijke gezondheid.
Ze zet projecten op om de kwaliteit van de zorg te verbeteren (bv. door patiënten meer te laten participeren in de zorg, in het beleid).
Ze organiseert acties om mensen en organisaties een duidelijker beeld te geven van geestelijke gezondheidsproblemen, van mensen met psychische problemen en op de zorg ervoor.
Ze informeert, inspireert en engageert mensen, organisaties, sectoren, beleids-mensen om het onrecht van de discriminatie te verminderen.
     De VVGG is een unieke vereniging van verenigingen in Vlaanderen omdat ze zowel zorgverstrekkers als zorggebruikers (patiënten en mantelzorgers) mag vertegenwoordigen.
   In de VVGG werd ook plaats voorzien voor personen actief binnen maatschappelijke verenigingen, diensten of organisaties die begaan zijn met de geestelijke gezondheid (Liga voor mensenrechten, VVSG, Gezinsbond, VAD, …).