Nieuws

  • Nieuwsbrief nr. 14 - feedbackgerichte behandeling

Over ons nieuw forum ‘feedback in de ggz’, een geplande studiedag in Kortenberg over het gebruik van outcome metingen en feedbackinstrumenten en aandacht voor een aantal tijdschriftartikelen en een boek...
Lees meer...

  • Nieuwsbrief nr. 11 - documentatiecentrum

GGZ 2.0, de gevolgen van bingedrinken bij jongeren, familie als partner in de GGZ, medisch, contextueel en persoonsgericht denken en handelen in de psychiatrie, recente inzichten in het talig netwerk bij kinderen met ASS, de netwerkdag cultuurgevoelige jeugdhulp,... Voor de laatste keer dit jaar: onze voornaamste tijdschriftbijdragen in twee overzichtelijke lijsten.
Lees meer...

De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) zet zich op vele manieren in voor de geestelijke gezondheid.
Ze zet projecten op om de kwaliteit van de zorg te verbeteren (bv. door patiënten meer te laten participeren in de zorg, in het beleid).
Ze organiseert acties om mensen en organisaties een duidelijker beeld te geven van geestelijke gezondheidsproblemen, van mensen met psychische problemen en op de zorg ervoor.
Ze informeert, inspireert en engageert mensen, organisaties, sectoren, beleids-mensen om het onrecht van de discriminatie te verminderen.
     De VVGG is een unieke vereniging van verenigingen in Vlaanderen omdat ze zowel zorgverstrekkers als zorggebruikers (patiënten en mantelzorgers) mag vertegenwoordigen.
   In de VVGG werd ook plaats voorzien voor personen actief binnen maatschappelijke verenigingen, diensten of organisaties die begaan zijn met de geestelijke gezondheid (Liga voor mensenrechten, VVSG, Gezinsbond, VAD, …).