Nieuws

  • Nieuwsbrief nr. 1 - documentatiecentrum

De eerste nieuwsbrief voor 2016 gaat van start met het dossier Herstel een onderwerp dat zowel binnen de ggz als daarbuiten veel besproken is.
Lees meer...

  • Studiedag Sterktes van mensen.

Tijdens deze studiedag willen we de beschikbare kennis omtrent sterktegericht werken met mensen met een psychiatrische problematiek die strafbare feiten pleegden presenteren, en handvatten aanreiken om deze aanpak in de praktijk toe te passen.
Lees meer...

De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) zet zich op vele manieren in voor de geestelijke gezondheid.
Ze zet projecten op om de kwaliteit van de zorg te verbeteren (bv. door patiënten meer te laten participeren in de zorg, in het beleid).
Ze organiseert acties om mensen en organisaties een duidelijker beeld te geven van geestelijke gezondheidsproblemen, van mensen met psychische problemen en op de zorg ervoor.
Ze informeert, inspireert en engageert mensen, organisaties, sectoren, beleids-mensen om het onrecht van de discriminatie te verminderen.
     De VVGG is een unieke vereniging van verenigingen in Vlaanderen omdat ze zowel zorgverstrekkers als zorggebruikers (patiënten en mantelzorgers) mag vertegenwoordigen.
   In de VVGG werd ook plaats voorzien voor personen actief binnen maatschappelijke verenigingen, diensten of organisaties die begaan zijn met de geestelijke gezondheid (Liga voor mensenrechten, VVSG, Gezinsbond, VAD, …).

Geestelijk gezond Vlaanderen
  
 Vlaams geestelijke gezondheidscongres
  Iedereen geestelijk gezond. Voor lokale besturen die willen meewerken aan een betere geestelijke gezondheid  
 Vlaamse hersteldagen